gorenjci.si gorenjci.si
xRABIČ Mirko
Foto: Arhiv Mirka Rabiča
Galerija slik
RABIČ Mirko RABIČ Mirko RABIČ Mirko RABIČ Mirko RABIČ Mirko RABIČ Mirko RABIČ Mirko RABIČ Mirko RABIČ Mirko RABIČ Mirko Zapri RABIČ Mirko
Foto: Arhiv Mirka Rabiča
Foto: Arhiv Mirka Rabiča
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan

RABIČ, Mirko


Rojen: 
29. januar 1945, Dovje
Umrl:  , error


Občina: 
Kranjska GoraMirko Rabič je osnovno šolo obiskoval na Dovjem in v Kranjski Gori ter končal dve leti nižje gimnazije v Kranjski Gori. Zaradi ukinitve nižje gimnazije je nato končal osemletno osnovno šolo v Kranjski Gori. Po tem pa je končal tehnično šolo metalurške stroke na Jesenicah in postal metalurški tehnik. Od leta 1963 do leta 1992 je bil večinoma zaposlen v Železarni Jesenice. Bil je pomočnik pri škarjah v žični valjarni, kontrolor kvalitete, kadrovik, vodja odseka za informiranje, namestnik vodje centra za informiranje. Med leti 1976 in 1985 je opravljal politične funkcije. Od leta 1993 do leta 1995 pa je bil po prestrukturiranju Železarne Jesenice vodja oddelka za kadre in splošne zadeve v podjetju S.E.I.K.O, svoje službovanje pa je zaključil v Centru za prestrukturiranje kadrov (1995, 1997-2001).

Več kot trideset let si je prizadeval za razvoj in primeren status amaterske kulture. V šestdesetih letih je začel aktivno sodelovati v domačem kulturnem društvu KUD Jaka Rabič (ustanovljeno 1914). V upravnem odboru društva je sodeloval v letih od leta 1969 do 2002. Od leta 1973 do 1992 ter od leta 1999 do 2001 je bil tudi predsednik društva. Od leta 1995 do 1997 ter od leta 1997 do 2002 je bil tajnik društva oziroma upravnik kulturnega doma. Bil je aktivni amaterski igralec, član folklorne skupine in nekaj časa tudi njen vodja. Prav tako je tudi režiral številne kulturne prireditve. Kot društvo so sodelovali tudi z slovenskimi kulturnimi društvi v Nemčiji (Nagold) in Italiji (Trbiž). Leta 1998 je vodil in zaključil projekt prenove kulturnega doma na Dovjem, ki je danes eden lepših v Sloveniji. Kot predsednik KUD Jaka Rabič je leta 1987 med prvimi podprl idejo za postavitev spomenika Jakobu Aljažu na Dovjem ter bil tudi član odbora za njegovo postavitev. Bil je tudi pobudnik za Srečanja pevskih skupin sosednjih občin (1999) ter kulturno turistične prireditve "Pod Psnakovo lipo" v Zgornji Radovni (1996). Od sedemdesetih let dalje je bil s krajšimi prekinitvami do leta 2001 član izvršnega odbora Zveze kulturnih organizacij Jesenice, ki je povezovala vsa kulturna društva sedanjih občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. Od leta 1998 do 2006 je bil tudi podpredsednik Sveta izpostave JSKD (Javnega sklada za kulturne dejavnosti) Jesenice, v katerem je zastopal interese kulturnih društev občine Kranjska Gora. Devetdeset let kulturne dejavnosti na Dovjem in v Mojstrani je opisal v kroniki, izdani leta 2004.

Omeniti velja tudi njegovo delovanje v društvu upokojencev. Od leta 2003 do leta 2013 je bil predsednik Društva upokojencev Dovje-Mojstrana in član MZDU (medobčinska zveza društev upokojencev) Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. Bil je tudi član organizacijskih odborov različnih srečanjih upokojencev (Gorenjske ter Koroške, Furlanije Julijske Krajine in Slovenije), zadolžen predvsem za kulturni program. Dva mandata (2007-2011 in 2011-2014) je bil član za kulturo pri PZDU (pokrajinska zveza društev upokojencev) Gorenjske ter ista dva mandata član Komisije za kulturo pri ZDUS (Zveza društev upokojencev Slovenije).

Pred osamosvojitvijo je bil organizacijski sekretar OK ZKS Jesenice (1976-1981), predsednik občinske konference SZDL Jesenice (1981-1985), stalni član Družbeno političnega zbora Občine Jesenice ter član delegacije za zbor občin Republike Slovenije. Po osamosvojitvi Slovenije je bil do leta 2002 predsednik krajevne organizacije ZLSD ter član predsedstva območne SD (prej ZLDS). Dva mandata je bil član krajevne skupnosti Dovje Mojstrana (2002-2006, 2011-2015), tajnik krajevne skupnosti pa je bil leto dni (1988-1989). Tri mandate je bil član občinskega sveta Občine Kranjska Gora (1994-1998, 1998-2002, 2006-2010). Od leta 2002-2004 je s sej občinskega sveta poročal za poslušalce Radia Triglav. Občasno je poročal tudi s sej svetov krajevnih skupnosti ter drugih dogodkov.


Nagrade in priznanja: Čufarjeva plaketa (1988) za delo na področju amaterske kulture, odličje Zveze kulturnih organizacij Slovenije s srebrnim listom (1996), mala plaketa ZDUS (2009) za delo v upokojenskem društvu, plaketa PZDU Gorenjske za delo na področju kulturne dejavnosti (2011), velika plaketa (2013) za dolgoletno delo v upokojenskem društvu, srebrni grb Občine Kranjska Gora (2005), zlati grb Občine Kranjska Gora (2015), več društvenih zahval in priznanj.

Dela: 
Kronika 90-letne kulturne dejavnosti na Dovjem, 2004


Literatura
M. Rabič: Kronika 90-letne kultirne dejavnosti na Dovjem, Dovje 2004
60 let delovanja Društva upokojencev Dovje-Mojstrana, Dovje-Mojstrana 2013 
error


Glej tudi

link   Gore-ljudje
link   Radio Triglav


Prispeval/-a: Nina Jamar, Občinska knjižnica Jesenice
Zadnja sprememba: 8.9.2015, Nina Jamar, Občinska knjižnica Jesenice

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5