gorenjci.si gorenjci.si
xPIBERNIK France
Foto: Arhiv knjižnice
Galerija slik
PIBERNIK France PIBERNIK France PIBERNIK France PIBERNIK France PIBERNIK France PIBERNIK France PIBERNIK France PIBERNIK France PIBERNIK France PIBERNIK France Zapri PIBERNIK France
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice

PIBERNIK, France


Rojen: 
2. september 1928, Suhadole (pri Komendi)
Umrl:  , error


Občina: 
KranjKlasično gimnazijo je obiskoval v Ljubljani v letih 1940-1941. Med vojno se je šolal na Oberschule fur Jungen Krainburg (Kranj, 1942), od 1943 do 1945 na Hauptschule Stein, maturiral pa je na gimnaziji Kranj 1949. Leta 1955 je diplomiral iz slavistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Najprej je bil do leta 1958 profesor na nižji gimnaziji na Dobrovem v Brdih, nato do pokojitve leta 1990 na gimnaziji v Kranju.

Ukvarja se s pesništvom, z literarno publicistiko in literarno zgodovino. Objavlja od leta 1950 dalje. Leta 1960 je objavil prvo samostojno pesniško zbirko Bregovi ulice. Kritika je njegovo zgodnje pesništvo ocenila za novoromantično. Kasneje se je približal modernizmu. Leta 1993 je izšla njegova najbolj dognana pesniška zbirka Ajdova znamenja.
Od literarne publicistike so najboljša njegova dela Med tradicijo in modernizmom, Med modernizmom in avantgardo ter Čas modernizma. Nastale so na podlagi Pibernikove korespondence s sodobnimi slovenskimi literarnimi ustvarjalci, prvi dve s pesniki, zadnja s pripovedniki.
Osrednja tema njegovega prizadevanja pa so zamolčani pesniki iz časa druge vojne in po njej, ki je bila v domovini zaradi političnih in ideoloških razlogov zamolčana. Tako so nastale monografije o sotrudnikih Slovenskega dunajskega kroga 1941-45, Mauserju, Balantiču, Hribovšku, Jalnu, Udoviču. Poleg študij, monografij objavlja tudi njihove pesmi, prozo, ureja antologije. Leta 2007 je objavil monografijo o Slodnjaku. Uredil je tudi zbrano delo Antona Vodnika in Janeza Jalna.

Je član Društva slovenskih pisateljev in Slovenskega centra PEN ter častni član Slavističnega društva Slovenije in Celjske Mohorjeve družbe. Za svoje bogato ustvarjanje je dobil številne nagrade: študentsko Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani (1954), Prešernovo nagrado za Gorenjsko (1967), zlato priznanje občine Kamnik (1998), nagrado Mestne občine Kranj (2003), leta 2013 je bil imenovan za častnega občana Mestne občine Kranj.

Avtobiografska dela:
Moj brat Avguštin (2002)
Začudene oči otroštva (2008)
Drobci zamolklega časa (2014)

Pesniške zbirke:
Bregovi ulice (1960)
Ravnina (1968)
Razlage: Pesniški list, 14, (1973)
September (1974)
Odzvok (1979) 
Ajdova znamenja (1993) 
Svetloba timijan (2000)


Literarna publicistika:
Med tradicijo in modernizmom (1978) 
Med modernizmom in avantgardo (1981)
Čas romana (1983) 
Slovenski dunajski krog 1941-1945 (1991) 
Razmerja v sodobni slovenski dramatiki (1993) 
Balantičeva pot brez konca (v bibliofilski izdaji France Balantič: faksimile rokopisne zbirke Muževna sem steblika 1942 in ponatis zbirke V ognju groze plapolam 1944 (Zbirka Feniks, 2003)

Monografije:
Temni zaliv Franceta Balantiča (1989, 1990) 
Karel Mauser: Življenje in delo (1993)
Ogledala sanj Jožeta Udoviča. Dokumenti, pričevanja, komentarji (1996)
Suhadole, kratka kronika kraja, 2000
Janez Jalen, življenjska in pisateljska pot (2003) 
Edvard Kocbek, dokumentarna monografija (2004) 
Anton Slodnjak, dokumentarna monografija (2007)
France Balantič. Življenjska in pesniška pot 1921-1943. Literarna usoda po letu 1945 (2008)
Jože Udovič. Njegova poezija med realnostjo in vizijo – z dvema proznima intermezzoma (2008)
Janez Gradišnik, dokumentarna monografija (2010)
Ivan Hribovšek. Življenje in delo, monografija (2010)
Anton Vodnik, monografija (2012)
Jože Udovič, In iskra v besedi ostane, dokumentarna monografija (s sodelovanjem Marije Hribar) (2012)
France Balantič, In vendar si za pevca me izvolil, dokumentarna monografija (2013)

