gorenjci.si gorenjci.si
xFRELIH Janez
Foto: fototeka Mestne občine Kranj
Galerija slik
FRELIH Janez FRELIH Janez FRELIH Janez FRELIH Janez FRELIH Janez FRELIH Janez FRELIH Janez FRELIH Janez FRELIH Janez FRELIH Janez Zapri FRELIH Janez
Foto: fototeka Mestne občine Kranj
Foto: fototeka Mestne občine Kranj
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan

FRELIH, Janez


Rojen: 
2. maj 1942, Zgornja Sorica v Selški dolini
Umrl:  , error


Občina: 
KranjLeta 1947 se je s starši preselil v Kranj. 1961 je zaključil šolanje na Gradbeni tehniški šoli v Ljubljani. Na gradbeni fakulteti v Ljubljani je leta 1965 pridobil naziv gradbeni inženir. Na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju je kot študent izrednega študija proizvodne smeri diplomiral leta 1987 in za diplomsko delo prejel Kidričevo nagrado. Nato je na isti fakulteti leta1990 zaključil podiplomski študij in tudi za magistrsko nalogo prejel Kidričevo nagrado.
Leta 1972 je pri Gospodarski zbornici SR Slovenije opravil strokovni izpit za inženirja gradbeništva, 1982 je zaključil šolo za poslovodne kadre v gospodarstvu, 1991 pa še Šolo vrednotenja podjetij pri Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Prva zaposlitev je bila delo operativnega tehnika na gradbiščih v Sekciji za vzdrževanje prog na Jesenicah (1961-1963). Naslednja tri leta je bil vodja del na gradbiščih v gradbenem podjetju Novogradnje Tržič, v letih1967 do 1972 pa vodja gradbišč za Gorenjsko v Gorenjski vodni skupnosti v Kranju. V letih 1974 do 1980 je bil na Občini Kranj načelnik oddelka za urbanizem, gradbene in komunalne zadeve ter član Izvršnega sveta občine Kranj, odgovoren za to področje. En mandat (1980-1984) je bil direktor Komunalnega podjetje Vodovod, p. o., Kranj. Naslednji mandat (1984-1988) je bil direktor Komunalno, obrtno in gradbenega podjetja Kranj. Zadnja in najdaljša zaposlitev je bilo direktorovanje v Družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko Domplan, d. d., kjer se je 1.2.2007 upokojil.

Pomembnejše funkcije, ki jih je opravljal ali pa jih še:
• Zveza komunalnih skupnosti Slovenije - podpredsednik skupščine in Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije – član upravnega odbora ter odbora za raziskave in član več komisij;
• Gospodarska zbornica Slovenije: član upravnega odbora in predsednik Skupščine splošnega združenja komunalnega in stanovanjskega gospodarstva Slovenije, po preoblikovanju v Stanovanjsko združenje Slovenije in nato v Združenje za poslovanje z nepremičninami pa predsednik združenja (1987-2007), sedaj član skupščine GZS in upravnega odbora Zbornice za poslovanje z nepremičninami Slovenije;
• predsednik skupščine Območne SIS za PTT promet Kranj in član republiške SIS (1982-1986);
• svetnik v Svetu Mestne občine Kranj dva mandata (1998-2006) in član več delovnih teles sveta;
• predsednik Krajevne skupnosti Orehek – Drulovka že več mandatov.

Pripravljal in vodil je več večjih projektov v občini Kranj: urbanistični program občine Kranj, urbanistični načrt mesta Kranja in vodilnih naselij v občini Kranj, detajlni urbanistični redi ter zazidalni načrti (Šolski center Zlato polje, Center mesta, Drulovka, Planina II in III in še več manjših ZN); 10-letn program gradnje kanalizacije in 10-letni program gradnje cest na območju mesta Kranj; gradnja centralne čistilne naprave v Kranju; plinifikacija Kranja; gradnja državnega panožnega (skakalnega) centra v Kranju.

Leta 1965 je postal smučarski sodnik za teke, alpske discipline in skoke, leta 1983 pa mednarodni sodnik za skoke. Od začetka dela na smučarskem področju je član SK Triglav Kranj, v katerem je član upravnega odbora. Pri Smučarski zvezi Slovenije je bil predsednik Odbora za smučarske sodnike od leta1974 do 2000, na koncu tega obdobja pa tudi podpredsednik Smučarske zveze Slovenije za nordijske discipline. Kot sodnik za skoke je bil udeležen na državnih prvenstvih, na svetovnih pokalnih tekmovanjih in prvenstvih ter na univerzijadah, olimpijskih igrah Sarajevo 1984 in Salt Lake Cityju 2002.
Literatura
V. Stanovnik: Podžupanja in dva podžupana : kranjski župan Mohor Bogataj je v začetku tega meseca na podžupanska mesta imenoval Nado Mihajlović, Bojana Homana in Janeza Freliha, ki bodo funkcije opravljali nepoklicno, Kranjski glas 2010, št. 12 (dec.), str. 2
S. P. Kovačič: Vodovod do Sv. Jošta : predsednik Komisije za krajevne skupnosti (KS) na mestni občini Kranj Janez Frelih je že pred časom predlagal, naj se popišejo vsi Domovi krajanov v občini, Gorenjski glas 2006, št. 4 (13. jan.), str. 6


error


Glej tudi

link   Kranj.si
link   Orehek-drulovka.si
link   24ur.com
link   Skakalni klub Triglav.freehostia.com


Prispeval/-a: Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj
Zadnja sprememba: 29.3.2011, Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5