gorenjci.si gorenjci.si
xNOVAK Anka
Foto: Neznan
Galerija slik
NOVAK Anka NOVAK Anka NOVAK Anka NOVAK Anka NOVAK Anka NOVAK Anka NOVAK Anka NOVAK Anka NOVAK Anka NOVAK Anka Zapri NOVAK Anka
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan

NOVAK, Anka


Rojena: 
28. oktober 1932, Mala vas, Dobrepolje
Umrla:  , error


Občina: 
KranjAnka Novak je kot etnologinja Gorenjskega muzeja raziskovala predvsem materialno pa tudi socialno in duhovno kulturo na Gorenjskem. Svoje izsledke je javnosti posredovala z razstavami, filmi in objavami v strokovnih glasilih, zbornikih in v dnevnem časopisju.
Novakova je doma iz Dobrepoljske doline na Dolenjskem. Leta 1959 je diplomirala iz etnologije in slovenskega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Že kot študentka je sodelovala pri etnološkem terenskem delu na Gorenjskem. Po diplomi je vso delovno dobo delala kot kustosinja v Gorenjskem muzeju v Kranju. Veliko časa je preživela med ljudmi po gorenjskih vaseh, evidentirala, fotografirala in raziskovala je tradicionalni način življenja Gorenjcev ob vključevanju velikih sprememb v novih gospodarskih in družbenih pogojih. S posluhom za novosti je v etnološke raziskave uvedla film. Za etnološki kustodiat Gorenjskega muzeja je ustvarila odlično zbirko predmetov iz vsakdana in praznika Gorenjcev, objavila je glavne gorenjske etnološke teme (kmečko stavbarstvo in gospodarstvo, planšarstvo, domače obrti, poslikano pohištvo, nošo, ljudsko umetnost) in jih predstavila na 40 razstavah v času, ko se je življenje na podeželju pospešeno spreminjalo.
Skupaj z dr. Petrom Fistrom, profesorjem na Fakulteti za arhitekturo in njegovimi študenti, je v sedemdesetih letih izpeljala veliko akcijo ohranjanja kmečkega stavbarstva v obliki meritev izbranih gorenjskih kmečkih stavb. Nastal je arhiv s preko 100 načrti, skicami in risbami.
Bila je aktivna v Slovenskem etnološkem društvu, kot soavtorica tudi pri pripravi vprašalnic ETSEO, strokovnega priročnika za raziskovanje posameznih zvrsti ljudskega izročila.
Leta 1969 je postavila veliko razstavo Planšarska kultura na Gorenjskem v takratnih prostorih muzeja v baročnem župnišču v Kranju. Zaokroženo gradivo iz Bohinja so ob zavzetosti domačinov preselili v Bohinj, kjer so v opuščeni sirarni v Stari Fužini leta 1971 odprli Planšarski muzej. Od leta 1990 pa je bohinjsko planšarstvo tam predstavljeno v dopolnjeni vsebini in obliki.
Njena velika tema je bila gorenjsko poslikano pohištvo. Z načrtnim prizadevanjem je zbrala gradivo, ki prikazuje razvoj te pomembne vsebine gorenjske ljudske kulture in njene mikro regionalne raznolikosti.
Razstavo Ljudska umetnost na Gorenjskem, ki je gostovala tudi v tujini, v Beljaku in v Kittseeju v Avstriji, lahko še danes obiščemo v drugem nadstropju Mestne hiše v Kranju. Razstava je plod sodelovanja z dr. Cenetom Avguštinom.
Upokojitev leta 1992 ji je omogočila več delovanja v domačem kraju, v Dobrepolju. Rojakom se je oddolžila s spominsko zbirko pisatelju in tudi gospodarskemu, socialnemu in kulturnemu preroditelju dobrepoljske doline Franu Jakliču Podgoričanu ter z etnološko zbirko Živimo z ljudskim izročilom. Ta obsega prikaz ljudske umetnosti in notranjščino dobropoljske kmečke hiše kot omaž trem velikim dobrepoljskim rojakom: pisatelju Franu Jakliču Podgoričanu in slovenskima umetnikoma Francetu Kralju in Tonetu Kralju, ki so vsak na svoj način klesali spomenik tudi tem krajem in ljudem.
Leta 1993 je prejela Valvasorjevo nagrado za življenjsko delo v muzejski stroki in Murkovo priznanje za življenjsko delo v etnologiji. Od leta 2010 je častna članica Slovenskega etnološkega društva.


Domača obrt na Gorenjskem, katalog. Gorenjski muzej, Kranj 1965.
Ljudska umetnost na Gorenjskem, Volkskunst im Gorenjsko, katalog ob razstavi v Beljaku, 1965.
Kmečka naselja in arhitektura v Dolini, vodnik v obliki zloženke. Gorenjski muzej, Kranj 1973.
Kmečko gospodarstvo v Dolini, vodnik. Gorenjski muzej, Kranj 1974.
Planšarstvo v Bohinju, vodnik po razstavi v Stari Fužini. Gorenjski muzej, 1974.
Volkskunst in Gorenjsko, katalog eksponatov, Beljak 1980.
A. Novak, C. Avguštin, M. Žontar: Gorenjski kraji in ljudje II, katalog. Gorenjski muzej, Kranj 1986.
A. Novak, C. Avguštin, M. Žontar: Gorenjski kraji in ljudje III, katalog. Gorenjski muzej, Kranj 1987.
A. Novak, C. Avguštin, N. Holynski: Gorenjski kraji in ljudje IV, katalog. Gorenjski muzej, Kranj 1989.
Hrana v Šenčurju, katalog. Gorenjski muzej, Kranj 1988.
Kranjska gora z okolico. Obzorja, Maribor 1988 (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije; 143).
Življenje in delo planšarjev v Bohinjskih gorah, katalog. Ljubljana 1991.
Spomeniki kmečkega stavbarstva v sliki, Gorenjski kraji in ljudje VII, katalog. Gorenjski muzej, Kranj 1994.
A. Novak, M. Hladnik: Fran Jaklič-Podgoričan (1868-1937). Občina Dobrepolje, 1993.Literatura
- Delo etnološkega oddelka. V: 40 let Gorenjskega muzeja 1953–1993. Gorenjski muzej, Kranj 1993, str. 44–54.
- Pogovor z Anko Novak, muzejsko svetovalko v Gorenjskem muzeju v Kranju, dobitnico Valvasorjeve nagrade za življenjsko delo in Murkovega priznanja za življenjsko delo v etnološki stroki. V: Glasnik SED 1993, 33/2, str. 2–6.
- Tatjana Dolžan Eržen: Šopek rož za našo kolegico Anko Novak. V: Glasnik Slovenskega etnološkega društva, Letnik 42, št. 4 (2002), str. 51.

error


Glej tudi

link   Wikipedija
link   Gorenjski muzej
link   Obcina Bohinj
link   Dnevnik
link   Slovenski etnografski muzej
link   Obcina Dobrepolje


Prispeval/-a: Helena Rant, Gorenjski muzej
Zadnja sprememba: 20.8.2014, Helena Rant, Gorenjski muzej

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5