gorenjci.si gorenjci.si
xLIPOVEC Irma
Foto: Neznan
Galerija slik
LIPOVEC Irma LIPOVEC Irma LIPOVEC Irma LIPOVEC Irma LIPOVEC Irma LIPOVEC Irma LIPOVEC Irma LIPOVEC Irma LIPOVEC Irma LIPOVEC Irma Zapri LIPOVEC Irma
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan

LIPOVEC, Irma


Rojena: 
24. januar 1955, Jesenice
Umrla:  , error


Občina: 
Tržič Irma Lipovec se je rodila v učiteljski družini. Oče Janez in mati Cilka Ribnikar sta bila učitelja v Lešah, kasneje v Križah pri Tržiču. Ljubezen do učiteljskega poklica ji je bila položena v zibel. Osnovno šolo je obiskovala v Križah, Pedagoško gimnazijo in Pedagoško akademijo pa v Ljubljani. Leta 1975 se je zaposlila na Osnovni šoli heroja Bračiča v Bistrici pri Tržiču, kjer je bila kot učiteljica razrednega pouka zaposlena do svoje upokojitve leta 2013. Njena najlepša leta službovanja so bila na Podružnični šoli v Kovorju, kjer je poučevala in vodila šolo kar 18 let. Njeno delo je bilo zelo pestro. Šolo je povezovala s krajem, z ožjo in širšo lokalno skupnostjo.
Učiteljica Irma Lipovec je vrsto let poučevala v 2. triletju OŠ in je bila tudi dolgoletna vodja podružnične šole Kovor – Osnovna šola Bistrica Tržič. Kot učiteljica je spoznala, da klasični frontalni pouk ni več primeren za otroke našega časa, saj ne omogoča razvijanja osebnih ter družbenih vrednot. V svoji pedagoški praksi je vsa leta izstopala, ker je uvajala svoje učence v aktivne oblike dela. V letih 1995/96/97 se je udeleževala izobraževanj v okviru seminarjev Tempus in kaj kmalu spoznala, da le lastna aktivnost učencev omogoča razvoj učenčevih spretnosti ter pridobivanje trajnega in kvalitetnega znanja. Veliko vlogo in pomen je v svojem poučevanju pripisovala zavedanju učencev o preteklosti v ožji in širši okolici. Za predstavitev projektov Ponosni smo nanje in Nekdanja občina Kovor, je učiteljica Irma Lipovec napisala dramska besedila, pripravila je sceno in koreografijo ter učence pripravila za dramatizacijo in javno nastopanje. Portale tržiških vrat pa so učenci 5. razreda predstavili v brošuri, obiskovalce so kot turistični vodiči popeljali skozi staro mestno jedro, izdelali pa so tudi 19 različnih portalov iz gline, ki so postali tržiški spominek in promocijsko darilo Občine Tržič. Tako je na najboljši možni način uresničevala cilje pouka pri predmetu Družba in Naravoslovje in tehnika, ki so vezani na tematike iz neposrednega okolja.
Za starše učencev Podružnične šole Kovor je organizirala ustvarjalne delavnice, na katerih so ustvarjali z glino, slikali na steklo, ustvarjali izdelke visokega reliefa, slikali na svilo, izdelovali nakit iz Fimo mase. Leta 2001 so glinene izdelke z visokim reliefom razstavili v Kurnikovi hiši v Tržiču. Za starše in krajane je od leta 1997 – 2007, enkrat tedensko, pripravljala predavanja o zdravem načinu življenja. V času uvajanja študijskih skupin (1995 – 96) je sodelovala z vodji študijskih skupin na njihovi šoli in za učiteljice na študijski skupini pripravila predavanja v zvezi z ustvarjanjem, vplivanjem in vzdrževanjem spodbudne, pozitivne in prijetne klime v razredu
S svojimi učenci je zelo uspešno sodelovala na različnih nagradnih natečajih in tekmovanjih. V šol. letu 2009/10, so učenci 5. razreda dosegli 2. mesto na natečaju Vodni detektiv, v letu 2008 in 2009 so kot Podružnična šola zmagali z najlepšo novoletno jelko v Tržiču. V šolskem letu 2009/ 2010 je kot mentorica trem učencem 9. razreda pri izdelavi raziskovalne naloge s področja zgodovine, na 10. regijskem srečanju mladih raziskovalcev prejela priznanje za doseženo 1. mesto. Na državnem srečanju mladih raziskovalcev v Murski Soboti leta 2010, pa je z istimi učenci prejela srebrno priznanje. S svojim občutkom za človeka, njegove potrebe in stiske, pa si je pridobila tudi zaupanje odraslih, tako staršev kot svojih sodelavcev. Kot vodja šole je pozitivno vplivala na sodelavce in jih preko projektov in skupnih akcij povezovala v tim, ki skupaj zmore mnogo več in realizira tudi bolj zahtevne naloge. To se pozna tudi v povezanosti z okoljem in v pripravljenosti krajanov za sodelovanje s šolo.
STROKOVNO PEDAGOŠKO DELO
Irma Lipovec se je veliko se je ukvarjala s problematiko v zvezi z ustvarjanjem, vplivanjem in vzdrževanjem pozitivne klime v razredu. Spoznanja je praktično uvajala v svoj način poučevanja, svoje

