gorenjci.si gorenjci.si
xTORKAR Zora
Foto: osebni arhiv (slavnostna akademija dr Staneta Gabrovca_Kamnik 2010)
Galerija slik
TORKAR Zora TORKAR Zora TORKAR Zora TORKAR Zora TORKAR Zora TORKAR Zora TORKAR Zora TORKAR Zora TORKAR Zora TORKAR Zora Zapri TORKAR Zora
Foto: osebni arhiv (slavnostna akademija dr Staneta Gabrovca_Kamnik 2010)
Foto: osebni arhiv (slavnostna akademija dr Staneta Gabrovca_Kamnik 2010)
Foto: osebni arhiv (otvoritev razstave Rimski vodnjak iz Suhadol_Komenda 2006)
Foto: osebni arhiv (razstava Mire Pregelj)
Foto: Gaube (otvoritev razstave Thonet_Trofiachu 2008)
Foto: osebni arhiv (razstava Peter Naglič_Kamnik 2010)
Foto: osebni arhiv (občinsko priznanje_Kamnik 2011)
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan

TORKAR, Zora


Rojena: 
21. april 1962, Ljubljana
Umrla:  , error


Občina: 
KamnikVse življenje prebiva v Kamniku.

Osnovno šolo in gimnazijo je zaključila v Kamniku. Diplomirala je leta 1986 na Filozofski fakulteti v Ljubljani pri prof.dr. Petru Vodopivcu (smer A – zgodovina in smer B – etnologija) z diplomsko nalogo Čehi in Moravci v Kamniku od 1850 do druge svetovne vojne. Leta 1995 je magistrirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani z raziskovalno nalogo Najpremožnejši meščani Kamnika v drugi polovici 19. stoletja pri prof. dr. Vasiliju Meliku.

Leta 1986 se je zaposlila kot kustosinja za zgodovino v Kulturnem centru Kamnik. Od leta 2002 do 2004 je opravljala dolžnosti v.d. direktorice Kulturnega centra Kamnik, ki se je leta 2004 preimenoval v Medobčinski muzej Kamnik. Od 1. julija 2004 je direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik.

Na strokovnem, znanstvenem in publicističnem področju se je usmerila na strokovne članke, razstavne kataloge in razstave s področja zgodovine, etnologije in muzeologije. Pri tem se je specializirala zlasti na 19. in 20. stoletje in življenje kamniškega meščanstva ter pomembnih osebnosti širšega kamniško-domžalskega območja, kot so Janez Kecel, Ivan Zika, Jan Lego, Franc in Stane Aparnik, Gašper Križnik, Peter Naglič, Rudolf Maister, Vlasto Kopač, Ivan Hribar idr. Zanimajo jo posebne teme iz vsakdanjega življenja, kot so Čehi in Moravci v Kamniku, življenje in delo kamniških usnjarjev in čevljarjev, pastirjev na Veliki planini, Narodna čitalnica v Kamniku, meščanske vile v Kamniku, Thonetovo pohištvo in tradicija izdelovanja v tovarni Stol Kamnik (Kralj, Uršič), zgodovina fotografije in razglednic na Kamniškem, v Trzinu, na Gorenjskem ter razstavnih katalogov po muzejskih stalnih in občasnih razstavah.

Na strokovnem področju je prejela naslednje strokovne nazive: leta 1986 univ. dipl. zgodovinarka in diplomirana etnologinja, leta 1987 je opravila strokovni izpit in pridobila naziva kustos, leta 1995 magistra zgodovine, leta 1996 pridobitev strokovnega naziva višji kustos in leta 2002 pridobitev strokovnega naziva muzejska svetovalka.

Na strokovnem področju je med drugim sodelovala kot članica predsedstva Skupnosti muzejev Slovenije (1998-2000), članica Komisije za imenovanje ulic v Občini Kamnik (od 1999), članica državne komisije pri ZPMS za ocenjevanje zgodovinskih nalog (od 1994), članica področne komisije Kamnik - Domžale pri ZOTKS za ocenjevanje etnoloških nalog (od 2004), članica strokovnega delovnega telesa za pripravo Programa za kulturo občine Kamnik 2009-2012 (od 2004), članica aktiva direktorjev muzejev Gorenjske (od 2002 dalje).

Marca 2011 je kolektiv Medobčinskega muzeja Kamnik, ob 50. obletnici nastanka in delovanja muzeja, prejel srebrno priznanje Občine Kamnik.


(zapis Zore Torkar, novembra 2011, v Kamniku)


Knjižna dela:

Partizanska saniteta na Moravškem, Kamniškem, Tuhinjskem in v Podvolovljeku, Kamnik 1988
Kamniška fotografa Franc in Stane Aparnik (soavtorica z Mirkom Kambičem), Kamnik 1989
Narodna čitalnica v Kamniku : od šestdesetih let 19. stoletja do prve svetovne vojne, Kamnik 1991
Thonetovo pohištvo = Thonet furniture (soavtorica z Markom Lesarjem), Kamnik 1992
Beži Ljubljana, Gradec se skrij, Dunaj tud' Kamniku gliha nič ni : najpremožnejši meščani Kamnika v drugi polovici 19. stoletja, Kamnik 1996
Meščanske vile na Kamniškem od osemdesetih let 19. stoletja do prve svetovne vojne (soavtorica z Niko Leben), Kamnik 2002
Lapidarij Kamniškega muzeja (soavtorica), Kamnik 2003
Odsevi kamniških stoletij (soavtorica z Markom Lesarjem), Kamnik 2004
Stol : stoletje oblikovanja stolov v tovarni Stol Kamnik (soavtroica z Matijem Murko), Kamnik 2005
Pozdrav z bojišča : prva svetovna vojna in boj za meje po njej na razglednicah (soavtorica z Milanom Škrabcem), Kamnik 2008
Velika planina : pastirska dediščina iz zbirke Vlasta Kopača, Kamnik 2008
Skozi objektiv Petra Nagliča: [Kamnik in okolica], Kamnik 2009
Pozdrav z Gorenjske : zbirka starih razglednic (soavtorica), Kranj 2010
Trzin na razglednicah in fotografijah, Kamnik 2010Literatura
J. Paladin: Muzej vabi mlade strokovnjake : mag. Zora Torkar, direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik, Gorenjski glas, št. 73 (14. sep. 2004), str. 12
I. Voje: Zora Torkar, Beži Ljubljana, Gradec se skrij, Dunaj tud' Kamniku gliha nič ni.Najpomembnejši meščani Kamnika v drugi polovici 19. stoletja, Zgodovinski časopis, št. 2 (2000), str. 307-310
L. Mencinger: Kamniško mesto šance 'ma h'de : kamniško meščanstvo / Zora Torkar, Gorenjski glas, št. 80 (8.X.1996), str. 8error


Glej tudi

link   kamnican.si
link   spletna-galerija.net
link   dlib.si
link   kamnican.si


Prispeval/-a: Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj
Zadnja sprememba: 15.12.2011, Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5