gorenjci.si gorenjci.si
xREBOLJ Vanda
Foto: osebni arhiv
Galerija slik
REBOLJ Vanda REBOLJ Vanda REBOLJ Vanda REBOLJ Vanda REBOLJ Vanda REBOLJ Vanda REBOLJ Vanda REBOLJ Vanda REBOLJ Vanda REBOLJ Vanda Zapri REBOLJ Vanda
Foto: osebni arhiv
Foto: osebni arhiv
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan

REBOLJ, Vanda


Rojena: 
4. oktober 1947, Ljubljana
Umrla:  , error


Občina: 
KamnikRojena je bila v materi Slavi iz Domžal in očetu Ivanu Bertonclju z Dobrave nad Kropo. Takoj po njenem rojstvu se je družina iz Domžal, kjer so živeli, preselila v Beograd, kjer je bil oče poslanec v skupščini FLRJ. V Domžale so se vrnili konec leta 1951. Mladost je z matično družino preživela v Domžalah. Od leta 1970 živi s svojo družino v Kamniku.
V letih 1954-1962 je hodila na osnovno šolo Venclja Perka Domžale. Po maturi leta 1966 na bežigrajski gimnaziji je diplomirala iz matematike in fizike leta 1968 na Pedagoški akademiji v Ljubljani. Leta 1979 je zaključila še študij pedagogike in andragogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Magistrski študij iz pedagogike je končala leta 1994. Podiplomsko je študirala tudi poslovne vede, v okviru programov neformalnega izobraževanja pa informatiko in menedžment.

Matematiko in fiziko je poučevala v Ljubljani na OŠ dr. Vita Kraigherja in v Kamniku na OŠ Frana Albrehta. 3 leta je bila ravnateljica OŠ Komenda-Moste, 13 let direktorica Šolskega centra Rudolfa Maistra Kamnik in ravnateljica gimnazije v Kamniku.  Bila je tudi začasna direktorica glasbene šole Kamnik in osnovne šole s prilagojenim programom 27. julij v Kamniku.
Poldrugi mandat (1986-92) je bila podpredsednica skupščine občine Kamnik. V letih 1982 do 1988 je bila predsednica Skupščine izobraževalne skupnosti Kamnik, v času med 1986 in 1990 pa predsednica Komisije za vpis in mrežo šol pri Skupščini izobraževalne skupnosti Slovenije.
Od leta 2011 je strokovnjakinja-evalvatorka pri Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).

Na strokovnem in raziskovalnem delu v pedagogiki in andragogiki se je največ posvečala motivaciji odraslih za izobraževanje in nadarjenim srednješolcem. Zadnjih petnajst let se ob rednem delu več posveča razvoju in implementaciji e-izobraževanja in didaktiki e-učenja, ter organizacijskim problemom virtualnega učnega okolja in integraciji e-učenja v kurikulum. Pripravila je več razvojnih elaboratov za šole, kot na primer Elaborat o razvoju šolstva v Komendi in Mostah (1983), Elaborat o programskem razvoju srednjega šolstva v kamniški in domžalski občini (1995), Elaborat o upravičenosti visoke turistične šole v Kamniku (2003) in Elaborat za višje šole s študijem na spletu (2006). V letih 1992 - 1996 je bila predsednica ali članica komisij za pripravo izvršilnih predpisov za srednje šolstvo. 
Od leta 2006 deluje kot urednica iSlovarja za področje e-izobraževanja (Ekonomska fakulteta, Društvo Informatika). Leta 2009 je na grški univerzi pridobila licenco »E-learning Expert«.
Piše za strokovne revije in predava. Je avtorica knjige E-izobraževanje skozi očala pedagogike in didaktike (2008) in drugih del, povezanih s tem področjem.
Od leta 1975 dopolnjuje in ureja spletni biografski leksikon Pomembni Kamničani. Izdala je kronologijo Velike planine v obliki časovne preglednice.

V izobraževanju ima naziv svetnica, za dosežke na tem področju pa je bila tudi nagrajena (Priznanje OF 1985, Bronasta plaketa Občine Kamnik 1993, Nagrada Andragoškega centra za dosežke v izobraževanju odraslih 1994, Priznanje Univerze Helsinki za humanoidno rešitev e-študija na strokovnih šolah).


Dela:
Kognitivni in psihološki vidiki uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije za učenje, Kamnik 2009
Multimedija in interaktivnost v e-gradivih in v virtualnem učnem okolju, Kamnik 2008
Vpliv informacijske tehnologije na izobraževalni proces, Maribor 2008
Znanje in izobraževanje v uspešni družbi, Notranje gorice 2008
E-izobraževanje : skozi očala pedagogike in didaktike, Radovljica 2008
Preverjanje znanja v s poudarkom na neformalnem znanju in e-testiranju, Maribor 2008
Vodič po e-gradivu Obrestni račun v srednješolskih programih, Ljubljana 2007 (soavtorica)
Kognitivni in psihološki vidiki uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije za učenje, Notranje Gorice 2007
Spremembe v organizaciji šole: pogoj in posledica e-izobraževanja : primer e-študija: višja strokovna šola, Ljubljana 2007
E-izobraževanje skozi očala ekonomije, pedagogike in didaktike : zbornik gradiv, Kamnik 2006Literatura
L. Rebolj: Kronika rodbine Rebolj iz Kranja, Ljubljana 1999 (samozaložba)
error


Glej tudi

link   domaca stran


Prispeval/-a: Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj
Zadnja sprememba: 18.9.2014, Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5