gorenjci.si gorenjci.si
xKREK Gregor
Foto: Arhiv knjižnice
Galerija slik
KREK Gregor KREK Gregor KREK Gregor KREK Gregor KREK Gregor KREK Gregor KREK Gregor KREK Gregor KREK Gregor KREK Gregor Zapri KREK Gregor
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice

KREK, Gregor


Rojen: 
8. marec 1840, Četena Ravan v Poljanski dolini
Umrl:  2. avgust 1905, Gradec (Avastrija) error


Občina: 
Gorenja vas - PoljaneGimnazijo je med leti 1852-60 obiskoval v Ljubljani. Klasično filologijo je študiral v Gradcu, kjer je bil leta 1864 promoviran. Eno leto je poslušal Miklošičeva predavanja. Potem pa je leta 1865 opravil profesorski izpit.
Leta 1867 se je na univerzi v Gradcu habilitiral za slovanske jezike. Med leti 1867-1902 je bil prvi profesor slavistike v Gradcu. Po upokojitvi leta 1902 se je preselil v Ljubljano.
Pesmi, ki jih je pisal po Prešernovem vzoru, je najprej objavljal v Slovenskem Glasniku in Novicah. Kasneje je zbrane pesmi izdal samostojno.
Preučeval je predvsem slovansko ljudsko slovstvo. Po vzoru mitološke šole bratov Grimm je v ljudskem slovstvu odkrival slovansko mitologijo. V evropskem merilu se je uveljavil z delom o slovanski literarni zgodovini kot viru za mitologijo, ki je izšlo na Dunaju in z razpravo o slovanski literarni zgodovini, ki je izšla v Gradcu. S slednjim delom je postal evropsko znan učenjak. Uredil je tudi antologijo slovanske poezije, ki je izšla v Stuttgartu.
Objavljal je v Zori, Kresu, Letopisu Matice Slovenske in v strokovnih časopisih.

Dela:
Poezije, 1862.
Ueber die Wichtigkeit der slavischen traditionellen Literatur als Quelle der Mythologie, 1869.
Einleitung in die slavische Literaturgeschichte, 1874.
Slavische Anthologie, 1895.


Literatura
Slovenski biografski leksikon, 1. knjiga, Ljubljana 1925-32
Osebnosti, od A do L, Ljubljana 2008
Enciklopedija Slovenije, 6. zvezek, Ljubljana 1992

J. Dolenc: Slavist, ki se je po sto letih vrnil v svojo rojstno vas : govor ob stoletnici smrti univ. prof. dr. Gregorja Kreka v Četeni Ravni, Slovstvena folkloristika 2007, št. 1 (jan.), str. 27-28
J. Fikfak: Gregor Krek (1840-1905) : filologija in slovanstvo, Ljubjana 2006
J. Dolenc: Proslava in odkritje spomenika ob stoletnici smrti dr. Gregorja Kreka* , Loški razgledi 2005, str. 319-322
J. Dolenc: Naš rojak, slavist dr.Gregor Krek, Loški razgledi 1980, str.103-111. Portret

error


Glej tudi

link   ZRC SAZU
link   NUK
link   dLib - fotografije
link   Wikipedija.org
link   Slovenski biografski leksikon
link   cat.inist.fr


Prispeval/-a: Lucijan Adam, Mestna knjižnica Kranj
Zadnja sprememba: 3.2.2011, Lucijan Adam, Mestna knjižnica Kranj

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5