gorenjci.si gorenjci.si
xMIHELIČ Stane
Foto: Wikipedija
Galerija slik
MIHELIČ Stane MIHELIČ Stane MIHELIČ Stane MIHELIČ Stane MIHELIČ Stane MIHELIČ Stane MIHELIČ Stane MIHELIČ Stane MIHELIČ Stane MIHELIČ Stane Zapri MIHELIČ Stane
Foto: Wikipedija
Foto: Wikipedija
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan

MIHELIČ, Stane


Rojen: 
2. junij 1906, Virmaše pri Škofji Loki
Umrl:  11. marec 2005, Ljubljana error


Občina: 
Škofja LokaKo je leta 1934 diplomiral iz slavistike na ljubljanski univerzi je poučeval na gimnazijah v Ljubljani in Mariboru. V 2. svetovni vojni se je pridružil partizanom pod imenom Ambrož. Po koncu vojne je delal na ministrstvu za prosveto, oziroma republiškem sekretariatu za šolstvo ter predaval o metodiki slovenskega jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Od leta 1964 do 1971 je bil republiški svetovalec za šole s slovenskim učnim programom na Tržaškem. S sodelavci je pripravil slovensko berilo za 5. do 8. razred za slovenske šole v Trstu. Sodeloval je pri pripravi številnih beril iz slovenske in svetovne književnosti, pisal članke o učbenikih in pouku slovenščine, organiziral seminarje in predavanja za tržaške učitelje.

Njegov prispevek slovenskemu čebelarstvu je pomemben, obsežen in vsestranski. Predvsem ga je zanimalo raziskovanje čebelarske zgodovine in njenih pionirjev na področju Slovenije. Njegova temeljna dela na tem področju so knjiga o Antonu Janši, razprava Čebelarstvo v Gospodarski in družbeni zgodovini Slovencev, soautorstvo in souredništvo Sodobnega čebelarstva in prispevek o Petru Pavlu Glavarju v zborniku Ob 200-letnici pisane besede o slovenskem čebelarstvu ter nekateri drugi prispevki s področja zgodovine čebelarstva.

Posebej se je angažiral pri nastajanju Čebelarskega muzeja v Radovljici in njegovem delovanju. Na organizacijskem področju je sodeloval v raznih odborih čebelarskih zvez in tudi na področju čebelarskega izobraževanja. Nekaj časa je tudi vodil dveletno čebelarsko šolo. Leta 1951 je bil izvoljen za tajnika Zveze čebelarskih društev Slovenije. Kot zunanji sodelavec za področje čebelarstva je sodeloval z Inštitutom za slovenski jezik pri SAZU pri izdelavi slovarjev slovenskega jezika.

Leta 1974 je za svoje pedagoško delo prejel Žagarjevo nagrado. 

Izbor iz del:
Mihelič, Stane: Anton Janša, slovenski čebelar: njegovo življenje, delo in doba. Ljubljana, Čebelarsko društvo za Slovenijo, 1934 
 
Mihelič, Stane: Slovensko berilo za prvi razred srednje šole, Trst : Tržaška knjigarna, 1969 
 
Mihelič Stane: Osmo berilo za osnovne šole, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1987
 
Mihelič Stane: Iz roda v rod: berilo za šesti razred osnovne šole / [berilo [za slabovidne] uredil Stane Mihelčič], Ljubljana : Društvo defektologov Slovenije, tiflološka sekcija, 1978
 
Kotnik, Stanko, Mihelič, Stane: Pisatelji in njihova dela ter osnove besedne umetnosti / Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1970


Literatura
Leksikon Osebnosti (2008). 2. zvezek (od M do Ž), Ljubljana: Mladinska knjiga

Enciklopedija Slovenije. (1993). Knjiga 7. Ljubljana: Mladinska knjiga
 
Porenta Tito: Veliki ljudje slovenskega čebelarstva = The great people of Slovenian beekeping, Čebelarska zveza Slovenije; Radovljica, Muzeji radovljiške občine - Čebelarski muzej, 2018

Porenta, Tita: Veliki ljudje slovenskega čebelarstva = The great people of Slovenian beekeeping / Brdo pri Lukovici : Čebelarska zveza Slovenije ; Radovljica : Muzeji radovljiške občine - Čebelarski muzej, 2018
 
Sivec, Janez (1976). Stane Mihelič - sedemdesetletnik. Jezik in slovstvo, letnik 21, številka 5, str. 168-169. 
error


Glej tudi

link   Wikipedija
link   arnes.si


Prispeval/-a: Tanja Smiljanič, Mestna knjižnica Kranj
Zadnja sprememba: 7.11.2018, Tanja Smiljanič, Mestna knjižnica Kranj

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5