gorenjci.si gorenjci.si
xMALOVRH Vincenc
Foto: arhiv Franc Ekar
Galerija slik
MALOVRH Vincenc MALOVRH Vincenc MALOVRH Vincenc MALOVRH Vincenc MALOVRH Vincenc MALOVRH Vincenc MALOVRH Vincenc MALOVRH Vincenc MALOVRH Vincenc MALOVRH Vincenc Zapri MALOVRH Vincenc
Foto: arhiv Franc Ekar
Foto: arhiv Franc Ekar
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan

MALOVRH, Vincenc


Rojen: 
17. julij 1915, Predoslje pri Kranju
Umrl:  maj 2000, Ljubljana error


Občina: 
KranjProf. dr. Vincenc Malovrh, v literaturi tudi Cene, je odraščal na graščini gradu Brdo pri Kranju, kjer je bil njegov oče oskrbnik gradu, sicer v lasti rodbine Zois. Po prvi svetovni vojni se je Malovrhova družina preselila v Kranj, v stanovanje na Pungertu. Po končani osnovni šoli se je Cene vpisal na kranjsko klasično gimnazijo. Zaradi svojih miselnih motivov in politične opredelitve je bil pred maturo izključen s kranjske gimnazije. V obrazložitvi je bilo utemeljeno, da je bila izključitev kazen, ker je odklonil, da bi svoj spis iz slovenščine zapisal v cirilici. Le na ptujski gimnaziji so mu omogočili, da je kot odličen gimnazijec smel dokončati gimnazijo z maturo, kajti v Kranju so mu izdali prepoved opravljanja mature na vseh tedanjih slovenskih gimnazijah.

V mladosti se je zapisal goram in planinskemu svetu. Zelo rad je obiskoval Storžič ne glede na letni čas, prav tako tudi Krvavec in Kompotelo. Takrat je tudi sklenil trdno prijateljstvo z mladimi, generacijo njegovih let. Zahajali so na veliko Planino, kjer so študentje ustanovili svoje planinsko županstvo. Izjemno se je spoprijateljil s študenti, ki so postajali vse bolj vneti alpinisti: Vlastom Kopačem, Cirilom Hudovernikom, Tonetom Dovjakom, Mirko Slaparjem, Benom Anderwaldom in Bogdanom Jordanom. Na Cenetovo pobudo so se odločili, Malovrh, Jordan, Slapar in Anderwald, da so v času od 11. do 13. februarja l. 1939 skupaj preplezali severno triglavsko steno po Slovenski smeri, kar je pomenilo velik in pomemben slovenski alpinistični prvenstveni dosežek. Izjemen je bil tudi prvenstveni zimski plezalni vzpon po severozahodnem grebenu Kočne, ki sta ga opravila Cene Malovrh in Ciril Hudovernik. Vincenc Malovrh je s prijatelji alpinisti pri Slovenskem planinskem društvu ustanovil tudi napredno akademsko planinsko alpinistično skupino.

Leta 1941 je diplomiral na filozofski fakulteti v Ljubljani iz geografije in zgodovine. V začetku l. 1946 je bil nameščen na mesto asistenta na Geografskem inštitutu, kjer je služboval do konca leta 1947. Leta 1956 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani doktoriral z zagovorom teze O metodi geomorfološke analize gorate pokrajine z vidika ekonomske geografije. V letu 1948 pa je prišel na Ekonomsko fakulteto Borisa Kidriča v Ljubljani in ostal do upokojitve leta 1985. V tem času je bil na Ekonomski fakulteti imenovan za docenta, izrednega in rednega profesorja. Težišče njegovega dela je bilo v raziskovanju značilnosti funkcionalnih povezav in razmerij zmogljivosti faktorjev, ki se uveljavljajo kot gospodarsko – energijsko opredeljiva sestavina procesa družbene reprodukcije. 
Biografijo je napisal Franc Ekar.

Pomembnejša dela:
Ekonomika prostora. Del 1, Činitelji gospodarskega prostora, 1962
Temelji komercialne geografije, 1962
Temelji regionalnega planiranja, 1977


Literatura
L. Avguštin: V slovo profesorju Vincencu Malovrhu, Geografski vestnik 2000, št.1, str. 130-312, 
F. Ekar: Predvojni kranjski plezalci: kranjski alpinisti so plezali od Grintavcev do Everesta, Planinski vestnik: revija za ljubitelje gora že od leta 1895 2001, št. 5, str. 201-214
M. Raztresen: Poti h Goram: Tretja kronika kranjskih planincev, Kranj 2011
B. Režek: Stene in grebeni: razvoj alpinistike v Savinjskih Alpah (1759–1945), Ljubljana 1959
P. Vodopivec: Prispevek za zgodovino represije na Slovenskem po 2. Svetovni vojni: Neobjavljen intervju z Vlastom Kopačem iz leta 1986, Prispevki za novejšo zgodovino 2012, št. 2, str. 275-294
error


Glej tudi

link   dlib.si - clanki
link   PD Kranj


Prispeval/-a: Marjeta Gros, Mestna knjižnica Kranj
Zadnja sprememba: 12.4.2018, Marjeta Gros, Mestna knjižnica Kranj

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5