gorenjci.si gorenjci.si
xROGELJ Janko
Foto: dlib
Galerija slik
ROGELJ Janko ROGELJ Janko ROGELJ Janko ROGELJ Janko ROGELJ Janko ROGELJ Janko ROGELJ Janko ROGELJ Janko ROGELJ Janko ROGELJ Janko Zapri ROGELJ Janko
Foto: dlib
Foto: dlib
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan

ROGELJ, Janko


Rojen: 
26. maj 1895, Kranj
Umrl:  6. maj 1974, Kranj error


Občina: 
KranjRodil se je na Primskovem pri Kranju kovaču Janezu in kmetici Marijani Švegelj. Osnovno šolo je v letih obiskoval na Primskovem (1901-06) v Kranju (1906–8). V naslednjih štirih letih (1908–12) je hodil na gimnazijo v Kranju. Leta 1912 je zaključil trimesečno šofersko šolo v Pardubicah na Češkem.
Leta 1913 je odpotoval s stricem najprej v Kanado in nato v ZDA. Na začetku je opravljal različna fizična dela. Bil je pomočnik pri polaganju novega železniškega tira, delavec v topilnici rude, pekovski pomočnik, pomočnik v tovarni strojnic. Leta 1918 je v Clevelandu postal prvi urednik dnevnika Enakopravnost, nato uradnik (1921–28) v izvoznem oddelku večje tovarne. Od 1928 je bil javni notar in samostojen zavarovalninški zastopnik v Clevelandu. V letih 1919–20 je tudi študiral na Dubuque College (Dubuque, Iowa).
Rogelj se je v Ameriki že zgodaj pridružil slovenskim društvom in organizacijam ter začel dopisovati v slovenske liste. Od leta 1916 je bil devet let predsednik direktorija in direktor 1924 sezidanega Slovenskega narodnega doma na St. Clair Avenue. Med letoma 1918 in 1919 je bil urednik dnevnika Enakopravnost. Leta 1919 je bil med ustanovnimi člani in režiser Dramskega društva Ivan Cankar. Več let je bil predsednik Slovenskega narodnega doma v Clevelandu, predsednik Slovenske narodne čitalnice (1926–32) in od leta 1957 predsednik gospodarskega odbora Ameriške bratske zveze. Bil je tudi prvi in drugi podpredsednik izvršnega odbora Ameriškega narodnega sveta.
V Clevelandu je ustanovil dramsko društvo Ivan Cankar, ki ga je več let vodila Avgusta Danilova in mu je bil Rogelj prvi režiser.
Dopisoval in sodeloval je pri izseljenskih listih: Glas Svobode, Prosveta in Glas naroda. Bil je stalni dopisnik Nove dobe (od 1949 New Era) in dnevnika Enakopravnost v Clevelandu. Pisal je tudi črtice, pesnikoval v Ameriški družinski koledar (Chicago) itd.
Pomembno je Rogljevo organizacijsko delo med drugo svetovno vojno. Že od 1941 se je zavzemal za zbiranje pomoči okupirani domovini, po ustanovitvi Slovensko-ameriškega narodnega sveta pa je bil imenovan za podpredsednika. Od leta 1940 je bil je sodelavec in prijatelj Louisa Adamiča. Z njim je bil leta 1949 v domovini. Po Adamičevi smrti se je prizadeval za objektivno oceno njegovega dela in življenja. Od 1953 je R. kot tajnik Spominske ustanove Louisa Adamiča (Euclid, O.) zbiral sredstva za odkup Adamičeve literarne zapuščine, ki so jo potem jeseni 1957 poklonili čitalnici univerze Princeton. O Adamiču je napisal R.: Nova Adamičeva knjiga (Enakopravnost, Cleveland 1953, 28. in 30. apr.); Zadnja Adamičeva pisma (ib. 1956, 27. avg.); Nenapisana knjiga (New Era, Cleveland 1957, št. 1–3).
Za svoje dolgoletno delovanje med ameriškimi Slovenci je prejel več priznanj in odlikovanj. 16. septembra 1945 ga je AVNOJ odlikoval z redom Zaslug za narod II. Stopnje.
Leta 1972 se je Rogelj vrnil v domovino, kjer je tudi pokopan.
Napisal je knjigo Pričetna zgodovina Slovenskega Narodnega Doma v Clevelandu in Zgodovino Ameriške bratske zveze (1954), snov je zajemal iz spominov na domovino in iz življenja slovenskih priseljencev v ZDA. Članke je objavljal v številnih v Ameriki tiskanih slovenskih časnikih in revijah, po drugi svetovni vojni pa zlasti v Slovenskem izseljeniškem koledarju.
Izbor Rogljevih črtic je 1962 izšel v Ljubljani pod naslovom Kruh in srce (uredil Jože Župančič), zbirka pesmi in črtic Skrivnostni klic (1967), zbirka črtic iz življenja ameriških Slovencev Svoji k svojim pa (1973). Najvišjo umetniško raven je dosegel zlasti s črticami, v katerih je opazen smisel za humor in satiro, jedrnat jezik ter izrazit socialni poudarek.


Dela:

Pričetna zgodovina S. N. Doma v Clevelandu, Ohio, Cleveland : Enakopravnost, 1954
Kruh in srce, Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1962
Skrivnostni klic, Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1967
Svoji k svojim, Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1973


Literatura
Osebnosti od M do Ž, Ljubljana 2008, str. 965 in 966
I. Maver: Izseljenska proza in poezija Janka N. Roglja, Ameriška proza : od realizma do postmodernizma, 2001, str. 175-178
J. Petrič: Janko N. Rogelj, Slovenska izseljenska književnost.- Zv. 2: Severna Amerika, 1999, str. 437-438
M. Dolgan: Rogelj, Janko N., Slovenska književnost, 1996, str. 395
I. Maver: The art of Janko N. Rogelj's fiction and poetry, Slovene studies, št. 2, 1992, str.161-167

error


Glej tudi

link   Slovenski biografski leksikon
link   Wikipedija.org
link   worldcat.org (bibliografija)
link   www.bio-eko.si
link   Gorenjskiglas.si


Prispeval/-a: Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj
Zadnja sprememba: 23.6.2011, Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5