gorenjci.si gorenjci.si
xREPE Božo
Foto: osebni arhiv
Galerija slik
REPE Božo REPE Božo REPE Božo REPE Božo REPE Božo REPE Božo REPE Božo REPE Božo REPE Božo REPE Božo Zapri REPE Božo
Foto: osebni arhiv
Foto: osebni arhiv
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan

REPE, Božo


Rojen: 
6. marec 1956, Spodnje Gorje pri Bledu
Umrl:  , error


Občina: 
GorjeOsnovno šolo je obiskoval v Zgornjih Gorjah pri Bledu, gimnazijo pa v Tolminu. Leta 1979 je končal Pedagoško akademijo v Ljubljani (smer zgodovina-slovenščina), nato pa leta 1986 še zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Doktoriral je leta 1992 prav tako na Filozofski fakulteti v Ljubljani in sicer s temo o partijskem liberalizmu v obdobju šestdesetih in sedemdesetih let 20. stoletja.
Pred univerzitetno kariero: najprej na mariborski Pedagoški fakulteti (1992-1995) in nato na ljubljanski Filozofski fakulteti (od 1996 naprej) je bil vzgojitelj, osnovnošolski in srednješolski profesor, arhivist, strokovno-politični sodelavec in mladi raziskovalec. V letih 1999-2001 je bil predstojnik Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani. Leta 2002 je postal redni profesor. Živi v Ljubljani in je oče dveh sinov.

Njegovo raziskovalno področje so sodobna slovenska, južnoslovanska in srednjeevropska zgodovina, velik poudarek daje komparativnosti. Ukvarja se tudi s problemi sodobne historiografije in vplivom zgodovinske zavesti na slovensko družbo ter vprašanji pouka zgodovine v Sloveniji in Jugovzhodni Evropi.
Je avtor več srednješolskih učbenikov in soavtor univerzitetnega učbenika. Mednarodno odmevnost kaže vrsta člankov objavljenih v Avstriji, Bosni in Hercegovini, Franciji, Grčiji, Hrvaški, Italiji, Kanadi, Madžarski, Makedoniji, Nemčiji, Pakistanu, Rusiji, Srbiji, Slovaški, Švici in ZDA; stalna udeležba na mednarodnih konferencah, sodelovanje v mednarodnih projektih in predavanja na tujih univerzah in institucijah (na Univerzi na Dunaju in Inštitutu za vzhodno in Jugovzhodno Evropo na Dunaju, univerzi v Kaunasu v Litvi, univerzi v Bratislavi na Slovaškem, univerzi v Skopju v Makedoniji, Univerzi v Trondheimu na Norveškem, univerzi v Gradcu).
Je član Biroja mednarodnega komiteja za zgodovino druge svetovne vojne. Na Oddelku za zgodovino vodi raziskovalni program Zgodovina Slovencev.
Doslej je bil mentor več kot 300 diplomantom, 22 magistrantom in 8 doktorandom.
Je avtor ali soavtor 14 znanstvenih in 11 strokovnih monografij, okrog 35 znanstvenih in blizu 20 preglednih znanstvenih člankov ter več kot 30 samostojnih znanstvenih sestavkov ali poglavji v monografiji. 

Redno objavlja tudi kot publicist v dnevnih časopisih in revijah.
Med glavnimi deli so: Obračun s Perspektivami (Ljubljana 1990); »Liberalizem« v Sloveniji (Ljubljana 1992); The Repluralization of Slovenia in the 1980s (soavtor, University of Washington, Seattle 2000); Slovenci v osemdesetih letih (Ljubljana 2001); Jutri je nov dan. Slovenci in razpad Jugoslavije (Modrijan, Ljubljana 2002); Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije (tri knjige, Ljubljana 2002-2004); Oris sodobne obče in slovenske zgodovine (soavtor, Ljubljana 2003); Rdeča Slovenija. Tokovi in obrazi socializma (Ljubljana 2003); Sodobna zgodovina (učbenik, Ljubljana, več izdaj, zadnja 2008); Prelom. Svet in Slovenci 1914-1918 ( soavtor, Ljubljana 2005); Slowenien. Wieser Geschichte/europäischer Osten, Celovec/Klagenfurt 2005 (soavtor); Kriza. Svet in Slovenci od konca prve svetovne vojne do srede tridesetih let (soavtor, Ljubljana 2008); Resistance, Suffering, Hope. The Slovene partisan Movement 1941-1945 (soavtor in sourednik, Ljubljana, Trst 2008); Pred časom. Portet Staneta Kavčiča, Modrijan, Ljubljana 2009 (soavtor); Bled v soncu ves žari. Oris zgodovine turizma na Bledu, Bled 2009, O feldmaršalu Svetozarju Boroeviću de Bojni (soavtor), Ljubljana 2010. 2015 je izdal dve knjigi: S puško in knjigo (narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda 1941-1945) in biografijo Milan Kučan, prvi predsednik.
Vodil je tudi projektno skupino, ki je leta 2010 pripravila stalno razstavo Slovenska zgodovina na Ljubljanskem gradu.

Vir: zapis Boža Repeta, Ljubljana, januar 2011
Literatura
Osebnosti, od M do Ž, Ljubljana 2008, str. 950

error


Glej tudi

link   Wikipedija.org
link   Arnes.si (bibliografija)
link   Mladina.si
link   rtvslo.si
link   tvslo.si
link   Filozofska fakulteta
link   Delo
link   Mladina - intervju


Prispeval/-a: Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj
Zadnja sprememba: 31.3.2016, Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5