gorenjci.si gorenjci.si
xKODER Anton
Foto: Cerklje.si
Galerija slik
KODER Anton KODER Anton KODER Anton KODER Anton KODER Anton KODER Anton KODER Anton KODER Anton KODER Anton KODER Anton Zapri KODER Anton
Foto: Cerklje.si
Foto: Cerklje.si
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan

KODER, Anton


Rojen: 
21. maj 1851, Radomlje pri Kamniku
Umrl:  21. februar 1918, Ljubljana, pokopan v Cerkljah na Gorenjskem error


Občina: 
Cerklje na GorenjskemPetleten se je s starši preselil v Poženik. Tu je preživljal najsrečnejša mlada leta in se vse življenje štel za Poženčana.
Gimnazijo je končal v Ljubljani.
Kot poštni uradnik je služboval najprej v Ljubljani, nato v mnogih mestih stare Avstrije.
Že kot šestošolec je začel pisati pesmi, ki so bile objavljene v Učiteljskem tovarišu, Novicah, Kresu in kasneje v Trstenjakovi Zori. Še bolj kot pesnik se je uveljavil kot pripovednik. Ob dolgi vrsti krajših besedil (Viženčan, Rokovnjaška ljubica, Drobne povesti, Gospod Anton ...), ki so bila objavljena v Ljubljanskem zvonu, Slovenskem narodu in pri Mohorjevi družbi, so pomembni trije romani: Zvezdana, Luteranci in Kmetski triumvirat. 
Prvi se je v romanu lotil teme kmečkih uporov (Kmečki triumvirat, 1884), napisal je prvo izvirno daljšo planinsko povest (Viženčar, 1881), prvi slovenski idilični roman (Marjetica, 1877 in 1892) in prvo nepristransko romaneskno obdelavo protestantizma (zgodovinski roman Luteranci, 1883).
Izbiral je zgodovinsko in kmečko tematiko, nenavadne dogodke in like ter zahajal v pretirano robatost (J. Mencinger ga je zato osmešil).
Pisal je tudi članke in feljtone.
Umrl je v Feldhofu pri Gradcu v Avstriji. Za zadnje počivališče si je izbral cerkljansko zemljo. Na pokopališču za cerkvijo ima najmogočnejši nagrobnik z napisom: "Počivam naj v slovenski zemlji, katero sem tako neizmerno ljubil."
V oporoki je zapustil veliko denarja za cerkljanske in poženiške siromake, največ pa za izgradnjo cerkve v njegovem dragem Poženiku. Žal oporoka v večini točk ni bila realizirana.
Literatura
Osebnosti od A do L, Ljubljana 2008
Enciklopedija Slovenije, knjiga 5, Ljubljana 1991
A. Lah: Utrinki iz slovenske lahke književnosti 4, Marjetica pod prozorno tančico idealizma, Delo, 22. jul. 1999, str. 18
F. Buttolo: Koder Anton, Slovenska književnost , Ljubljana 1996, str. 201
M. Naglič: Po ljudeh gor, po ljudeh dol, Anton Koder : podlistek o znamenitih Gorenjcih, Gorenjski glas, 18. jun. 2004, str. 16
M. Hladnik: Luteranci, rokovnjači in pesniki, Kranjski zbornik 2005, str. 169-180
J. Lavtižar: Naši zaslužni možje, tiskarna Anton Blažej
error


Glej tudi

link   Cerklje.si
link   Wikipedia.org
link   Slovenski biografski leksikon
link   dLib.si
link   dlib.si


Prispeval/-a: Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj
Zadnja sprememba: 26.11.2010, Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5