gorenjci.si gorenjci.si
xPIRC Ciril
Foto: Arhiv knjižnice
Galerija slik
PIRC Ciril PIRC Ciril PIRC Ciril PIRC Ciril PIRC Ciril PIRC Ciril PIRC Ciril PIRC Ciril PIRC Ciril PIRC Ciril Zapri PIRC Ciril
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice

PIRC, Ciril


Rojen: 
17. februar 1865, Kranj
Umrl:  29. maj 1941, Ljubljana error


Občina: 
KranjNižjo gimnazijo je obiskoval v Kranju. Višjo gimnazijo je obiskoval v Ljubljani. Maturiral je leta 1884. Pravo je študiral na univerzi na Dunaju, a študija ni končal, ker mu je leta 1891 najprej umrl oče in nato še brat. Zato se je vrnil domov v Kranj in prevzel očetove posle.
Pod vplivom Viktorja Globočnika, notarja in vodjo narodnega gibanja v Kranju, se je Ciril Pirc začel politično udejstvovati v okviru narodno napredne stranke, ki jo je po Globočnikovi smrti leta 1897 vodil skupaj z Valentinom Štempiharjem.
Veliko je storil za razvoj Kranja. Leta 1894 mu je uspelo doseči ponovno odprtje gimnazije in njeno nadgradnjo v višjo gimnazijo. Leta 1895 je postal član občinskega odbora, v katerem je bil 40 let odbornik. Bil je tudi občinski svetovalec. Med leti 1921-36 je bil župan mesta Kranja. Bil je član narodno naprednih društev Čitalnice v Kranju, Sokola in Gasilskega društva. Leta 1898 je postal starosta, leta 1903 pa častni član Gorenjskega Sokola.
Leta 1901 je na deželnozborskih volitvah kandidiral v mestni skupini Kranj-Škofja Loka proti dekanu Koblarju, leta 1908 pa proti Tomažu Pavšlarju. Obakrat je volitve dobil. 12 let je bil poslanec v deželnem zboru in ima veliko zaslug za leta 1908 zgrajeno železnico Kranj-Tržič, za leta 1910 zgrajen državni cestni most čez Savo, še posebej pa za leta 1911 zgrajen vodovod v Kranju. V tem času je ustanovil tudi Kreditno društvo, ki ga je leta 1919 prevzela Jadranska banka.
Med prvo vojno je preprečil razpustitev Čitalnice v Kranju. Po končani vojni je bil izbran za predsednika Narodnega sveta. Leta 1921 je na županskem stolu nasledil Karla Šavnika. Leta 1921 je po načrtih prof. Grebenca na Mestnem trgu uredil občinski dom. Leta 1921 sta se mestu pridružili vasi Gaštej in Gorenja Sava. Leta 1922 je na njegov predlog mestna občina Kranj prodala pašnike pod gaštejskim klancem. Kupila jih je tekstilna tovarna Jugočeška, ki je tam leta 1924 postavila veliko tekstilno tovarno. Tej so v letih 1927-28 sledile še Intex, Tekstil-indus in Jugobruna. Od domačinov so se s tekstilno industrijo pečali od leta 1929 dalje A. Božič in J. Ev. Sirc, od leta 1930 dalje pa Ad. Prah in Fr. Sirc. V času Pirčevega županovanja je Kranj poleg Tržiča postal drugo največje središče tekstilne indstrije v Sloveniji. Leta 1922 je dosegel podržavljenje pošte v Kranju. Leta 1931 mu je spelo doseči ustanovitev državne tekstilne šole v Kranju. Davkov ni povečeval. Uvedel je mestno trošarino, ki je postala pomemben vir dohodkov za Občino. Za časa njegovega županovanja so v Kranju opravili vrsto pomembnih komunalnih del: uredili so kanalizacijo, tlakovali ceste, prezidali stopnišča, uredili cestno razsvetljavo idr. Pirčeva zasluga je tudi izgradnja Zdravstvenega doma. Napravil je tudi načrte za novo ljudsko šolo in moderno kopališče, a jih ni mogel uresničiti, ker je bil leta 1936 razrešen.
Še pred nastopom županovanja, ga je 9. aprila 1921 občinski odbor mesta Kranja imenoval za častnega meščana. Med leti 1932-35 je bil član banskega sveta. Prejel je veliko državnih odlikovanj.
Dopisoval je v Slovenski narod. Med leti 1913-17 je bil glavni urednik tednika Sava, ki se je tiskal v tiskarni Sava v Kranju, katero je Pirc tudi ustanovil.

Literatura

Slovenski biografski leksikon, 2. knjiga, Ljubljana 1933-52
Osebnosti, od M do Ž, Ljubljana 2008

error


Glej tudi

link   Kamra
link   dLib - fotografije


Prispeval/-a: Lucijan Adam, Mestna knjižnica Kranj
Zadnja sprememba: 5.10.2009, Lucijan Adam, Mestna knjižnica Kranj

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5