gorenjci.si gorenjci.si
xGUZELJ Avgust
Foto: dlib
Galerija slik
GUZELJ Avgust GUZELJ Avgust GUZELJ Avgust GUZELJ Avgust GUZELJ Avgust GUZELJ Avgust GUZELJ Avgust GUZELJ Avgust GUZELJ Avgust GUZELJ Avgust Zapri GUZELJ Avgust
Foto: dlib
Foto: dlib
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice

GUZELJ, Avgust


Rojen: 
13. september 1864, Škofja Loka
Umrl:  26. september 1931, Novo mesto error


Občina: 
Škofja LokaRealko je obiskoval v Ljubljani. Maturiral je leta 1881. Diplomiral je leta 1885 na Visoki šoli za kmetijstvo in gozdarstvo na Dunaju. Na Dunaju je opravil tudi izpit o zgradbi hudournikov, ki je bil pogoj za vstop v državno službo.
Od leta 1866 dalje je bil kot praktikant zaposlen na privatnem posestvu K. Auersperga v Kočevju. Sodeloval je pri ureditvi revirja Glažute. Leta 1887 je postal komisar za razmejevanje državnih gozdov v Bosni v okrajih Prnjavor, Tešanj, Doboj, Banja Luka. Med leti 1889-91 je delal kot praktikant najprej na državni gozdni upravi v Trbižu, kjer je sodeloval pri ureditvi revirja Ukve, nato v Millstattu na Koroškem, kjer je izmeril planino Grundalm. Leta 1890 je naredil izpit za tehnično službo pri upravi državnih gozdov. Leta 1891 je bil imenovan za eleva. Samostojno je izvršil revizijo revirja na planini Teichel v dolini reke Möll. Od leta 1891 dalje je bil zaposlen na državni gozdni direkciji v Gorici. Leta 1892 je dobil državno službo v Podgradu v Istri. Leta 1894 je postal pristav gozdnega nadzorstva. Vodil je pogozdovanje Krasa. Skrbel je za drevesnice, gospodarsko ureditev in ureditev zadružnih gozdov. Med leti 1895-1908 je bil okrajni gozdarski referent za Novo mesto, Krško in Črnomelj. Na kmetijski šoli na Grmu v Novem mestu je več let učil gozdarstvo. Prirejal je poljudna predavanja. Leta 1898 je dobil naslov komisarja. Leta 1907 je postal nadkomisar. Upokojil se je leta 1908.
Napisal je knjigo Navod za oskrbovanje malih gozdnih posestev na Kranjskem in Primorskem, ki je bila izdana v 10.000 izvodih! Več strokovnih prispevkov je objavil v reviji Kmetovalec.


Dela:
Navod za oskrbovanje malih gozdnih posestev na Kranjskem in Primorskem, 1903.
O oskrbovanju gozdov, Koledar za kmetovalce 1908.


Literatura

Slovenski biografski leksikon, 1. knjiga, Ljubljana 1926, II
Osebnosti, od A do L, Ljubljana 2008
Enciklopedija Slovenije, 3. zvezek, Ljubljana 1989
F. Sevnik: Avgust Guzelj (1864-1931), Naši znameniti tehniki, Ljubljana 1966, str. 46-48
 

error


Glej tudi

link   dLib - fotografije


Prispeval/-a: Lucijan Adam, Mestna knjižnica Kranj
Zadnja sprememba: 24.2.2011, Lucijan Adam, Mestna knjižnica Kranj

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5