 Za vsako bolezen roža raste (2001/2002)
Germanizmi med kovorskimi rokodelci (2003/04)
Od ovce do štumfa (2006/07)
Ponosni smo nanje (2007/08)
Portali tržiških vrat (2007/08)
Nekdanja Občina Kovor. (2008/09)


Literatura
 Spoznanja je praktično uvajala v svoj način poučevanja, svoje dosežke pa je predstavila na številnih mednarodnih simpozijih in posvetih. Tako je dvakrat sodelovala na Mednarodnem znanstvenem posvetu: Tehnična ustvarjalnost v šolskem kurikulumu v obliki projektnega dela z referati: Zdravo z naravo – ptičja hišica, Portali tržiških vrat. Trikrat pa je sodelovala na Mednarodnem simpoziju Otrok v gibanju z referati: Gibanje pri naravoslovju, Elementarne igre v medpredmetni povezavi ter Sprostilno-gibalne dejavnosti ob predvajah pisanja.
Preučevala je tudi tematiko o moči samopodobe učenca in učitelja ter metode sproščanja in dognanja s pridom izkoriščala pri vsakodnevnem pouku. Svoje izkušnje in spoznanja je velikokrat v obliki predavanj posredovala svojim kolegom na študijskih skupinah.
Natančen prikaz izvedbe projektnega dela v tehnični ustvarjalnosti je predstavila učiteljicam RP, vzgojiteljicam in likovnim učiteljicam tržiških šol na primerih projektov Škapulir, tržiški spominek in Filcanje mila.
S svojimi izkušnjami je sodelovala v projektni skupini za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti in je s svojimi bogatimi izkušnjami prispevala k zagotavljanju kakovosti.
PROJEKTI IN RAZSTAVE
Skupaj s sodelavci je pripravila številne odmevne projekte, njihove skupne značilnosti so:
• veliko število vključenih učencev nižje stopnje,
• medgeneracijsko sodelovanje – sodelovanje staršev, starih staršev, krajanov,
• sodelovanje s strokovnimi inštitucijami (muzej, društva..),
• izdaja publikacij o temi projekta,
• javne prireditve ob zaključku projektov,
• večdnevne javne razstave.

Sadje, darilo narave (1998/99),Gozd, lovstvo, gobe (1999/2000), Čebelarstvo (2000/01).Čebelarska zveza Slovenije je leta 2001 podelila Podružnični šoli Kovor Odlikovanje z redom Antona Janše. Zelišča (2001/02). Ob tej priložnosti je izšla knjižica Za vsako bolezen roža raste. Germanizmi med kovorskimi rokodelci (2003/04),Od ovce do štumfa (2006/07), Ponosni smo nanje (2007/08),Portali tržiških vrat (2007/08), Nekdanja Občina Kovor. (2008/09),V šolskem letu 2008/09 je Podružnična šola Kovor Osnovna šola Bistrica izdala knjigo Nekdanja Občina Kovor. Krajevna skupnost Kovor je Irmi Lipovec in POŠ Kovor podelila posebno priznanje za raziskovalno nalogo, s katero so ohranili dediščino kraja.Razstava božičnih in novoletnih voščilnic. Razstava velikonočnih. Mauthausen 2012

MENTORSTVO UČENCE
Irma Lipovec je predana mentorica svojim učencem pri raznih natečajih.V preteklem šolskem letu so učenci OŠ Bistrica pod njenim mentorstvom dosegli bronasto priznanje Mladi raziskovalec na regijskem tekmovanju v Kranju in srebrno priznanje Mladi raziskovalec na državnem tekmovanju v Murski Soboti. Za tekmovanje so se pripravili prav z vsebino knjige Nekdanja Občina Kovor.Pri natečaju Vodni detektiv so učenci prejeli 2. nagrado za projekt Mokrišče jezerc v Podljubelju, pri natečaju Postanite donavski umetniki 2011 pa posebno pohvalo za kreativnost. Na tekmovanju za naj božično jelko v Tržiču so učenci dosegli 1. mesto.
DOSEŽKI
Leta 2010 je prejela priznanje RS za prostovoljstvo.5. oktobra 2011, na dan slovenskih učiteljev, je Irma Lipovec prejela nagrado RS za izjemne dosežke na področju šolstva.Za uspešno delo na področju ljubiteljske kulture, je leta 2012 je prejela posebno Kurnikovo priznanje, ki jo je podelila Zveza kulturnih organizacij Tržič.Leta 2012, je Irma Lipovec prejela plaketo Občine Tržič. Leta 2013, je Irma Lipovec v samozaložbi izdala knjigo: Joža Čop, gornik in alpinist ob 120-letnici rojstva Predstavitev knjige in razstava je bila v Galeriji Atrij Občine Tržič. Istega leta je bila razstava na ogled tudi v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani.Leta 2014 je sodelovala pri nastanku Vodnika po Tržiču in okolici, ki ga je napisal Marjan Žiberna.4 leta je bila članica Komisije za mednarodne odnose, v Občini Tržič.Je članica odbora za občins
error


Glej tudi

link   Dnevnik
link   Dnevnik 1
link   Gorenjski glas
link   Gorenjski glas
link   Šolski razgledi
link   Siol.net
link   Siol.net


Prispeval/-a: Nejc Perko, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič
Zadnja sprememba: 27.12.2017, Nejc Perko, Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5