gorenjci.si gorenjci.si
xPRAPROTNIK Nada
Foto: Ciril Mlinar
Galerija slik
PRAPROTNIK Nada PRAPROTNIK Nada PRAPROTNIK Nada PRAPROTNIK Nada PRAPROTNIK Nada PRAPROTNIK Nada PRAPROTNIK Nada PRAPROTNIK Nada PRAPROTNIK Nada PRAPROTNIK Nada Zapri PRAPROTNIK Nada
Foto: Ciril Mlinar
Foto: Ciril Mlinar
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan

PRAPROTNIK, Nada


Rojena: 
23. maj 1951, Jesenice
Umrla:  , error


Občina: 
ŽirovnicaDr. Nada Praprotnik je bila rojena na Jesenicah. Osnovno šolo je obiskovala v Žirovnici, gimnazijo pa na Jesenicah, kjer je leta 1970 tudi maturirala. Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 1975 diplomirala z delom Floristična oznaka območja Vrtače v osrednjih Karavankah, leta 1979 je magistrirala z delom Saxifraga moschata agg. v Jugovzhodnih Apneniških Alpah, leta 1988 pa doktorirala z delom Ilirski florni element v Sloveniji.

Od leta 1975 dalje je zaposlena v Prirodoslovnem muzeju Slovenije kot vodja Kustodiata za botaniko, od leta 2002 dalje je muzejska svetnica. Vodi alpski botanični vrt Juliana v Trenti, ki je edini alpski botanični vrt v Sloveniji in je od leta 1951 zavarovan kot spomenik oblikovane kulture. Ureja in strokovno obdeluje stare muzejske herbarijske zbirke. Ukvarja se z zgodovino botaničnih raziskovanj na Slovenskem in je raziskala življenje in delo naslednjih botanikov oziroma naravoslovcev: Karla Zoisa, Franca Ksaverja Wulfena, Balthasarja Hacqueta, Franca Hladnika, Henrika Freyerja, Valentina Plemla, Andreja Fleischmanna, Karla Dežmana, Nikomeda Rasterna, Jurija Dollinerja in Angelo Piskernik. Preučuje sistematiko, razširjenost in slovenska poimenovanja praprotnic in semenk v Sloveniji. Njeno glavno floristično raziskovalno območje so Alpe, predvsem Karavanke. Samostojno ali s sodelavci je pripravila več razstav (samostojna razstava Ob 50-letnici Juliane, sodelovanje pri razstavi Travnik, sodelovanje pri razstavi Prizadevanja naravoslovcev na Slovenskem in njihov prispevek k narodni kulturi, samostojna razstava Zdravilne rastline, prevod in priprava gostujoče razstave iz sarajevskega muzeja Drevesa in grmi Jugoslavije, razstava o Blagayevem volčinu za krajevni muzej v Polhovem Gradcu, samostojna razstava Blagayev volčin – naša botanična znamenitost, sodelovanje pri razstavi Narodnega muzeja Slovenije z naslovom Slovenci v letu 1789, sodelovanje pri pripravah na razstavo Ogrožene praprotnice in semenke v Sloveniji, razstava Ogrožene praprotnice in semenke v Sloveniji, samostojna razstava 50. obletnica smrti botanika Alfonza Paulina (1853-1942), sodelovanje pri razstavi Varstvo narave na Slovenskem, sodelovanje pri razstavi 75 let botanike na ljubljanski univerzi, soavtorstvo pri razstavi 200. letnica smrti botanika Karla Zoisa (1756-1799) na Brdu pri Kranju in v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, sodelovanje pri razstavi Mamut v Hermanovem brlogu v Muzeju novejše zgodovine Celje, samostojna razstava Alpiner botanischer Garten Juliana in Trenta v Biološkem inštitutu Botaničnega vrta v Münchnu, sodelovanje pri razstavi Narava Slovenije, Alpe). Piše poljudne prispevke o rastlinstvu in o varstvu naravne dediščine. Sama ali skupaj s sodelavci je napisala veliko strokovnih člankov in monografij. Med deli so predstavljena samo njene samostojne monografske publikacije.


Dela:
Alpski botanični vrt Juliana v Trenti, 1. izd., Maribor 1976 (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije ; 65)
Alpski botanični vrt Juliana v Trenti, 2. izd., Maribor 1980 (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije ; 65)
Zdravilne rastline, Ljubljana 1984
Juliana, Maribor 1989 (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije ; 146)
Alpski botanični vrt Juliana v Trenti, Ljubljana 1997
The Juliana Alpine Botanical Garden in the Trenta Valley, Ljubljana 2000 (prevod Veronika Cankar)
Il giardino botanico alpino Juliana di Val Trenta, Ljubljana 2000 (prevod Marinka Pertot in Diomira Fabjan Bajc)
Alpiner botanischer Garten »Juliana« in Trenta, Ljubljana 2000 (prevod Doris Debenjak)
Blagajev volčin, Ljubljana 2004
Le jardin botanique alpin Juliana de Trenta, Ljubljana 2005
Alpski botanični vrt Juliana, Ljubljana 2011


Literatura
Osebnosti, Ljubljana 2008
Enciklopedija Slovenije, Ljubljana 1987-2002
J. Sinobad: Dežela : kulturnozgodovinski oris radovljiške ravnine, Radovljica 1999
error


Glej tudi

link   Prirodoslovni muzej Slovenije
link   MMC RTV SLO
link   PMS Juliana


Prispeval/-a: Nina Jamar, Občinska knjižnica Jesenice
Zadnja sprememba: 14.2.2013, Nina Jamar, Občinska knjižnica Jesenice

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5