gorenjci.si gorenjci.si
xSKELA SAVIČ Brigita
Foto: Arhiv dr. Brigite Skela Savič
Galerija slik
SKELA SAVIČ Brigita SKELA SAVIČ Brigita SKELA SAVIČ Brigita SKELA SAVIČ Brigita SKELA SAVIČ Brigita SKELA SAVIČ Brigita SKELA SAVIČ Brigita SKELA SAVIČ Brigita SKELA SAVIČ Brigita SKELA SAVIČ Brigita Zapri SKELA SAVIČ Brigita
Foto: Arhiv dr. Brigite Skela Savič
Foto: Arhiv dr. Brigite Skela Savič
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan

SKELA SAVIČ, Brigita


Rojena: 
27. april 1966, Ptuj
Umrla:  , error


Občina: 
JeseniceIzr. prof. dr. Brigita Skela Savič ima izkušnje z vodilnimi delovnimi nalogami v visokem šolstvu in v zdravstvu. Doktorirala je leta 2007 iz zdravstvenega menedžmenta na Fakulteti za organizacijske vede. Pred tem je študirala tudi na Višji šoli za zdravstvene delavce, smer zdravstvena nega. Od leta 2007 je dekanja Fakultete za zdravstvo Jesenice (FZJ, prej Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice). Na FZJ je izredna profesorica in nosilka predmetov na področju raziskovalne metodologije, na dokazih podprtega dela in managementa v zdravstvu. Je vodja raziskovalne skupine Zdravstvo in zdravstvena nega, ki je registrirana pri ARRS. Je nosilka raziskovalnih in razvojnih projektov na FZJ in članica raziskovalnih skupin medinstitucionalnih raziskovalnih projektov v Sloveniji (ARRS, Ministrstvo za zdravje, MIZŠ, idr) in izven (Erasmus, Lifelong Learning Programmes idr). Bibliografija v sistemu COBISS, od tega več kot štirideset izvirnih znanstvenih člankov ter nekaj preglednih znanstvenih člankov v uglednih mednarodnih in domačih revijah. V pedagoško delo v okviru doktoratov znanosti in znanstvenih magisterijev je vključena tudi na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in je gostujoča visokošolska učiteljica na doktorskem študiju na Fakulteti za organizacijske vede, Univerza v Mariboru. Je strokovnjakinja NAKVIS od januarja 2013 naprej.

Pred zaposlitvijo v visokem šolstvu je bila do leta 2007 zaposlena na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, v obdobju 2003 do 2007 kot pomočnica strokovnega direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe.

Je glavna in odgovorna urednica Obzornika zdravstvene nege, članica uredniškega odbora revij Zdravstveno varstvo ter recenzentka za revije Zdravstveno varstvo, Obzornik zdravstvene nege in Zdravniški vestnik. O januarja 2015 je članica mednarodnega uredniškega odbora revije Nurse Education Today, od oktobra 2010 je članica Advisory Board-a Evropske zveze na področju izobraževanja v zdravstveni negi (FINE). Dva mandata je bila članica Razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno nego pri Ministrstvu za zdravje, od novembra 2014 je članica Strateškega sveta ministrice za zdravje za področje babiške in zdravstvene nege, kjer pokriva področje izobraževanja. Od marca 2016 je članica Sveta za kakovost in varnost v zdravstvu v Republiki Sloveniji.

Pri vodenju FZJ je pokazala jasno vizijo in strategijo razvoja visokošolskega izobraževanja na področju zdravstvene nege, promocije zdravja in kakovosti v zdravstvu. FZJ je prva fakulteta na področju zdravstva v Sloveniji, ki je pristopila k mednarodni akreditaciji in prva fakulteta s standardom ISO 9001 in KzP ter prva fakulteta z dosežkom na področju odličnosti po modelu EFQM. Diplomanti fakultete so več kot devetdeset odstotno zaposljivi v šestih mesecih po diplomi, fakulteta je prepoznana po visoki kakovosti dela, odlični mednarodni vpetosti in uspešnem razvoju raziskovalnega dela. Je primer odlične prakse delovanja visokošolskega managementa. 

Zapis je bil pripravljen v sodelovanju z dr. Brigito Skela Savič, marec 2016


 
Literatura
U. Peternel: Inavguracija fakultete, Jeseniške novice 2014, št. 21, str. 1
U. Peternel: Predsednik na Jesenicah, Jeseniške novice 2008, št. 18, str. 1
U. Peternel: Prva diplomantka visoke šole, Jeseniške novice 2010, št. 20, str. 1

 error


Glej tudi

link   Fakulteta za zdravstvo
link   Gorenjski glas
link   Bibliografija COBISS


Prispeval/-a: Nina Jamar, Občinska knjižnica Jesenice
Zadnja sprememba: 21.3.2016, Nina Jamar, Občinska knjižnica Jesenice

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5