gorenjci.si gorenjci.si
xMAJCIGER Janez
Foto: Arhiv knjižnice
Galerija slik
MAJCIGER Janez MAJCIGER Janez MAJCIGER Janez MAJCIGER Janez MAJCIGER Janez MAJCIGER Janez MAJCIGER Janez MAJCIGER Janez MAJCIGER Janez MAJCIGER Janez Zapri MAJCIGER Janez
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice

MAJCIGER, Janez


Rojen: 
15. november 1829, Kranjska gora
Umrl:  26. avgust 1909, Maribor error


Občina: 
Kranjska GoraOdraščal je na Koroškem pri teti na gradu Annabühel, kjer je bil tetin mož oskrbnik.
Ljudsko šolo je obiskoval v Celovcu, med leti 1844-52 je obiskoval gimnazijo prav tam. Klasično in slovansko filologijo je študiral na Dunaju. Leta 1857 je naredil državni izpit, leta1868 pa dodatni izpit. Med leti 1868-1900 je bil profesor na gimnaziji v Mariboru.
Za slovenski jezik ga je na gimnaziji v Celovcu navdušil Anton Janežič. Sodeloval je pri dijaškem glasilu Slavija.
V Mariboru se je udejstvoval kot narodni delavec. Bil je član in soustanovitelj številnih narodnih društev, mdr. tudi Slovenske Matice, Čitalnice, posojilnice.
Njegovo literarno udejstvovanje ima narodnobuditeljski značaj. Prispevke je objavljal v izvestjih mariborske gimnazije, Slovenskem Glasniku, Cvetju, Kresu, Koledarju Mohorjeve družbe in Letopisu Matice Slovenske. Leta 1863 je prevedel Zgodovino ss. Apostolov slovanskih Cirila in Metoda. En izvod je podaril knjižnici Narodne čitalnice v Kranju s posvetilom: »Slavni čitavnici v Kranju, J. Majciger«.
Objavljal je pod psevdonimom J. Borovski.


Dela:
Jože Šubic, prevajalec Vergilovega Georgikona, Slovenski glasnik 1861 (ponatis v Cvetju 1863).
Jan Ev. Bily: Zgodovina ss. Apostolov slovanskih Cirila in Metoda, 1863 (prevod).
Nekoliko sklepov na predzgodovinsko omiko slovanskih narodov vobče in slovenskega posebej, povzetih iz primerjanja njihovih jezikov, Program mariborske gimnazije za l. 1867. Slovenski Štajer, Zračne razmere ali meteorologijo,1868.
Ulrich vitez žlahtni Lichtenstein, Kres 1883.
Voda in njene moči v domišljiji štajerskih Slovencev, Kres 1884.
Kako rastline zmrznejo in pozebejo, Koledar Mohorjeve Družbe 1886.
Cerkev sv. Uršle na Plešivcu, Koledar Mohorjeve družbe 1899.
Kamica-Gams, Letopis Matice Slovenske 1896.Literatura

Slovenski biografski leksikon, 2. knjiga, Ljubljana 1933-52
Jan Ev. Bily: Zgodovina ss. Apostolov slovanskih Cirila in Metoda, 1863

error


Glej tudi

link   dLib - fotografije, članki


Prispeval/-a: Lucijan Adam, Mestna knjižnica Kranj
Zadnja sprememba: 30.9.2009, Lucijan Adam, Mestna knjižnica Kranj

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5