gorenjci.si gorenjci.si
xROBIČ Simon
Foto: arhiv Občinske knjižnice Jesenice
Galerija slik
ROBIČ Simon ROBIČ Simon ROBIČ Simon ROBIČ Simon ROBIČ Simon ROBIČ Simon ROBIČ Simon ROBIČ Simon ROBIČ Simon ROBIČ Simon Zapri ROBIČ Simon
Foto: arhiv Občinske knjižnice Jesenice
Foto: arhiv Občinske knjižnice Jesenice
Foto: arhiv Prirodoslovnega muzeja Slovenije
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice

ROBIČ, Simon


Rojen: 
11. februar 1824, Kranjska Gora
Umrl:  7. marec 1897, Šenturška Gora error


Občina: 
JeseniceRodil se je »Pri Urbani« v Kranjski Gori, kot šesti od devetih otrok v družini. Osnovnošolsko izobrazbo je pridobil v kranjskogorski dvorazrednici. Leta 1893 je pričel obiskovati gimnazijo v Ljubljani. Tu je bil njegov učitelj Franc Hladnik, pobudnik ustanovitve Botaničnega vrta v Ljubljani. Po gimnaziji je vpisal študij filozofije, nadaljeval pa študij bogoslovja, ki ga je dokončal leta 1851. Najprej je služboval v župniji Metlika v Beli krajini, kjer je opravljal tudi službo začasnega učitelja. Od tu je bil premeščen na Notranjsko, nato na Dob in v Preddvor. Po krajšem službovanju v Borovnici je bil spet premeščen v Šenčur na Gorenjsko. Končno je leta 1874 nastopil službo župnijskega upravitelja na Šenturški Gori, kjer je nekaj let vodil tudi zasilno šolo. Tu je ostal do smrti.
Na njegovi rojstni hiši v Kranjski Gori in na župnišču na Šenturški Gori sta spominski plošči.
Že v času šolanja ga je zelo zanimalo naravoslovje. Njegovo delo sega od botanike, zoologije do geologije. Na svojih pohodih v naravo je nabiral kamnine in o najdbah poročal v različnih listih: Novicah, Slovencu ter Domu in svetu. Sistematske preglede je objavil v Izvestjih muzejskega društva za Kranjsko: Kranjski mahovi (1893), Kranjski lišaji (1895) in v Narodnem koledarju: Krajepis borovniške okolice v prirodoslovnem obziru (1869). S svojim delom je ustvaril bogate zbirke kamnin, fosilov, mahov, mehkužcev, hroščev, skeletov, gliv in lišajev, katerih del še danes hrani Prirodoslovni muzej Slovenije. Pri določevanju posameznih primerkov se je povezoval z domačimi in tujimi strokovnjaki. Našel je več novih vrst in podvrst: 10 gliv, 2 mahova, 10 polžev in več hroščev. Po njem so poimenovali nekatere primerke (hrošč Astobagius Robici, polž Amalia Robici Simroth in mehkužci Litoglyphus robičianus, Lartetia (Paladilhiopsis) robiciana in Bythinella robici). S svojim delovanjem je postal eden največjih poznavalcev kranjske flore in favne. Njegova zbirka je bila ena najobsežnejših zbirk naravoslovnega gradiva na Kranjskem. Večino zbirke je pridobil Kranjski deželni muzej in jo danes hrani Prirodoslovni muzej Slovenije. Svojo bogato knjižnico je zapustil župniji Kranjska Gora z namenom, da se osnuje knjižnica. Njegova želja se je uresničila 1896, ko so začeli z izposojanjem knjig.
Literatura
M. Raztresen: temeljni kamni Kranjskega planinstva - Simon Robič, Poti h goram - tretja kronika kranjskih planincev, Kranj 2011, str. 64
Osebnosti : veliki slovenski biografski leksikon, Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008, zv. 1, str. 963
Enciklopedija Slovenije, Ljubljana : Mladinska knjiga, 1987-2002, zv. 10, str. 248.
Naši znameniti rojaki, Kranjska Gora : Župnijski urad, 2008.
J Wester: Simon Robič …, Planinski vestnik, leto 1943, št. 5-6-7-8-9-10, str. 96 in 97
S. S.: Ob stoletnici smrti naravoslovca Simona Robiča, Slamnik - glasilo občine Domžale, št. 4 (25.IV.1997), str. 15
M. Naglič: Po ljudeh gor, po ljudeh dol. Del 546, Simon Robič, "pristen Gorenjec, Gorenjski, leto 57, št. 3 (13. jan. 2004), str. 12
J. Mlinar: Simon Robič : (1824-1897), Zgornjesav'c - priloga Gorenjskega glasa za vse občanke in občane v občini Kranjska Gora, letn. 7, št. 3 (mar. 2008), str. 11
F. Petrič: Duhovnik in raziskovalec : spomin na Simona Robiča, Družina - slovenski katoliški tednik, št. 10 (1991), str. 7
F. Lampe. Dva grobova, Simon Robič, Dom in svet, 1897, št. 7, str. 217 in 218
J. Lavtižar: Spomini, samozaložba Rateče-Planica, 1926, str. 103-105
K. Glaser: Simon Robič, Zgodovina slovenskega slovstva, Ljubljana 1894, 4. knjiga, str. 218
error


Glej tudi

link   Prirodoslovni muzej Slovenije
link   drustvozrj-domzale.si
link   cerklje.si
link   Slovenski biografski leksikon.si
link   gorenjskiglas.si (Zgornjesavc - 28.3.2008)
link   gore-ljudje.net (27.6.2008)


Prispeval/-a: Nataša Kokošinek, Občinska knjižnica Jesenice
Zadnja sprememba: 25.7.2017, Nataša Kokošinek, Občinska knjižnica Jesenice

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5