gorenjci.si gorenjci.si
xPAPLER Drago
Foto: osebni arhiv
Galerija slik
PAPLER Drago PAPLER Drago PAPLER Drago PAPLER Drago PAPLER Drago PAPLER Drago PAPLER Drago PAPLER Drago PAPLER Drago PAPLER Drago Zapri PAPLER Drago
Foto: osebni arhiv
Foto: osebni arhiv
Foto: osebni arhiv (Corado Brendi Drago Rafo _Begunje 1996)
Foto: osebni arhiv (podelitev magistrske diplome _Drago P. z dekanjo in predsednikom UNG)
Foto: osebni arhiv (podelitev priznanja energetski manger_Portorož 2008)
Foto: osebni arhiv
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan

PAPLER, Drago


Rojen: 
3. julij 1960, Kranj
Umrl:  , error


Občina: 
KranjOtroštvo je preživel v Naklem pri Kranju, sedaj pa živi in ustvarja na Mlaki pri Kranju.
V srednji iskrški šoli v Kranju si je pridobil poklic elektrotehnika ter se leta 1980 zaposlil v podjetju Elektro Kranj (sedaj Gorenjska). Dvajset let je delal na področju priprave dela in tehnične komerciale investicij. Ob odprtju trga z električno energijo leta 2001 pa se je posvetil marketingu in prodaji električne energije. Od 1. oktobra 2006 je bil vodja Službe za investicije in razvoj v hčerinskem proizvodnem podjetju Gorenjske elektrarne.

V osemdesetih letih 20. stoletja je vodil centralni gradbeni odbor za izgradnjo telefonskega omrežja štirih krajevnih skupnosti pod Kriško goro. Vodil je krajevno skupnost Senično in bil na prvih demokratičnih volitvah leta 1990 izvoljen za poslanca zbora krajevnih skupnosti občine Tržič. Leta 1991 je za prizadevno delo prejel državno odlikovanje medaljo dela.

Njegova priljubljena dejavnost v prostem času je bilo že v mladosti novinarstvo. Bogato novinarsko kariero je začel s pisanjem za Gorenjski glas, nadaljeval s prispevki za Anteno, Stop, Nedeljski dnevnik, Večer, 7D, strokovno glasilo Naš stik itd.
Kmalu ga je premamil nov medij – radio. Začel je na radiu Žiri, kjer je med prvimi vodil narodno-zabavno oddajo V ritmu valčka in polke. Sodeloval je tudi z radiem Triglav Jesenice in radiem Tržič. V letih 1993 – 98 je bil odgovorni urednik Gorenjske televizije. V tem času je nastalo čez 3000 oddaj. Leta 2002 je ustanovil Deželno televizijo Loka, kjer je deloval kot prokurist ter kot glavni in odgovorni urednik. Ob tem se je ukvarjal tudi s fotografiranjem, prirejanjem razstav. S sinom Simonom sta v okviru produkcije DPapler'S ustvarjala narodno-zabavne videospote ter kratke dokumentarne filme, ki so prejeli nekaj nagrad na slovenskih festivalih.

Bil je urednik in soavtor knjige Kriških 50 planinskih let, ki je izšla leta 1999, Kronološkega almanaha razvoja Elektra Gorenjska 1990 – 2000 in zbornika ob 100-letnici Kmetijskega zadružništva v Naklem. Na povabilo bratov Avsenik je leta 2003 napisal njihovo kronologijo od leta 1953 do leta 1993. V Elektru Gorenjska je v letih 2003 in 2004 zasnoval in urejal poslovno glasilo Elgo vestnik. Nagrajeno je bilo z drugim mestom v natečaju Zlato pero. Kot publicist je s prispevki sodeloval pri Blejskem zborniku in zborniku 1000 let Godešiča. Leta 2003 je izdal svojo monografijo Elektroenergetika skozi čas: 40 let Elektra Gorenjska. Leta 2007 je sodeloval pri knjigi Zgodovina razvoja elektrogospodarstva Slovenije 1980 – 2005, kjer je pisal o elektrodistribuciji. Leta 2008 je bil soavtor knjige Obnovljivi viri energije in Železnica skozi Naklo : 100 let železniške proge Kranj-Naklo-Tržič : 1908-1966-2008. Leta 2010 je bil soavtor zbornikov Na Kalu : zbornik občine Naklo in Vasi v objemu žitnih polj : Primskovo, Klanec in Gorenje : sprehod skozi čas od pradavnine do današnjih dni. Leta 2011 je bil soavtor znanstvene monografije Deregulacija cen, tržne strukture in učinki na trgu električne energije.

