gorenjci.si gorenjci.si
xVENCELJ Peter
Foto: Arhiv Petre Vencelj
Galerija slik
VENCELJ Peter VENCELJ Peter VENCELJ Peter VENCELJ Peter VENCELJ Peter VENCELJ Peter VENCELJ Peter VENCELJ Peter VENCELJ Peter VENCELJ Peter Zapri VENCELJ Peter
Foto: Arhiv Petre Vencelj
Foto: Arhiv Petre Vencelj
Foto: Bobo, Reporter
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan

VENCELJ, Peter


Rojen: 
28. maj 1939, Stražišče pri Kranju
Umrl:  1. januar 2017, Ljubljana error


Občina: 
KranjOsnovno šolo in osemletno gimnazijo je končal v Kranju leta 1958. Na FNT v Ljubljani je 1963 diplomiral iz tehnične fizike, odslužil enoletni vojaški rok in nato pet let delal v kranjski Iskri in na Zavodu za avtomatizacijo na področju mikroelektronike. Leta 1968 je bil izvoljen za asistenta na Naravoslovno-matematičnem oddelku FNT. Magistriral je iz kvantne teorije dislokacij in doktoriral iz dinamike vodnih turbin. Za docenta je bil izvoljen 1978 na FNT v Ljubljani in tudi na TF univerze v Mariboru. V naziv izredni profesor je izvoljen leta 1982 in naziv redni profesor leta 1988. Ta naziv ima tudi po upokojitvi 1998. Poučeval je na različnih področjih klasične in tehniške mehanike in matematike. Organiziral in vodil je podiplomski študij iz tehniške mehanike. 

Od leta 1966, ko se je poročil (žena Irena Berjak - Vencelj, hčerki Petra in Maruša), je živel v starem delu mesta Kranj. V KS Center je bil več mandatov član Sveta in tri mandate tudi predsednik Skupščine. Deloval je na področjih: urejanje prostora (Odbor za revitalizacijo Kranja), prometa (delna zapora prometa skozi mestno jedro, parkiranje), varstvo okolja (problem onesnaževanja iz Tekstilindusa), turizem (Turistično društvo Kranj). Po letu 1990 je med drugim deloval v Projektni skupini za obnovo starega Kranja (predsednik), v LTO Kokra kot predsednik sveta, po ustanovitvi Zavoda za turizem pa kot član upravnega in strokovnega sveta zavoda. Trudil se je, da bi bil Kranj prisoten v skupnosti zgodovinskih mest Slovenije. Tako je Kranj danes vključen tudi v skupnost teh mest v Evropi. V zadnjih letih je bil član in podpredsednik Fundacije Vincenca Drakslerja.

Delovanje v upravljanju: na FNT je bil več let predstojnik odseka za mehaniko, namestnik predstojnika Oddelka za matematiko in mehaniko, predsednik UO FNT (7 Oddelkov, 3000 študentov, 600 zaposlenih), predstojnik Oddelka za mehaniko IMFM. Na Univerzi v Ljubljani je bil član več strokovnih odborov in komisij, pri ISS v obdobju 1985-89 predsednik Republiškega odbor za izobraževanje, več let član RO sindikata za vzgojo, izobraževanje in znanost, član strokovnega sveta za naravoslovje in tehnologijo pri RSS. V prvi slovenski vladi je bil najprej republiški sekretar in nato minister za šolstvo in šport . Od 1993 do 1997 je bil državni sekretar MZZ, zadolžen tudi za Slovence v zamejstvu in po svetu, za vrsto bilateralnih področij s sosednimi državami in Bavarsko, predstojnik Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu;
V občini Kranj je bil v času 1998-2002 svetnik, od tega dve leti od stranke neodvisen svetnik.

