gorenjci.si gorenjci.si
xKNIFIC Timotej
Foto: Tomaž Lauko
Galerija slik
KNIFIC Timotej KNIFIC Timotej KNIFIC Timotej KNIFIC Timotej KNIFIC Timotej KNIFIC Timotej KNIFIC Timotej KNIFIC Timotej KNIFIC Timotej KNIFIC Timotej Zapri KNIFIC Timotej
Foto: Tomaž Lauko
Foto: Tomaž Lauko
Foto: Tomaž Lauko
Foto: Jože Hanc
Foto: Jože Hanc
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan

KNIFIC, Timotej


Rojen: 
22. avgust 1946, Trata pri Škofji Loki
Umrl:  , error


Občina: 
KranjV Kranju je živel od leta 1947 do leta 2000. Nato se je preselil v Šentvid pri Ljubljani, kjer živi še danes.

Osemletko in gimnazijo je obiskoval v Kranju. Maturiral je leta 1966. Leta 1972 je diplomiral iz arheologije na Oddelku za arheologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 1984 je doktoriral na isti fakulteti z disertacijo »Bled v zgodnjem srednjem veku«.

Na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani je bil zaposlen od 1974. do 1987. leta. Tam je deloval kot honorarni docent in izredni profesor tudi še v letih 1987-2010. Od leta 1987 je zaposlen v Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani kot kustos za arheologijo zgodnjega srednjega veka.

Njegovo strokovno delo obsega predvsem raziskovanje odnosov med staroselci in slovanskemi naseljenci ter preučevanje zgodnjesrednjeveške naselitve v mikroregijah. Izšolal se je za potapljača in od leta 1983 do 1995 usmerjal delo na področju podvodne arheologije. Vodil je številna arheološka izkopavanja, tudi na Gorenjskem, npr. na Bledu (1975-1985), v Godiču pri Kamniku (1992-1998) in na Gradišču nad Bašljem (1998). Osrednji temi njegovega raziskovaja sta najdišči Lajh v Kranju in Pristava na Bledu.
O raziskovalnih rezultatih je poročal v številnih znanstvenih in strokovnih člankih. Napisal je tudi več poljudnoznstvenih člankov in ilustrirano knjižico za mladino »Tu bo naš dom« (1998).

Zasnoval in pripravil je več razstav. Za razstavo "Pismo brez pisave" je leta 1991 prejel Valvasorjevo priznanje. Za razstavi »Od Rimljanov do Slovanov« (2000) in »Ljubljanica – kulturna dediščina reke« (2009) pa skupaj s sodelavci prejel priznanji Slovenskega arheološkega društva. Leta 2011 je prejel Valvasorjevo nagrado za življenjsko delo v muzejstvu.

Dela:

Vipavska dolina, zgodnjesrednjeveška najdišča (Situla 17), Ljubljana 1976, (soavtor Drago Svoljšak)
Arheološka najdišča, 1991 (soavtor z D. Svoljškom),
Pismo brez pisave: Arheologija o prvih stoletjih krščanstva na Slovenskem, Ljubljana 1991 (soavtor Milan Sagadin)
Od Rimljanov do Slovanov, Ljubljana 2001, (sourednica Polona Bitenc s soavtorji)
Stopinje v preteklost, Ljubljana 2006 ( s soavtorji)
Ljubljanica - kulturna dediščina reke, Ljubljana 2009 (s soavtorji)Literatura
Osebnosti od A do L, Ljubljana 2008, str. 482
D. Bajt, Kdo je kdo, Ljubljana 1999, str. 230
Enciklopedija Slovenije


error


Glej tudi

link   RTV SLO.si
link   Kranjski-zbornik.si
link   ajdovski-gradec.com
link   radio-kranj.si
link   Gea-on.net
link   dlib.si
link   Dnevnik.si
link   hrcak.srce.hr
link   sicris.izum.si
link   cobiss4.izum.si
link   Gorenjskiglas.si


Prispeval/-a: Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj
Zadnja sprememba: 1.6.2011, Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5