gorenjci.si gorenjci.si
xKOCIJAN Gregor
Foto: osebni arhiv
Galerija slik
KOCIJAN Gregor KOCIJAN Gregor KOCIJAN Gregor KOCIJAN Gregor KOCIJAN Gregor KOCIJAN Gregor KOCIJAN Gregor KOCIJAN Gregor KOCIJAN Gregor KOCIJAN Gregor Zapri KOCIJAN Gregor
Foto: osebni arhiv
Foto: osebni arhiv
Foto: Igor Kavčič, GG
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan

KOCIJAN, Gregor


Rojen: 
9. junij 1933, Ljubljana
Umrl:  , error


Občina: 
KranjPo rojstvu v ljubljanski porodnišnici so ga prinesli v Kranj, kjer je kot otrok živel do okupatorjeve izselitve staršev v Valjevo v Srbiji. V Kranju je končal prvi razred osnovne šole v šolskem letu 1940/1941. Zaradi nemške okupacije so s poukom končali predčasno, t.j. kmalu po zasedbi Kranja. V Valjevo v Srbiji so prispeli s transportom 8. julija 1941, v osvobojeni Kranj so se vrnili 27. julija 1945. V pozni jeseni 1945 se je začel pouk in začel je hoditi v drugi razred (nižje) gimnazije. Maturiral je na kranjski gimnaziji leta 1952. Vmes je bil tudi brigadir kranjske gimnazijske delovne brigade na Cesti bratstva in enotnosti. Po maturi se je vpisal na ljubljansko Filozofsko Fakulteto, smer slavistika. Dnevno se je vozil v Ljubljano, saj je živel pri starših. Kot študent je vodil kranjsko Ljudsko univerzo in pisal gledališke kritike o predstavah v Prešernovem gledališču (1956-1957). Leta 1957 je diplomiral iz slavistike in  že jeseni šel k vojakom ter se vrnil čez slabo leto v Kranj.

1. decembra 1958 je nastopil službo kot profesor na Tehnični tekstilni šoli v Kranju in ostal tam do konca šolskega leta 1960/1961. Od jeseni 1961 do pozne jeseni 1963 je bil glavni in odgovorni urednik Glasa (Gorenjski glas). Poleti 1964 se je z družino preselil v Ljubljano.
V letih 1963-71 je bil strokovni sodelavec v Zvezi sindikatov Slovenije. Krajši čas je bil urednik na Državni založbi Slovenije, nato pa raziskovalec na Kulturni skupnosti Slovenije (1972-1975). Od jeseni leta 1975 je predaval na Pedagoški akademiji (pozneje fakulteti) v Ljubljani in od leta 1985 še na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Leta 1983 je na ljubljanski Filozofski fakulteti doktoriral z disertacijo Slovenska kratka pripovedna proza v drugi polovici 19. stoletja (1850-1891) in po desetih letih leta 1993 postal redni profesor za zgodovino slovenske književnosti. Upokojil se je leta 1999, leta 2000 je postal zaslužni profesor Univerze v Ljubljani. Od leta 1998 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani pogodbeno predaval na Oddelku za bibliotekarstvo, prej pa tudi na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo.

Sodeloval je na različnih strokovnih simpozijih: na simpoziju o Josipu Jurčiču na Muljavi (1981), na slavističnem zborovanju ob 400-letnici Dalmatinove Biblije v Ljubljani in Krškem (1984), na 11. kongresu Zveze slavističnih društev v Sarajevu (1985), na simpozijih o Josipu Stritarju (1986), Stanku Majcnu (1988), Ivanu Cankarju (1996), Janku Kersniku (1997), Francetu Prešernu (1999) idr. Predaval je na Seminarju slovenskega jezika, literature in kulture (1975-94) ter na Filozofski fakulteti v Trstu (1985, 1986). V letih od 1979 do 1981 je bil urednik slovstvene zgodovine v reviji Jezik in slovstvo, od leta 1982 do 1988 pa tudi glavni in odgovorni urednik.

Ukvarja se predvsem z raziskovanjem kratke pripovedne proze od 1850 do 1941. Osrednje raziskovalno področje je razdelil na tri obdobja (1850–1891, 1892–1918, 1919–1941), za vsako obdobje je napisal bibliografijo in monografsko študijo; za zadnje obdobje še ni končana. Raziskoval je tudi slovensko pesništvo v drugi polovici 19. stoletja. Objavil je številne ocene slovenskih in jugoslovanskih književnih del, bibliografije, bil je avtor spremnih besed pri zbirki Slovenska povest in zbirki Klasje, z geselskimi članki je sodeloval pri leksikonu Slovenska književnost (članki o Antonu Aškercu, Simonu Jenku, Josipu Jurčiču, Janku Kersniku, Franu Levstiku, Ivanu Tavčarju idr.) in pri Enciklopediji Slovenije. Je soavtor beril in priročnikov za višje razrede osnovne šole in srednjo šolo (skupaj 18). Od leta 1973 se ukvarja s sociološkimi raziskavami bralnih navad Slovencev, katerih rezultate je objavil v seriji monografij z naslovom Knjiga in bralci.

Bil je tudi glavni urednik priročnikov Seznam predavanj za študijsko leto 1988-1989, 1989-1990, 1990-1991, 2000-2001, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 na Univerzi v Ljubljani.

