gorenjci.si gorenjci.si
xURBANIJA Franc
Foto: Srečko Pungartnik
Galerija slik
URBANIJA Franc URBANIJA Franc URBANIJA Franc URBANIJA Franc URBANIJA Franc URBANIJA Franc URBANIJA Franc URBANIJA Franc URBANIJA Franc URBANIJA Franc Zapri URBANIJA Franc
Foto: Srečko Pungartnik
Foto: Srečko Pungartnik
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan

URBANIJA, Franc


Rojen: 
22. september 1942, Škrjančevo pri Domžalah
Umrl:  , error


Občina: 
JeseniceFrance Urbanija je opravil osnovnošolsko izobrazbo v domačem kraju ter odšel na gimnazijo v Kamnik. Od tam pa je po prvem letniku odšel v Srednjo versko šolo in malo semenišče v Pazin. Maturiral je leta 1964. Po maturi je pričel s študijem na Teološki fakulteti v Ljubljani, ki takrat ni bila več del Univerze v Ljubljani.

Po posvečenju, 29. 06. 1968, je eno leto pastoralno pomagal med tednom v ljubljanski stolnici, ob vikendih pa v župniji Šmarje-Sap. V letih 1969-1972 je bil nastavljen za kaplana v župnijo Ljubljana-Šentvid. Že tam je bil znan kot navdušen hribolazec in vesten kaplan. Leta 1972 je bil imenovan za župnika v Črnomlju, kjer je ostal vse do leta 1983, ko je prišel za župnika na Dovje.
 
Prvi zelo viden uspeh, po katerem je postal g. Urbanija znan kot Aljažev naslednik in si upravičeno pridobil ime »triglavski župnik«, je bila ponovna izgradnja porušene Aljaževe kapele na Kredarici. Izpeljal je obnovitvena dela sledečih objektov: kapela sv. bratov Cirila in Metoda v Vratih (nova strešna kritina, utrditev temeljev kapele zaradi posedanja), cerkev sv. Mihaela na Dovjem (nova strešna kritina, drenaža ter druga obnovitvena dela zunaj in znotraj, dokončno »odkritje« freske v zakristiji, obnovitev Aljaževih vitrajev, obnovitev nekaterih grobov), cerkev sv. Klemena v Mojstrani (nova strešna kritina na zvoniku in prezbiteriju, drenaža, obnovitvena dela zunaj in znotraj stavbe, nov tlak v zakristiji), župnišče (nova strešna kritina, zamenjava oken, zbiranje in urejanje Aljaževe planinske, pevske in župnijske dediščine v Aljaževi spominski sobi, zbiranje gradiva in »ostankov« prvega porušenega križa na Škrlatici, postavitev nadomestnega križa na Škrlatici). Za poživitev verskega življenja je leta 1991 ob 500-letnici župnije izpeljal sveti misijon, drugega pa v letu 1995, ko je potekal v celotni Radovljiški dekaniji. Leta 1994 je bil eden glavnih pobudnikov za ponovno izdajo pravljic med vojno izgnanega domačina Mirka Kunčiča. Zgodbe Triglavskih pravljic so zgodbe in legende naših prababic in pradedov, oplemenitene z bajeslovjem o življenju tukajšnjih ljudi ter med drugim o nastanku dovške cerkve. Zelo odmeven dogodek za vso župnijo in g. Urbanijo je bila postavitev kipa Jakobu Aljažu ob 100-letnici njegovega prihoda na Dovje (1889). Bil je eden od pobudnikov Aljaževih dni, ki so postali že tradicionalni. Na njih je večkrat sodeloval tudi s svojimi fotografijami, ki jih kot član Fotokluba Jesenice rad pokaže. Leta 2009 se je odpovedal župniji ter odšel za duhovnega pomočnika na Jesenicah z bivanjem v župnišču pri sv. Križu nad Jesenicami - Planina pod Golico. Še vedno zadolžen, da skrbi za bogoslužje na Kredarici. Leta 2018 je s slovesno zlato mašo v cerkvi sv. Lenarta na Jesenicah obeležil pol stoletja duhovništva.
Literatura
  error


Glej tudi

link   Polet
link   Družina
link   Gore-ljudje.net
link   Župnija Dovje


Prispeval/-a: Nina Jamar, Občinska knjižnica Jesenice
Zadnja sprememba: 8.1.2019, Nina Jamar, Občinska knjižnica Jesenice

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5