gorenjci.si gorenjci.si
xMESARIČ Marija
Foto: Neznan
Galerija slik
MESARIČ Marija MESARIČ Marija MESARIČ Marija MESARIČ Marija MESARIČ Marija MESARIČ Marija MESARIČ Marija MESARIČ Marija MESARIČ Marija MESARIČ Marija Zapri MESARIČ Marija
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan

MESARIČ, Marija


Rojena: 
16. september 1942, Krško
Umrla:  , error


Občina: 
ŽirovnicaDoma je iz Krškega. Po vojni so vsi otroci obiskovali glasbeno šolo. Najprej privatno, po letu 1950 pa državno. Tako je končala nižjo glasbeno šolo, klavir. Nadaljnja pot jo je vodila na učiteljišče v Celje (1956-1962), kjer je nadaljevala z igranjem klavirja. Za diplomsko nalogo je izbrala predmet glasbena vzgoja. V diplomi ima zapisano, da je dobila tudi potrebno znanje iz zborovodstva. Potem je končala še Pedagoško akademijo, smer glasbena vzgoja (1975-1979). V diplomski nalogi se je ukvarjala z glasbeno vzgojo v osnovnih šolah v Občini Jesenice v preteklosti in danes.

Na Jesenice je prišla leta 1964 in začela poučevati glasbeno vzgojo od 4. do 8. razreda na Osnovni šoli Toneta Čufarja na Jesenicah. Prevzela je tudi pevske zbore na šoli. Takrat je bilo veliko prireditev, proslav, nastopov itd. S pevskimi zbori so sodelovali tudi na občinskih revijah. Službovanje in poučevanje glasbene vzgoje je nadaljevala na Osnovni šoli Prežihovega Voranca na Jesenicah. Konec šolskega leta 1991/1992, ko je bila pomočnica ravnateljice na Osnovni šoli Prežihovega Voranca pa se je sprostilo prosto mesto ravnatelja na Glasbeni šoli Jesenice, kjer je bila zaposlena do upokojitve leta 1997. V času njenega ravnateljevanja se je Glasbena šola Jesenice preselila v nove prostore na Kejžarjevi ulici. Učitelji Glasbene šole Jesenice so tako dobili svoje učilnice, dobili pa so tudi manjšo dvorano za prireditve ter prostore za tajnico in ravnateljico. Z novimi prostori so se prireditve in koncerti začeli odvijati vsaj mesečno, pa tudi tedensko. V šolskem letu 1992/1993 se je Občina Jesenice odločila, da je treba za Glasbeno šolo Jesenice vseeno poiskati nove, ustreznejše prostore. Dokončna selitev v Kasarno na Stari Savi je bila sicer izvedena šele leta 2005. V času službovanja je sodelovala v Kulturni skupnosti Jesenice, bila predstavnica šol v Izobraževalni skupnosti Jesenice ter članica umetniškega sveta Gledališča Toneta Čufarja Jesenice. Prav tako je bila tudi članica pedagoškega aktiva glasbenih učiteljev za Gorenjsko ter predstavnica za Gorenjsko v aktivu ravnateljev glasbenih šol Slovenije.

Po upokojitvi vodi Moški pevski zbor Društva upokojencev Jesenice. Še vedno pa zasleduje delo glasbenih učiteljev, obiskuje glasbene prireditve in prebira o dogodkih na Jesenicah. Spremljala je tudi glasbeno izobraževanje svojih dveh vnukov.

Nagrade in priznanja: Čufarjeva plaketa (1983), plaketa Občine Jesenice (1996), zlata Gallusova značka, priznanje Glasbene mladine Jesenice, priznanja ZDUS-a in DU Jesenice

Zapis je bil pripravljen v sodelovanju z Marijo Mesarič, marec 2014
Literatura
  error


Glej tudiPrispeval/-a: Nina Jamar, Občinska knjižnica Jesenice
Zadnja sprememba: 20.3.2014, Nina Jamar, Občinska knjižnica Jesenice

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5