Civilna družba: več let je bil član UO Turističnega društva Kranj, član UO Gorenjske turistične zveze, član komisije za izobraževanje in stike pri TZS in predsednik republiške komisije tekmovanja srednješolcev - mladi, turizem znanje, od 1998 je pripravil in prostovoljno vodil preko 200 avtobusnih izletov po Sloveniji in v zamejstvo od Trsta do Porabja. Bil je član več strokovnih in kulturnih društev doma in po svetu. Med drugim: član in častni član DFMA (Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije), ustanovni član in predsednik Slovenskega društva za mehaniko, Društva univerzitetnih profesorjev Slovenije, član in častni član Andragoškega društva Slovenije, predsednik, podpredsednik in častni član Društva Slovensko-avstrijskega prijateljstva in častni član več slovenskih društev v zamejstvu in po svetu.
V slovenski cerkvi je bil štiri mandate član župnijskega pastoralnega sveta Kranj, bil delegat na slovenski sinodi, v Zavodu sv. Stanislava je bil dolga leta član sveta gimnazije, od vsega začetka je bil član Društva katoliških pedagogov Slovenije (član UO), prejemnik Slomškovega priznanja, član strokovnega sveta revije Vzgoja. V obdobju 1998-2002 je bil predsednik Društva slovenskih katoliških izobražencev. V tem času je začela pri društvu delovati Socialna akademija, ki deluje uspešno še danes.

Je član Malteškega reda v Sloveniji (zadnjih osem let predstojnik tega reda).

Politična organiziranost: v letu 1989 se je vključil v gibanje Slovenska demokratska zveza. Na prvih volitvah 1990 je bil njen kandidat na Gorenjskem. Isto leto poleti je vstopil tudi v stranko SKD. V Kranju je bil nekaj časa predsednik OO te stranke, v času pred ukinitvijo pa tudi njen podpredsednik. Leta 2000 je izstopil iz takratne SKD-SLS. Od tedaj ni bil več član nobene politične stranke, bil pa je po svojem prepričanju še vedno krščanski demokrat.
Zaradi neprecenljivega prispevka za skupno dobro naše države in mesta Kranja so dr. Petru Venclju leta 2016 podelili priznanje častni občan MO Kranj.
Vlada R Slovenije je za preminulega fizika in politika 7. 1. 2017 organizirala pogreb z vojaškimi častmi. V obrazložitvi sklepa je vlada zapisala, da je prof. dr. Vencelj vse svoje "bogato aktivno obdobje prevzemal in uspešno izvajal odgovorne naloge, tako na državni kot na lokalni ravni, na političnem in v civilnodružbenem prostoru".
 
Pomembnejša dela:
Mehanika (nosilec Vencelj Peter s sodelavci), 1988
Mehanika II . del (avtor poglavja Matematično modeliranje v mehaniki tekočin), 1987
Dinamika stisljive tekočine, 1989
Turbulentni tok, 1. del, 1986
Lastne funkcije sestavljene lupine, 1981
Numerično simuliranje turbulentnih tokov (nosilec Peter Vencelj, sodelavec Mladen Houška), 1988
Vpliv prostih in vezanih vrtincev na tok v turbinah z velikim številom lopatic in primerjava z eksperimentom : doktorska disertacija, 1976
Manjšine v prostoru Alpe-Jadran : zbornik (uredili Peter Vencelj, Vladimir Klemenčič, Sonja Novak Lukanovič), 1994 


Literatura
J. Košnjek: Odloča gospodarski interes, ne ljubezen, Gorenjski glas, (26. 1. 1996), str. 22
P. Vencelj: Dvojno srečanje, Apokalipsa 2001, št. 48/49/50, str. 330-332
P. Vencelj: Slovenci v zamejstvu in po svetu : pogovor s profesorjem dr. Petrom Vencljem, Dom in svet 1996, št.9, str. 253-259
H. Jelovčan: Papirnati zmaj ali debatni klub, Kranjčanka, 2004, št.6, str. 16-17 

 
error


Glej tudi

link   Radio Ognjišce
link   Fakulteta za matematiko in fiziko
link   Wikipedija
link   Družina


Prispeval/-a: Jana Bešter, Mestna knjižnica Kranj
Zadnja sprememba: 1.3.2017, Jana Bešter, Mestna knjižnica Kranj

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5