Bogat je tudi njegov študij ob delu. Leta 1998 se je vpisal na Višjo šolo za elektroenergetiko in po dveh letih postal elektroinženir. Leta 2001 se je vpisal na Visoko poslovno tehniško šolo Politehnika in leta 2004 postal diplomirani gospodarski inženir. Kmalu zatem je vpisal znanstveni magisterij na Fakulteti za management Koper, kjer je dve leti zapored prejel priznanje za najboljši študijski uspeh zaradi najvišje povprečne ocene ter priznanje za raziskovalno delo. 6. januarja 2006 je na isti fakulteti zaključil univerzitetni dodiplomski študij ekonomije. Opravil je več raziskav in objavil strokovne in znanstvene prispevke v strokovnih revijah in zbornikih mednarodnih konferenc ter izvirni znanstveni članek. V letu 2006 se je iz magistrskega študija direktno vpisal na doktorski študij managementa.

Vzporedno ob tem pa je na Poslovno tehniški fakulteti Univerze v Novi Gorici vpisal še drugi magisterij in 24. septembra 2008 kot prvi študent pridobil strokovni naslov magister gospodarski inženir.
Vsi ti dosežki so mu marca 2007 prinesli nagrado »Srečko Kosovel«, ki jo Univerza na Primorskem podeljuje študentom za izjemne dosežke pri izobraževalnem, raziskovalnem ali umetniškem delu.
17. februarja 2009 je bil na senatu Fakultete za management Koper izvoljen v naziv asistent za področje ekonomije in znanstveno raziskovalni asistent.
Na 12. Dnevih energetikov 2010 v Portorožu 19. aprila 2010 mu je komisija podelila posebno priznanje za razvoj in promocijo okolju prijazne proizvodnje električne energije.

Od leta 2011 do leta 2014 je bil vodja organizacijske enote Investicije, razvoj in projektiranje v družbi Gorenjske elektrarne. Od leta 2014 je predstavnik vodstva za sisteme vodenja kakovosti in obvladovanje tveganj. Od januarja 2015 je svetovalec direktorja za raziskave in razvoj v družbi Gorenjske elektrarne.
Z uspešnim zagovorom doktorske disertacije Ekonomski učinki liberalizacije trga distribucije električne energije v Sloveniji pod mentorstvom prof. dr. Štefana Bojneca na doktorskem študijskem programu Management Fakultete za management, Univerze na Primorskem, je 11. decembra 2013 postal doktor znanosti. Njegova raziskovalna področja so: elektroenergetika, obnovljivi viri energije, management, ekonomika, agroekonomija, turizem.
Kot docent za področje ekonomije in predavatelj energetskih in proizvodnih sistemov, obnovljivih virov energije ter učinkovite rabe energije je vključen v pedagoško delo višjih, visokih in podiplomskih izobraževalnih programov. Sodeluje v strokovnih združenjih ter kot predavatelj na konferencah, vodi projekte trajnostnega razvoja in sodeluje v znanstveno-raziskovalnih projektih.
Njegovo najnovejše delo je knjiga 100 let Kranjske deželne elektrarne Završnica, kjer je predstavil začetek splošne elektrifikacije na Slovenskem.


Literatura
L. Stružnik: Razvoj na področju elektrike : v Kranju izdali knjigo o stoletnem razvoju elektroenergetike na Gorenjskem, Delo, št. 232 (7. okt. 2003), str. 7
M. Hanc: Brleča luč v somraku, Delo, št. 246 (23. okt. 2003), str. 7
B. Bogataj: Uspešnih prvih 100 dni : po dobrih 100 dneh že lahko rečemo, da se je Deželna televizija dobro "prijela". Opazno je povečanje produkcije, iz takratnih 15 ur na teden je danes kar 42 ur programa tedensko. Nova poletna shema - program od 20. do 24. ure, Ločanka : priloga Gorenjskega glasa za škofjeloško regijo, št. 6 (jun. 2002), str. 16
D. Manfreda: Kriška gora res ni Triglav, a vendar--- : Planinsko društvo Križe pri Tržiču je te dni dopolnilo petdeset let, Dnevnik, št. 335 (9. dec. 1999), str. 31
error

Izdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5