gorenjci.si gorenjci.si
xDORNIG Lidija
Foto: Gimnazija Jesenice (A. Mežik)
Galerija slik
DORNIG Lidija DORNIG Lidija DORNIG Lidija DORNIG Lidija DORNIG Lidija DORNIG Lidija DORNIG Lidija DORNIG Lidija DORNIG Lidija DORNIG Lidija Zapri DORNIG Lidija
Foto: Gimnazija Jesenice (A. Mežik)
Foto: Gimnazija Jesenice (A. Mežik)
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan

DORNIG, Lidija


Rojena: 
15. avgust 1958, Jesenice
Umrla:  , error


Občina: 
ŽirovnicaLidija Dornig je osnovno šolo zaključila v Žirovnici in leta 1977 maturirala na Gimnaziji Jesenice. Po končani gimnaziji se je vpisala na Fakulteto za šport, kjer je diplomirala leta 1982 in magistrirala leta 2001. Pridobila si je naziva profesorica športne vzgoje in magistrica kinezioloških znanosti.

Svojo službeno pot je leta 1981 začela v agenciji Kompas, kjer je deset mesecev vodila izlete ter smučarske tečaje v nemškem in angleškem jeziku. Septembra 1982 se je za eno šolsko leto zaposlila na Osnovni šoli Toneta Čufarja na Jesenicah, septembra 1983 pa na Centru srednjega in usmerjenega izobraževanja na Jesenicah. Po razdružitvi centa je od leta 1994 zaposlena na Gimnaziji Jesenice. Od leta 1999 do leta 2002 je bila tajnica šolske maturitetne komisije, od leta 2006 do leta 2006 pa je kot članica razširjene predmetne skupine za Športno vzgojo na Zavodu RS za šolstvo sodelovala pri oblikovanju učnih načrtov športne vzgoje za osnovne šole, slepe in slabovidne, gluhe in naglušne učence, dijake gimnazij, poklicnih in strokovnih šol. 
 
Od februarja leta 2003 dalje je ravnateljica na Gimnaziji Jesenice, leta 2004 je opravila tudi ravnateljski izpit. Izbrana je bila tudi v prvo generacijo ravnateljev, ki so zaključili Program za pridobitev ravnateljskega certifikata. Takoj po imenovanju za ravnateljico se je aktivno vključila v delo Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije in Društva ravnatelj. Bila je predsednica sekcije ravnateljev SVIZ-a. Po izstopu ravnateljev iz SVIZ-a in ustanovitvijo SINIR-a je postala članica Sindikalne konference srednjih šol in dijaških domov, kot predstavnica območne enote Gorenjska. Leta 2010 je postala članica Upravnega odbora splošnih gimnazij. S pričetkom projekta posodabljanja gimnazijskega programa se je aktivno vključila v skupino ravnateljev na Zavodu RS za šolstvo in leta 2010 postala članica strokovne skupine za izvajanje medpredmetnih povezav (kot predstavnica ravnateljev splošnih gimnazij). Leta 2016 je bila imenovana v Programski svet za strokovno spopolnjevanje ter Izvršnilni odbor Skupnosti izobraževanja odraslih. Vključila se je tudi v projekt Društva ravnatelj z naslovom Mentorstvo novoimenovanim ravnateljem in bila trikrat izbrana za mentorico. Prav tako je sodelovala pri projektih Partnerstvo fakultet in šol (Modul III: Pravila in vzgojno delovanje šole) ter Ravnatelj raziskuje svoje delo. V času njenega ravnateljevanja je potrebno posebej podariti uvedbo športnega in evropskega oddelka ter maturitetnega tečaja, ureditev podstrešja (šest novih učilnic in štirje novi kabineti), razdelilnice in jedilnice ter večje in manjše učilnice za poučevanje računalništva. Za ureditev podstrešja ji je uspelo zbrati kar 210.000 EUR donatorskih sredstev. Poleg vsega naštetega mlade na Gimnaziji Jesenice spodbuja k športni aktivnosti. Zato vodi obšolske dejavnosti (odbojkarski ekipi) in sodeluje pri organizaciji šolskih športnih tekmovanj, tudi državnih. Z odbojkaricami se že leta uvrščajo na finalni turnir državnega prvenstva srednjih šol. Pri svojem delu sodeluje tudi s Športno zvezo na Jesenicah, Odbojkarsko zvezo Slovenije in Zavodom za šport Jesenice.

Lidija Dornig je tudi svetnica občinskega sveta Občine Žirovnica, sodelovala pa je tudi pri novelaciji Občinskega razvojnega programa Občine Jesenice. Za svoje delo je prejela zlati znak Gimnazije Jesenice (2009), županovo plaketo (2010) ter nagrado PRIMUS, častna ravnateljica (2013).
 
Zapis je pripravljen v sodelovanju z mag. Lidijo Dornig, avgust 2016 

 

Literatura
U. Peternel: Za dijake se je vredno potruditi, Gorenjski glas 2009, št. 12, str. 4
M. Ahačič: Po informacije o šoli, Jeseniške novice 2016, št. 3, str. 10

 
error


Glej tudi

link   Gimnazija Jesenice
link   Obcina Žirovnica


Prispeval/-a: Nina Jamar, Občinska knjižnica Jesenice
Zadnja sprememba: 18.3.2019, Nina Jamar, Občinska knjižnica Jesenice

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5