gorenjci.si gorenjci.si
xREGEN Ivan (Janez)
Foto: dlib
Galerija slik
REGEN Ivan (Janez) REGEN Ivan (Janez) REGEN Ivan (Janez) REGEN Ivan (Janez) REGEN Ivan (Janez) REGEN Ivan (Janez) REGEN Ivan (Janez) REGEN Ivan (Janez) REGEN Ivan (Janez) REGEN Ivan (Janez) Zapri REGEN Ivan (Janez)
Foto: dlib
Foto: dlib
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan

REGEN, Ivan (Janez)


Rojen: 
9. december 1868, Lajše pri Trati v Poljanski dolini
Umrl:  27. julij 1947, Dunaj error


Občina: 
Gorenja vas - PoljaneVelja za začetnika znanstvene bioakustike.
Že kot otrok je pokazal zanimanje za naravo, predvsem oglašanje žuželk, pri čemer ga je vzpodbujala mati. Njegov oče je bil uspešen tkalec, vendar je družina zašla v finančne težave, ko se je razširil uvoz industrijsko proizvedenih tkanin in sinu ni mogel zagotoviti šolanja. Zato se je sprva šolal na semenišču v Ljubljani, za kar je dobil štipendijo in počasi privarčeval dovolj denarja, da si je lahko plačal šolnino na Dunaju. Tako je vpisal študij naravoslovja na Univerzi na Dunaju, kjer je bil leta 1897 promoviran v doktorja znanosti. Z disertacijo se je že usmeril v proučevanje oglašanja žuželk, zlasti murnov. Materialno osnovo za svoje znanstveno delo si je pridobil s poučevanjem na dunajskih gimnazijah in univerzah do upokojitve leta 1919.
Leta 1921 je bil povabljen za profesorja na ljubljansko univerzo, a vabila ni sprejel, ker ni hotel zapustiti svojega laboratorija na Dunaju.
Od leta 1911 deloval kot zasebni raziskovalec in ostal vseskozi v tesnem stiku s Slovenijo. Bil je podporni član raznih društev in slovenskih kulturnih ustanov. Za področje, s katerim se je kot znanstvenik ukvarjal, je izdelal slovensko znanstveno izrazje. Izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti je postal leta 1940, bil pa je tudi častni član Prirodoslovnega društva Slovenije. Kljub mednarodnemu slovesu je živel skromno in v samoti. Njegove poskuse je finančno podpirala Avstrijska akademija znanosti, a za člana ni bil sprejet.
Njegov največji projekt je bil t.i. »geobiološki laboratorij«, velik terarij oz. insektarij, v katerem je preučeval fonotaksijo - usmerjeno premikanje žuželk proti viru zvoka, v tem primeru samic murna proti pojočemu samcu. Pri tem je uporabil 1600 samic, zaradi česar je lahko pojav opredelil tudi statistično. Najprej je proučil proizvajanje zvoka pri murnih in kobilicah. Nato je študiral vprašanje sluha. Dokazal je, da žuželke slišijo s posebnim organom na prvem paru nog.
Kot začetnik na svojem znanstvenem področju je moral razvijati originalne metode dela, pa tudi potrebne eksperimentalne pripomočke. Priznali so mu več patentov. Veliko aparatur in zapiskov je bilo uničenih v požaru v njegovem laboratoriju.
Zadnja leta je bolehal in umrl v bolnišnici za duševne bolezni na Dunaju.

Dela:
16 monografskih publikacij:
od Neue Beobachtungen über die Stridulationsorgane der saltatoren Orthopteren, Leipzig 1902
do Ueber den Aufbau der Stridulationslaute der saltatoren Orthopteren, Wien 1930


Literatura
Osebnosti od M do Ž, Ljubljana 2008, str. 945
S. Lipovšek Delakorda in D. Devetak: Zvoki in tresljaji pri sporazumevanju žuželk, Proteus dec. 2007, št. 4, str. 167-173
Z. Zupanič Slavec: Ivan Regen, zoofiziolog (1868-1947) : utemeljitelj znanstvene bioakustike, Znameniti Slovenci, Ljubljana 2000, str. 222-223
M. Naglič: Po ljudeh gor, po ljudeh dol. Del 64, Ivan Regen, murnoslovec, Gorenjski glas 1998, št. 101 (24. dec.), str. 18
T. Debeljak: Donesek k stoletnici naravoslovca Ivana Regna, Zbornik Svobodne Slovenije 1970, št. 1, str. 118-132
Z. Bufon: Janez Regen (1868-1947), Naši znameniti tehniki, Ljubljana 1966, str. 144-147

error


Glej tudi

link   Slovenski biografski leksikon
link   ZRC-SAZU.si
link   Slovenska znanstvena fundacija.si
link   lojze68.blogspot.com
link   museumstuff.com
link   dlib.si
link   dlib.si


Prispeval/-a: Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj
Zadnja sprememba: 25.2.2011, Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5