gorenjci.si gorenjci.si
xKOCH Ciril Metod
Foto: Neznan
Galerija slik
KOCH Ciril Metod KOCH Ciril Metod KOCH Ciril Metod KOCH Ciril Metod KOCH Ciril Metod KOCH Ciril Metod KOCH Ciril Metod KOCH Ciril Metod KOCH Ciril Metod KOCH Ciril Metod Zapri KOCH Ciril Metod
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan

KOCH, Ciril Metod


Rojen: 
31. marec 1867, Kranj
Umrl:  6. maj 1925, Ljubljana error


Občina: 
KranjNižjo realko je absolviral v Ljubljani, obrtno šolo za stavbarstvo v Gradcu ter arhitekturno specijalno šolo na dunajski akademiji, kjer je 1890 diplomiral in si pridobil naslov arhitekta in inženirja. Med študijem je bil stavbni risar v Ljubljani. Leta 1890 se je kot vodja zaposlil pri ljubljanskemu stavbeniku Filipu Supančiču. Leta 1894 pa je vstopil v mestni gradbeni urad in tam deloval kot arhitekt vse do upokojitve leta 1924.
Veliko se je ukvarjal z regulacijami in sodeloval pri regulacijskem načrtu za Ljubljano iz 1896, ki je bil izdelan po novem stavbnem redu. Projektiral je tudi regulacijske načrte za Bled, Radovljico, za ozemlje Bohinjskega jezera (1910) ter za Zg. Šiško.
Sodeloval je pri vseh pomembnih gradnjah po potresu 1895 v Ljubljani. Ob Maksu Fabianiju je bil glavni predstavnik secesije v Ljubljani. Kot eden prvih šolanih slovenskih arhitektov je bil predhodnik J. Plečnika in I. Vurnika. Za razliko od Fabianija in Plečnika, Koch ni nikoli poučeval.
Izdelal je mnogo načrtov za stanovanjske hiše, vile in javna poslopja, od teh v Ljubljani (več kot 20): Pogačnikovo, Čudnovo in Vodnikovo hišo, hišo in tovarno K. Binder, Policijsko direkcijo, šolo na Barju, Mestni dom v detajlih, Kmečko posojilnico, Narodno tiskarno, Mladiko, Prvo hrvaško štedionico, Hotel Tivoli, Vilo Kollmann ter svoje zadnje delo, Jadransko zavarovalno družbo; v Celju: 3 hiše in Posojilnico; šolo in rekonstrukcijo kapelice v Opatiji; cerkev v Budanjah pri Vipavi; mavzolej Ginzelmayr v St. Veitu pri Dunaju; cerkev v Šternberku na Češkem i. dr. Na Slovenskem je zgradil še mnogo manjših hiš in vil. Tik pred prvo svetovno vojno je projektiral kamniti most, ki naj bi zamenjal lesenega čez Jezernico oziroma Savo Bohinjko pri cerkvici svetega Janeza v Bohinju. Zaradi vojne so Kochov projekt uresničili šele v začetku dvajsetih let.
Vodil je novo merjenje in razmejitev Ljubljane ter izdal načrt mesta, ki je postal priročen vodnik po ulicah in cestah Ljubljane.
Ob 30. obletnici ljubljanskega potresa so nameravali postaviti zgodovinsko razstavo pa je to preprečila njegova prezgodnja smrt.
Literatura
Osebnosti, od A do L, Ljubljana 2008
R. Simonišek: Slovenski arhitekt Ciril Metod Koch v evropski perspektivi, Ars & humanitas 2008, št. 2, str. 192-213
R. Simonišek: Arhitekt Ciril Metod Koch, 2007, magistrsko delo
R. Simonišek: Koch, Ciril Metod - umetnik, Ampak 2005, št. 5, str. 45-46
Š. Fojkar: Arhitekt Ciril Metod Koch, 2002, diplomsko delo
Enciklopedija Slovenije, Ljubljana 1991
error


Glej tudi

link   Arhitekturni vodnik.org
link   Večer.si
link   Slovenski biografski leksikon


Prispeval/-a: Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj
Zadnja sprememba: 26.11.2010, Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5