gorenjci.si gorenjci.si
xPRETNAR Vitomir
Foto: Arhiv Vitomirja Pretnarja
Galerija slik
PRETNAR Vitomir PRETNAR Vitomir PRETNAR Vitomir PRETNAR Vitomir PRETNAR Vitomir PRETNAR Vitomir PRETNAR Vitomir PRETNAR Vitomir PRETNAR Vitomir PRETNAR Vitomir Zapri PRETNAR Vitomir
Foto: Arhiv Vitomirja Pretnarja
Foto: Arhiv Vitomirja Pretnarja
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan

PRETNAR, Vitomir


Rojen: 
19. marec 1953, Ljubljana
Umrl:  , error


Občina: 
JeseniceVitomir Pretnar je zaključil srednjo šolo elektrotehnične stroke v Kranju, univerzitetni naziv je pridobil na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani (1977), magistrskega iz sociologije pa na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani (1992). Svojo poklicno pot je začel kot asistent za elektro vzdrževanje (Železarna Jesenice), nadaljeval pa kot vodja seminarja za zveze (Republiški center za obrambno usposabljanje Poljče), vodje tehnične službe (Iskra Blejska Dobrava), vodja projektov elektro opreme pivovarn (Smelt Ljubljana), podpredsednik Izvršnega sveta Občine Jesenice, načelnik Upravne enote Jesenice, generalni sekretar na Ministrstvu za finance Ljubljana, direktor občinske uprave občine Jesenice.
Na Upravni enoti Jesenice se je veliko ukvarjal z uvajanjem kakovosti in odličnosti v poslovanje in leta 2001 pridobil certifikat ISO 9001. Uspešno je zaključil program Vodenje in upravljanje v upravi. Vodil je projekt uvajanja modela CAF v Mestno redarstvo občine Ljubljana. Prav tako je vodil projekt Vprašalnik o zadovoljstvu zaposlenih in strank ter prenova vprašalnikov v okviru Odbora za kakovost pri Ministrstvu za javno upravo. Ves čas svojega dela se je izobraževal in pridobival nova znanja s področja kakovosti in odličnosti, ki jih je na delavnicah Upravne akademije ter posvetovanjih in predavanjih na Visoki upravni šoli posredoval tudi drugim. Bil je mentor pri diplomski nalogi študentke Fakultete za upravo. Je tudi ocenjevalec v okviru PRSPO, kjer že več kot deset let vsako leto ocenjuje organizacije, ki sodelujejo v tekmovanju za pridobitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost ter evropski ocenjevalec po modelu EFQM. Vodil je tudi projekt izbire grba mesta Jesenice in pri tem vzpostavil tvorno sodelovanje z arhitektom Janezem Suhadolcem, njegovim avtorjem. Aktivno je sodeloval na domačih in mednarodnih seminarjih, posvetih, konferencah.
Veliko dejavnosti v prostem času povezuje z lokalno skupnostjo, predvsem na kulturnem področju. Je član nadzornega sveta Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, bil pa je tudi predsednik svetov Gledališča Toneta Čufarja in Muzeja Jesenice in član odbora za obnovo Stare Save. Zelo aktiven je bil tudi v Muzejskem društvu Jesenice, kjer je opravljal funkcijo podpredsednika. Vodil je izdajo Jeseniškega zbornika številka sedem ter knjige z ilustrirano zgodovino železarstva Od fužin do železarne, ki jo je v sedemdesetih letih izdajal časopis Železar. Knjiga in zbornik sta bila izdana izključno s prispevki sponzorjev, kar je od uredniškega odbora in Muzejskega društva zahtevalo izjemne napore. Muzejsko društvo je izdalo tudi koledar z zgodovinskimi motivi. Z izkupičkom je bila odkupljena Stara Korenova hiša na območju Železarne Jesenice in bila tako rešena pred rušitvijo. Hiša je bila kasneje prodana občini Jesenice.
Že od leta 1972 se intenzivno ukvarja s fotografijo. Z osnovami fotografije ga je seznanil fotograf Toni Marčan. Deluje kot član Fotografskega društva Jesenice in ima strokovni naziv F1 Fotografske zveze Slovenije, kjer opravljal tudi funkcijo podpredsednika in bil več mandatov tudi član izvršilnega odbora Fotografske zveze Slovenije. Na raznih razstavah po Sloveniji in bivši Jugoslaviji je za svoje fotografije dobil številne nagrade. Imel je deset samostojnih razstav.
Nagrade in priznanja: zlati znak OF ter priznanja Železarne Jesenice (najboljši mladi delavec samoupravljavec), ZSMS ter Ministrstva za javno upravo za sodelovanje pri projektu uvajanja odličnosti s pomočjo modela CAF. Fotografske nagrade: Mladina fotografira (prva nagrada, Ljubljana, 1976), Slovenska pregledna razstava (prva in specialna nagrada, Murska Sobota, 2001), Foto Gorenjske (prva nagrada, Tržič, 2003), Slovenska pregledna razstava (druga nagrada, Hrastnik, 2007), Človek in jeklo (prva nagrada, Jesenice, 2011).

Zapis je nastal v sodelovanje z mag. Vitomirjem Pretnarjem, maj 2014


Dela: 

Jeseniški kino, Jeseniški zbornik 2013, str. 318-329
Delavska ulica, Jeseniški zbornik 2009, str. 83-91
Jože Žerjal (1916 - 1997) : jeseniški fotograf, Jeseniški zbornik 2004, str. 293-305
Nastajanje jeseniškega grba, Jeseniški zbornik 1995, str. 145-160

Informatika kot pripomoček pri vodenju upravne enote, Neprofitni management 2004, št. 3/6, str. 53-55
Od kadrovskega upravljanja do ravnanja z ljudmi pri delu (HRM) v javni upravi, HRM 2004, št. 3, str. 27-31
Evropski model ocenjevanja v javnem sektorju (CAF) med kakovostjo in odličnostjo, Kranj 2003, Knj. 1, str. 398-404
Procesno orientirani seminarji kot način prenosa znanj na zaposlene v slovenski javni upravi, Dnevi slovenske uprave, Portorož 1998, str. 229-239Literatura

error


Glej tudi

link   Društvo upokojencev Jesenice
link   Fotografsko društvo Jesenice


Prispeval/-a: Nina Jamar, Občinska knjižnica Jesenice
Zadnja sprememba: 8.12.2016, Nina Jamar, Občinska knjižnica Jesenice

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5