gorenjci.si gorenjci.si
xPERAT Zvonko
Foto: Arhiv Zvonka Perata
Galerija slik
PERAT Zvonko PERAT Zvonko PERAT Zvonko PERAT Zvonko PERAT Zvonko PERAT Zvonko PERAT Zvonko PERAT Zvonko PERAT Zvonko PERAT Zvonko Zapri PERAT Zvonko
Foto: Arhiv Zvonka Perata
Foto: Arhiv Zvonka Perata
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan

PERAT, Zvonko


Rojen: 
9. junij 1945, Hercegovac, Hrvaška
Umrl:  , error


Občina: 
JeseniceDr. Perat je osnovno šolo zaključil leta 1960 v Tolminu. Šolanje je nadaljeval na Učiteljišču v Tolminu in ga 1965 zaključil kot učitelj razrednega pouka. Na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani, na oddelku za matematiko in fiziko, je diplomiral leta 1970 ter dobil strokovni naziv profesor matematike in fizike. Po diplomi je študiral še eno leto in si leta 1972 pridobil strokovni naziv inženir matematike. Na nivoju dodiplomskega izobraževanja se je v šolskem letu 1972/1973 udeležil enoletnega tečaja računalništva za srednješolske profesorje v organizaciji Zavoda Socialistične Republike Slovenije za šolstvo. Na Univerzi Edvarda Kardelja v Ljubljani, Pedagoški akademiji je leta 1983 ob delu končal študij za učitelje tehničnega pouka in postal predmetni učitelj tehnične vzgoje s proizvodnim delom. Na Pedagoški akademiji je leta 1988 pridobil še Potrdilo o uspešno končanemu izpopolnjevanju strokovne izobrazbe po programu pedagoške dokvalifikacije za duševno prizadete osebe od 4. do 8. razreda osnovne šole in v srednjem usmerjenem izobraževanju. Pedagoška akademija (enota za permanentno izobraževanje) mu je leta 1991 izdala še Potrdilo o uspešno opravljenem dvosemestrskem permanentnem izobraževanju za delo v alternativnih oblikah domske in zavodske vzgoje, v stanovanjskih skupinah. Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 1993 pridobil naziv magister znanosti s področja ekonomske informatike. Naslov doktor znanosti s področja pedagogike pa je pridobil leta 2002 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Njegova znanstvena biografija obsega več kot 200 enot.

Po študiju v Ljubljani se je naselil na Jesenicah in se leta 1970 zaposlil na Železarskem izobraževalnem centru (ŽIC) kot učitelj matematike, fizike, računalništva, opisne geometrije, tehnične mehanike in naravoslovja. Kasneje pa je službovanje nadaljeval v Centru srednjega usmerjenega izobraževanja (CSUI) kot pedagoški vodja združenega srednjega šolstva na Jesenicah. Po učiteljevanju na Jesenicah je leta 1987 odšel v Ljubljano na Zavod RS za šolstvo. Od 1987 do 1991 je opravljal dela in naloge s posebnimi pooblastili in odgovornostmi kot pedagoški svetovalec (s pooblastili inšpektorja) za matematiko v osnovnem in srednjem izobraževanju ter koordinator področja. Temu je sledila petletna zaposlitev kot pedagoški svetovalec na oddelku za razvoj. Na podlagi predloga Zavoda RS za šolstvo je minister za šolstvo, znanost in šport leta 2003 podelil Zvonku Peratu naziv učitelj svetnik. Zadnja leta pred upokojitvijo je bil na Zavodu RS za šolstvo zaposlen kot višji svetovalec za področje matematike.

Na Zavod Republike Slovenije za šolstvo je prišel v času, ko je bila osamosvojitev že v zraku. Potrebno je bilo imenovati komisije, ki bi zagotovile nemoteno delovanje raznih nacionalnih preverjanj znanj v osnovni šoli in nemoten potek zaključnih izpitov in matur. Dr. Perat je bil imenovan v republiško maturitetno komisijo za matematiko, kot član pa v izpitno komisijo za strokovne izpite učiteljev za predmetno področje matematike in računalništva. Na Zavodu je sodeloval v komisiji za učbenike in pri nastajanju novih učbenikov. Že leta 1987 je sodeloval pri evalvaciji takratne osemletke in pri prenovi srednjega usmerjenega izobraževanja, ki je privedla do ponovne uvedbe zaključnega izpita v vse srednje šole in strokovne mature v tehniške in štiriletne srednje šole ter (eksterno) maturo v gimnazije. Hkrati pa je potekala kurikularna in organizacijska prenova vsega srednjega in osnovnega šolstva.
 

V ljubljanskem obdobju je sodeloval tudi s Centrom za IEA raziskave (The International Association for the Evaluation of the Educational Achievement) pri Pedagoškem inštitutu vse od začetka mednarodnih raziskav uspešnosti pouka matematike in naravoslovja. Na inštitutu je bil nekaj časa tudi dopolnilno tretjinsko zaposlen z nazivom strokovno–raziskovalni sodelavec.

Dr. Perat je predlagal tudi rešitev za elementarni pouk matematike, ki jo je nekoč v slovenske ljudske šole uvedel pedagoški genij matematične stroke dr. Franc vitez Močnik (1814-1892), ki je že ob leta 1848 predlagal in izvajal tako začetno učenje računstva tako, da se je poučevalo že v prvem razredu osnovne šole vse štiri računske dejavnosti istočasno. Ta monografski pristop danes pri nas in po svetu razglašajo kot odkritje 21. stoletja. Ob prenovi osnovne šole leta 1999 je dr. Perat organiziral ponatis vseh Močnikovih učbenikov. Evgen Guštin iz Breznice na Gorenjskem je ustvaril še Močnikov kip na njegovo pobudo. Iz dohodka prodaje Močnikovih del se je finančno pokril odlitek kipa. Na podoben način je kasneje dr. Perat delno finančno pokril tudi postavitev kipa dr. Antonu Mahniču ob cerkvenem zidu v Štanjelu. Založništvo Jutro je leta 1997 pričelo izdajati Prosvetno knjižnico, katere urednik je postal dr. Perat z namenom izdajanja temeljnih pedagoških in zgodovinskih del, ki določajo smer in dolžino korakov slovenskega napredka.

Zapis je bil pripravljen v sodelovanju z dr. Peratom, junij 2014
 


Literatura
  error


Glej tudiPrispeval/-a: Nina Jamar, Občinska knjižnica Jesenice
Zadnja sprememba: 2.7.2014, Nina Jamar, Občinska knjižnica Jesenice

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5