Izbrana bibliografija

Jubilejni zbornik : ob tridesetletnici šole : 1930/31-1960/61 / Tehniška tekstilna šola Kranj, Kranj 1961 (sourednik)
Delavci in kultura, Ljubljana 1970 (raziskovalno poročilo)
Knjiga in bralci, Ljubljana 1974
Bibliografije rednih učiteljev Pedagoške akademije v šolskem letu 1977/78, Ljubljana 1978
Knjiga in bralci II, Ljubljana 1980 (soavtor)
Dr. France Prešeren : v besedi in sliki, Ljubljana 1977, 1978, 1983 (strokovna monografija)
Josip Jurčič: v besedi in sliki, Ljubljana 1981
Kratka pripovedna proza od Trdine do Kersnika, Ljubljana 1983 (znanstvena monografija)
Knjiga in bralci III, Ljubljana 1985 (soavtor)
Slovenska kratka pripovedna proza : 1892-1918 : bibliografija, Ljubljana 1988
Slovenski književniki : 51, Ljubljana 1991
Med analizo in sintezo : literarnozgodovinske razprave, Maribor 1992
Slovenski književniki v berilih za višje razrede osnovne šole. [slikovni album], Ljubljana 1994
Zapiski o starejši slovenski povesti : od Erjavca in Jurčiča do Cankarja in Finžgarja, Ljubljana 1995 (strokovna monografija)
Kratka pripovedna proza v obdobju moderne : literarnozgodovinska študija, Ljubljana 1996
Zbornik ob 50-letnici Višje pedagoške šole, Pedagoške akademije, Pedagoške fakultete, Ljubljana 1997 (sourednik)
Cankarjeva kratka pripovedna proza, Ljubljana 1997 (strokovna monografija)
Pesništvo slovenskega realizma, Ljubljana 1998 (strokovna monografija)
Knjiga in bralci IV, Ljubljana 1999, (soavtor)
V nove zarje : slovensko berilo za 8. razred osnovne šole, Ljubljana 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, (soavtor)
Slovenska kratka pripovedna proza : 1919-1941 : bibliografija, Ljubljana 1999
Slovensko slovstvo skozi stoletja : učbenik za višje razrede osnovne šole, Ljubljana 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 (soavtor)
Spletaj niti domišljije : [berilo za osmi razred devetletne osnovne šole, Ljubljana 2000 (soavtor)
Vezi med ljudmi : slovensko berilo za sedmi razred osnovne šole, Ljubljana 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992,1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000 (soavtor)
Kratka proza slovenskega realizma, Ljubljana 1994, 2000
Literarnovedno srečanje ob stoletnici rojstva prof. dr. Antona Slodnjaka (sourednik), Ljubljana 2000
O domovina, ti si kakor zdravje : slovensko berilo za šesti razred osnovne šole (soavtor), Ljubljana 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000
Razgledi po slovenski književnosti : literarnovedne razprave, Ljubljana 2001
Ta knjiga je zate. Priročnik za učitelje, Ljubljana 2001
Slovenski roman / Mednarodni simpozij Obdobja - metode in zvrsti, Ljubljana 5.-7. december 2002, Ljubljana 2003 (sourednik)
Izbor slovenske kratke proze 19. in 20. stoletja, Ljubljana, 2006 (spremna študija)
Pozdravljeno, zeleno drevo : slovensko berilo za peti razred osnovne šole, Ljubljana 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, (soavtor, učbenik)
Svet književnosti 4 : [sodobna slovenska književnost : lirika, pripovedništvo, dramatika : učbenik za pouk književnosti pri slovenščini v 4. letniku gimnazij in drugih srednjih šol], Maribor 2003, 2006, (soavtor, učbenik)
Branje za sanje : berilo 6. [Učbenik za slovenščino-književnost v 6. razredu], (soavtor), Ljubljana 2004, 2008
Janko Kersnik, Ljubljana 2009 (monografija)
Svet književnosti 3 (soavtor z Jankom Kosom in Tomom Virkom), Maribor 2003, 2004, 2005, 2007, 2010 (učbenik)Literatura
Osebnosti od A do L, Ljubljana 2008, str. 489
J. Čeh: Bibliografija Gregorja Kocijana (1994–2003). Slavistična revija, št. 1 (jan.-mar. 2004), str. 113-118
A. Belšak: Gregor Kocijan – sedemdesetletnik. Slavistična revija, št. 1 (jan.-mar. 2004), str. 2-6
M. Žnideršič: Začetnik socioloških raziskav branja : dr. Gregor Kocijan - sedemdesetletnik, Delo, št. 144 (24. jun. 2003), str. 8
J. Čeh: Ob sedemdesetletnici profesorja dr. Gregorja Kocijana, Jezik in slovstvo, št. 5 (sep.-okt. 2003), str. 103-106
A. Belšak: Ob izidu Kocijanovih razprav o slovenski književnosti. Slavistična revija 50, 2002, str. 143–144
J. Poljanec: Razgledi po slovenski književnosti : Gregor Kocijan, Revija o knjigi, št. 22 (maj 2002), str. 23
D. Bajt: Slovenski kdo je kdo, Ljubljana 1999, str. 232-233
D. Dolinar: Kocijan, Gregor, Slovenska književnost.- Str. 199-200
A. Skaza: Žlahtna usklajenost znanstvenega in pedagoškega delovanja Gregorja Kocijana, Jezik in slovstvo 1/2 (1994/95), str. 49–51
D. Dolinar: Kocijan, Gregor, Enciklopedija Slovenije.- Zv. 5: Kari-Krei (1991), str. 176

error


Glej tudi

link   Wikipedija.org
link   videolectures.net
link   Kranjski-zbornik.si
link   Kranjski-zbornik.si
link   worldcat.org (bibliografija)
link   Dnevnik.si
link   Filozofska fakulteta.uni-lj.si
link   Napovednik.com
link   Gorenjskiglas.si


Prispeval/-a: Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj
Zadnja sprememba: 15.6.2011, Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5