gorenjci.si gorenjci.si
xSTRUPI Simon
Foto: Neznan
Galerija slik
STRUPI Simon STRUPI Simon STRUPI Simon STRUPI Simon STRUPI Simon STRUPI Simon STRUPI Simon STRUPI Simon STRUPI Simon STRUPI Simon Zapri STRUPI Simon
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan

STRUPI, Simon


Rojen: 
20. oktober 1812, Čirče pri Kranju
Umrl:  26. oktober 1880, Praga error


Občina: 
KranjRodil se je v kmečki družini. Osnovno šolo in gimnazijo (1825-1829) je obiskoval v Kranju, nato pa po enoletnem študiju filozofije v Ljubljani (1831) odšel na študij medicine na Dunaj. Po končanem študiju medicine (1834) je v letih 1834-35 opravil še dveletni študij za živinozdravnika na veterinarski šoli. Kot korepetitor-docent je na živinozdravniškem inštitutu na Dunaju ostal vse do leta 1844, ko je bil imenovan za deželnega živinozdravnika na Kranjskem. Leta 1855 je nato odšel v Prago in bil med leti 1855 in 1878 redni profesor teoretičnega ter praktičnega veterinarstva na medicinski fakulteti. Zavzemal se je za ustanovitev samostojne visoke veterinarske šole.
Med svojim službovanjem doma je bil agilen podpornik Kranjske kmetijske družbe, nekaj let tudi upravnik njene drevesnice. Skupaj z Janezom Bleiweisom je bil pobudnik za ustanovitev živinozdravniške podkovske šole v Ljubljani. Njun učni načrt so odobrili leta 1848, šola pa je začela s poukom januarja 1850. To je bila prva strokovna šola, kjer je pouk potekal v celoti v slovenščini in je bila za učence brezplačna. Sam je na šoli brezplačno poučeval anatomijo in fiziologijo, splošno patologijo in farmakologijo, zdravljenje živalskih bolezni in nauk o operacijah. Glede strokovne usposobljenosti šola ni prav nič zaostajala za podobnimi šolami drugod. 

Desetletje med 1850-60 je bilo zelo plodovito obdobje tudi za slovensko veterinarsko poljudno literaturo. Izšlo je dokaj znano Bleiweis-Strupijevo delo Živinozdravništvo, ki obsega pet delov. Četrti del Živinozdravništva, ki ga je napisal Strupi sam, je izšel v Ljubljani leta 1852 z naslovov Nauk spoznanja in ozdravljanja vunanjih in notranjih bolezin konj, goved, ovac, koz, prešičev in psov ter z dodatkom o zdravljenju bolezni domače perutnine. Doživel je še dve izdaji, in sicer leta 1862 pod naslovom Nauk za spoznavanje in ozdravljenje notranjih bolezni in leta 1885 zopet pod novim naslovom Živinozdravništvo ali nauk o spoznanji in ozdravljanji unanjih in notranjih bolezen.
Njegova dela so bila prva, ki so celovito in znanstveno obravnavala bolezni domačih živali na Slovenskem. S poljudno strokovnimi veterinarskimi in živinorejskimi članki pa je oral ledino strokovnemu izrazoslovju.

Bil je drugi deželni veterinar na Kranjskem, obenem pa tudi zadnji Slovenec, ki je po promociji za dr.med.univ. in po dveletnem študiju na dunajski veterinarski šoli dosegel naziv živinozdravnik.
 


Literatura
Enciklopedija Slovenije, 12 zvezek, Ljubljana, 1998
Slovenski biografski leksikon, 11/St-šv, Ljubljana, 1960-1971
Osebnosti: Veliki slovenski biografski leksikon, od M do Ž, Ljubljana, 2008
Ante Stefančič: Začetek in razvoj veterinarstva na Slovenskem do prve svetovne vojne, Ljubljana, 1966
Srdjan Bavdek: Kranj- zibelka našega veterinarstva, Snovanja, 27. 09. 1977, str. 65
Srdjan Bavdek: O konjereji in podkovstvu na Kranjskem sredi 19. St., ob stoletnici smrti Kranjčanov dr. Simona Strupija in dr. Janeza Bleiweisa, Kranjski zbornik, 1980, str. 182-193
error


Glej tudi

link   Slovenski biografski leksikon
link   Vikimedia Commons
link   Dlib.si
link   Veterinarska fakulteta
link   Wikipedija


Prispeval/-a: Vesna Muravec, Mestna knjižnica Kranj
Zadnja sprememba: 8.12.2014, Vesna Muravec, Mestna knjižnica Kranj

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5