Uredniško delo:
Ivan Hribovšek: Pesmi (1990)
France Balantič: Zbrane pesmi (1991)
France Balantič: Tihi glas piščali (1991)
Ivan Hribovšek: Himna večeru. Izbrane pesmi (1993)
France Kunstelj: Luč na mojem pragu (1994)
Ludve Potokar: Onstran samote (1995)
Tone Polda: Moja Krnica (1996)
Vladimir Kos: Cvet ki je rekel Nagasaki, izbrane pesmi (1998)
France Papež: Izbrane pesmi (2001)
Karel Mauser: Kaplan Klemen (2001)
Mitja Šarabon: Samota zgorelega časa (2002)
Rafko Vodeb: Srečanja in pogovori (2002)
Zora Tavčar: Ob kresu življenja (2003)
France Balantič: Muževna (sem) steblika. Pesmi 1942 (2003) 
Zbrano delo Antona Vodnika I-IV (1993-1997)
Narte Velikonja: Humoreske in satire, 2004
Zbrano delo Jožeta Udoviča (I 1999, II 2000, IV 2000, III 2004, V 2005)
Izbrani spisi Janeza Jalna (I 2003, II 2004, III 2000, IV 2005)
France Balantič: Pot brez konca/Path withour end/Weg ohne Ende (2005)
Odon Peterka: Samotna pomlad (2005)
Vinko Rode: Temno zelenje (2005)
Branko Rozman: Čas je zreli plod jeseni (2005)
Štefan Kališnik: Skoraj pozabljene zgodbe (2005)
Vladimir Truhlar: Temni karmin, izbrane pesmi (2007)
France Balantič: Zbrano delo (2008)
France Balantič,: zbrane pesmi, miniaturka (2008)
Zora Tavčar: Žarenje (2008)
Kranjska knjiga, zbornik (2008)
Franc Drolc: Trenutki tišine za Prešerna (2009)
Mirko Javornik: Razdalje (2009)
Štefan Kališnik: Recite mi Erna (2010)
Ivan Hribovšek: Zbrano delo (2010)
Franc Drolc: Meseci globoke rose (2010)
Vladimir Truhlar: Zbrano delo, 1. knjiga (2011)
France Balantič: Zbrano delo, druga, dopolnjena izdaja, ZRC-SAZU (2013)
Vladimir Truhlar: Zbrano delo, 2. knjiga. ZRC-SAZU (2013)

Antologije:
Hogy is állunk. Mai szlovén költők (Hungarian translation), Budimpešta (1984)
Jutro pozabljenih. Antologija padlih, pobitih, prepovedanih, zamolčanih, pozabljenih (1991)
Slovenska duhovna pesem. Od Prešerna do danes (2001)
Beseda čez ocean. Antologija slovenske zdomske poezije (2002)
Najdihojca in Ciciban. Pesmi za otroke, izbor (2007)
Slovenska domovinska pesem (2009)

Sourednik skupaj s Francem Drolcem:
France Prešeren: Pesmi, dvojezične izdaje Prešernova pot v svet (1998–2006)Literatura

Osebnosti, od M do Ž, Ljubljana 2008
Enciklopedija Slovenije, 8. zvezek, Ljubljana 1994

 

error


Glej tudi

link   Wikipedija
link   Dnevnik
link   Gore-ljudje
link   dLib
link   drustvo-dsp.si
link   Mladina.si
link   rtvslovenija.si
link   Gorenjskiglas.si (GG+, str.3))
link   Gorenjskiglas.si (GG+)
link   Cobiss - bibliografija


Prispeval/-a: Lucijan Adam, Mestna knjižnica Kranj
Zadnja sprememba: 17.3.2015, Lucijan Adam, Mestna knjižnica Kranj

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5