gorenjci.si gorenjci.si
xVALIČ ZVER Andreja
Foto: Osebni arhiv
Galerija slik
VALIČ ZVER Andreja VALIČ ZVER Andreja VALIČ ZVER Andreja VALIČ ZVER Andreja VALIČ ZVER Andreja VALIČ ZVER Andreja VALIČ ZVER Andreja VALIČ ZVER Andreja VALIČ ZVER Andreja VALIČ ZVER Andreja Zapri VALIČ ZVER Andreja
Foto: Osebni arhiv
Foto: Osebni arhiv
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan

VALIČ ZVER, Andreja


Rojena: 
21. september 1960, Kranj
Umrla:  , error


Občina: 
KranjSvoja najzgodnejša otroška leta je preživela v Preddvoru. Po selitvi v Kranj je obiskovala osnovno šolo Simona Jenka in kranjsko gimnazijo. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je študirala zgodovino in angleški jezik. Leta 1986 je diplomirala, 2001 magistrirala iz novejše zgodovine in leta 2012 na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru doktorirala iz sodobne zgodovine. Od leta 1983 dalje je na Gimnaziji Kranj in v Tehniškem šolskem centru Kranj poučevala angleški jezik in zgodovino. Dosegla je naziv svetnice. 

Od leta 2006 do 2009 je bila asistentka pri predmetu Moderna zgodovina na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Leta 1999 je bila med ustanovitelji Društva učiteljev zgodovine Slovenije, ki ga je med leti 2004 in 2008 tudi vodila. V tem obdobju je sodelovala med drugim z EUROCLIO - evropsko zvezo učiteljev zgodovine in Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije, s katerimi so izvedli mednarodni projekt Človekove pravice in pouk zgodovine. Bila je predsednica sveta Muzeja novejše zgodovine Slovenije in sveta Gorenjskega muzeja ter članica upravnega odbora Inštituta za novejšo zgodovino in Foruma o prihodnosti Evropske unije. Od leta 2004 do 2014 je vodila šolsko sekcijo in sodelovala v izvršnem odboru Zveze zgodovinskih društev Slovenije. Predseduje Arhivski komisiji ter sodeluje v svetu Zbora za republiko in glavnem odboru Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Je članica upravnega odbora Agencije EU za temeljne pravice, izvršnega odbora Evropske platforme spomina in vesti ter vodstva Slovenske demokratske stranke. Od leta 2010 je svetnica v mestnem svetu Mestne občine Kranj. Od leta 2008 vodi Študijski center za narodno spravo, ki se ukvarja s proučevanjem totalitarnih režimov. Sodeluje v številnih domačih in mednarodnih projektih s področja zgodovinopisja in poučevanja zgodovine, je avtorica strokovnih člankov in znanstvenih monografij ter soavtorica zgodovinskih učbenikov in učnih načrtov za zgodovino.  

Vir: biografijo je sestavila Neža Strajnar decembra 2014
 

Monografije:
Majniška deklaracija : 1917-1989-2014 : [za evropsko Slovenijo], Ljubljana: Nova obzorja, 2014 (soavtorica)
Osamosvojitev Slovenije : priročnik za učitelje osnovnih in srednjih šol, Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2014 (soavtorica)
Demos : slovenska osamosvojitev in demokratizacija, Maribor: Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča; Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2013
Vloga Demosa v procesu slovenske osamosvojitve in demokratizacije : doktorska disertacija, Ljubljana 2012
Nacionalno oblikovanje Norvežanov in odmev na Slovenskem, Koper: Fakulteta za management, 2008.
Slovenian reflections on the formation of the Norwegian national and cultural identity until World War II, Podnart: Klopotec, 2008.
Zgodovina na maturi 2011 (delovni zvezek), Ljubljana: Modrijan, 2010  (soavtorica)
Stare dobe : zgodovina za 1. letnik gimnazij (delovni zvezek), Ljubljana: Modrijan, 2008 (soavtorica)
Sv. Jošt nad Kranjem, Kranj: Župni urad Kranj-Šmartin, 1991


Literatura
D. Zavrtl Žlebir, Z molkom ne zdravimo ran : dr. Andreja Valič Zver, Gorenjski glas 2014, št. 29, str. 20
M. Berlec, Verjamem v moč preživetja, Demokracija 2012, št. 16, str. 44-46
I. Puc, Zgodovinski spomin je ključ do samopodobe : mag. Andreja Valič, direktorica Študijskega centra za narodno spravo, Nova revija 2009, št. 324-326, str. 290-297
error


Glej tudi

link   Bibliografija - Cobiss
link   Študijski center za narodno spravo
link   Siol.net


Prispeval/-a: Jana Bešter, Mestna knjižnica Kranj
Zadnja sprememba: 20.4.2015, Jana Bešter, Mestna knjižnica Kranj

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5