gorenjci.si gorenjci.si
xHLADNIK Miran
Foto: osebni arhiv
Galerija slik
HLADNIK Miran HLADNIK Miran HLADNIK Miran HLADNIK Miran HLADNIK Miran HLADNIK Miran HLADNIK Miran HLADNIK Miran HLADNIK Miran HLADNIK Miran Zapri HLADNIK Miran
Foto: osebni arhiv
Foto: osebni arhiv
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice

HLADNIK, Miran


Rojen: 
19. december 1954, Jesenice
Umrl:  , error


Občina: 
RadovljicaPo končani gimnaziji v Kranju je na Filozofski fakulteti v Ljubljani študiral slovenščino in primerjalno književnost z literarno teorijo. Za magisterij (1981) je obdelal slovensko trivialno pripovedno prozo 19. stoletja in za doktorat (1988) žanr slovenske kmečke povesti. Zaposlen je na Filozofski fakulteti v L jubljani kot redni profesor na slovenistiki. Precej časa je študijsko preživel v Nemčiji in Ameriki. Živi na Srednji Dobravi pri Kropi na Gorenjskem.
Ukvarja se s slovensko pripovedno prozo 19. in 20. stoletja, zlasti s pripovednimi žanri (kmečka povest, ženski roman, večernice, planinska povest, zgodovinski roman), s sociološkimi in preštevalnimi analizami, z metodologijo literarne vede, z oblikami digitalne pismenosti in z računalniško obdelavo literarnih besedil.
Ureja spletne strani za slovensko književnost in od 1999 slavistični in literarnovedni diskusijski forum Slovlit.

Izbrana bibliografija:
- Trivialna literatura,1983
- Slovenska kmečka povest, 1990
- Povest, 1991
- Praktični spisovnik ali Šola strokovnega ubesedovanja: Vademekum za študente slovenske književmosti zlasti za predmet Uvod v študij slovenske književnosti, 2002
- Slovene for Travelers / Slovenščina za popotnike, (soavtor s Toussaintom Hočevarjem), 1994
- Slovenski zgodovinski roman,  2009
- Zbrano delo Alojza Gradnika, 1-5, 1984-2005 (sourednik s Tonetom Pretnarjem)
- Fuk je Kranjcem v kratek čas: antologija slovenske pornografske poezije s pripovednim pristavkom, 1993 (sourednik z Marjanom Dolganom)Literatura
Osebnosti, od A do L, Ljubljana 2008
D. Bajt: Slovenski kdo je kdo, Ljubljana 1999
error


Glej tudi

link   Wikipedija
link   Filozofska fakulteta
link   RTV SLO
link   Kranjski-zbornik.si
link   lit.ijs.si
link   Dnevnik.si
link   lit.ijs.si (bibliografija)
link   ff.uni-lj.si
link   videolectures.net
link   uni-lj.academia.edu
link   lit.ijs.si (CV)
link   dlib.si
link   Siol.net


Prispeval/-a: Lucijan Adam, Mestna knjižnica Kranj
Zadnja sprememba: 1.6.2011, Lucijan Adam, Mestna knjižnica Kranj

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5