gorenjci.si gorenjci.si
xSEKOVANIČ Franc
Foto: Arhiv knjižnice
Galerija slik
SEKOVANIČ Franc SEKOVANIČ Franc SEKOVANIČ Franc SEKOVANIČ Franc SEKOVANIČ Franc SEKOVANIČ Franc SEKOVANIČ Franc SEKOVANIČ Franc SEKOVANIČ Franc SEKOVANIČ Franc Zapri SEKOVANIČ Franc
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice

SEKOVANIČ, Franc


Rojen: 
14. november 1895, Bled
Umrl:  14. julij 1972, Radovljica error


Občina: 
BledOče Ferdinand je bil trgovec in gostilničar, mati Marija Vovk.
Osnovno šolo je končal na Bledu. Frančiškansko gimnazijo je obiskoval v Novem mestu in Kamniku. Maturiral je leta 1920. Med leti 1918-22 je študiral bogoslovje v Ljubljani. Ordiniran je bil leta 1921. Šest semestrov je študiral filozofijo tudi v Antonianumu v Rimu.
Med leti 1922-25 je bil župnik v Novem mestu. Med leti 1925-28 je bil v Ljubljani frančiškanski kaplan in župnik. V letih 1928-29 je bil profesor filozofije na frančiškanskem bogoslovju v Ljubljani. Med leti 1945-72 je bil priljubljen radovljiški župnik.
Bil je urednik mladinskih nabožnih listov Lučka z neba, Luč in Lučka. Pisal je pesmi, povesti, igre in verskovzgojne prispevke. Objavljal je v Vrtcu, Orliču, Mladosti, Ognju, Vigredi, Glasniku, Cvetju z vrtov sv. Frančiška, Glasnik Srca Jezusovega, Rasti, Družini in drugod. V Ameriki, v New Yorku, je v letih 1927-28, v Slovenskem nabožnem listu za jugoslovanske izseljence v Ameriki Ave Maria izšel njegov roman Most nad prepadom. Med leti 1931-39 je pod naslovom Otroške igrice izdal 8 knjižic odrskih prizorov s pesmicami. Napisal je pesniško zbirko Božji smehljaj, ki jo je ilustrirala Sonja Vončina.
Objavljal je tudi pod psevdonimom P. Krizostom.


Delo:
Lučka z neba 1931-35 (urednik).
Luč 1935-38 (urednik).
Lučka 1939-41 (urednik).
Most nad prepadom, 1927-28.
Otroške igrice, 1931-39.
Božji smehljaj, 1943.Literatura

Slovenski biografski leksikon, 10. zvezek, Ljubljana 1967
J. Sinobad: Dežela, kulturnozgodovinski oris Radovljiške ravnine, Ljubljana 1998, str. 169, 179

error


Glej tudi

link   dLib - fotografije


Prispeval/-a: Lucijan Adam, Mestna knjižnica Kranj
Zadnja sprememba: 28.9.2009, Lucijan Adam, Mestna knjižnica Kranj

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5