gorenjci.si gorenjci.si
xZIKA Ivan
Foto: arhiv družine Zika (portret iz leta 1960)
Galerija slik
ZIKA Ivan ZIKA Ivan ZIKA Ivan ZIKA Ivan ZIKA Ivan ZIKA Ivan ZIKA Ivan ZIKA Ivan ZIKA Ivan ZIKA Ivan Zapri ZIKA Ivan
Foto: arhiv družine Zika (portret iz leta 1960)
Foto: arhiv družine Zika (portret iz leta 1960)
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan

ZIKA, Ivan


Rojen: 
17. september 1907, Kamnik
Umrl:  17. december 1976, Kamnik error


Občina: 
KamnikRodil se je delavcu Ivanu (češkega rodu) in Mariji r. Vegh (madžarskega rodu). Osnovno šolo je obiskoval v Kamniku, gimnazijo pa v Novem mestu (1920–28). Po maturi je bil eno leto administrativni uradnik v državni smodnišnici v Kamniku. Od leta 1929 je študiral francoski jezik s književnostjo in primerjalno slovnico romanskih jezikov, latinskega jezika in južnoslovansko književnost na univerzi v Ljubljani ter leta 1933 diplomiral. Tri mesece leta 1935 se je izpopolnjeval na francoski univerzi Sorbonna v Parizu.

Vso svojo delovno dobo je bil profesor francoščine na različnih gimnazijah. Njegova prva zaposlitev je bila na gimnaziji v Peči na Kosovem (1936/37 in 1937/38). Nato so poslali na realno gimnazijo v Mursko Soboto, kjer je ostal do okupacije madžarske vojske aprila 1941. Nova oblast ga je poslala v Subotico (Srbija), kjer je učil najprej na madžarski moški gimnaziji (julij 1941 – okt. 1944) nato pa še na ženski gimnaziji (dec. 1944 – sept. 1947). Potem se je vrnil v Kamnik, kjer je učil francoščino in latinščino na gimnaziji od 1949. leta pa do upokojitve leta 1973. Zadnja tri leta svojega življenja pa je poučeval še honorarno.

V Kamniku je bil aktiven v več društvih (športnem, turističnem in planinskem). Bil je tudi tajnik kamniškega francoskega društva, ki je bil svoj čas najboljši v socialistični Jugoslaviji. Bil je tudi član uredniškega odbora kamniškega zbornika, kjer je tudi objavljal.
Leta 1967 je prejel srebrni znak Turistične zveze Slovenije in leta 1972 red dela z zlatim vencem.

Raziskoval je zgodovino Kamnika in šaha na Slovenskem.
Največ je pisal o kamniški zgodovini in turizmu. Prvi članek so mu še kot gimnazijcu leta 1923 objavili v časniku Jutro. Za čas kraljevine Jugoslavije je napisal številne prispevke še za časnike Jugoslovan in Slovenski narod. Po letu 1945 pa so mu objavljali v (Gorenjskem) Glasu, Ljubljanskem dnevniku, Kamniškem občanu, Našem delu, Planinskem vestniku, Slovenskem poročevalcu, Turističnem vestniku in drugod. Pisal je spominske in biografske članke o Josipu Brozu-Titu, F. Jegliču, J. Kotniku, F. M. Paglovcu, F. Pircu, J. A. Puharju, A. Razlagu, A. B. Smolnikarju, A. Stražarju, J. Šlakarju, L. Stiasniju, J. F. Zupanu in tako naprej. V Kamniškem zborniku je objavljal članke o zgodovini kamniške tiskarne, kamniške keramike, o kamniških planinah in o zaslužnih Kamničanih.

Od leta 1971 pa do svoje nepričakovane smrti je v Kamniškem občanu v zgodovinskem feljtonu 750 let mesta Kamnik objavil 63 podlistkov o zgodovini Kamnika z okolico od 18. stoletja naprej. Njegov namen, da se vsi ti prispevki izdajo v knjigi, se je uresničil šele jeseni leta 2011 pod uredništvom Franceta Malešiča.

Bil je razgledan šahist – problemist, šahovski zgodovinopisec in vzgojitelj šahovske mladine. Pisal je npr. o I. Kosu, J. Ogrincu, J. Plahuti in G. Szabu. V knjigi Slovenski šah, ki je izšla leta 1972, je prispeval poglavje: Šah na Slovenskem od prvih začetkov do 1914. V Muzeju v Kamniku hranijo rokopisno gradivo za zgodovino šahovske igre na Slovenskem in za istoriju šahovske igre na ozemlju Hrvaške i Vojvodine, ki ga je zbiral v letih 1966–70, a nikoli objavil.

Knjižni deli:

Slovenski šah : mojstri šaha, partije, problemi, zgodovinski prikaz (uredniški odbor Šahovske zveze Slovenije), Ljubljana 1972 (soavtor)
750 let mesta Kamnika : iz kamniške zgodovine (zbral in uredil France Malešič), Kamnik 2011


Literatura
F. Malešič: Prof. Ivan Zika - Kamnik, dota bogatih nevest, Kamniški občan, 21. okt. 2011, str. 10
V. Rebolj: Zika Ivan: Pomembni Kamničani, Kamnik 2010, str. 230
Osebnosti od M do Ž, Ljubljana 2008, str. 1330
Z. Torkar: Zapuščina prof. Ivana Zika v kamniškem muzeju, Kamniški zbornik, št. 17 (2004), str. 189-192
Z. Torkar: Zika, Ivan: Enciklopedija Slovenije, 15. zvezek, Ljubljana 2001, str. 183
T. Romšak: Ivan Zika : (1908-1976), Kamniški zbornik, št. 13 (1996), str. 188-189error


Glej tudi

link   Slovenski biografski leksikon
link   Wikipedija.org
link   vanda-rebolj-delo.hostei.com
link   kamnican.si
link   vanda-rebolj-delo.hostei.com (str. 230)


Prispeval/-a: Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj
Zadnja sprememba: 28.10.2011, Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5