gorenjci.si gorenjci.si
x



DOLGAN Milan
Foto: Arhiv dr. Milana Dolgana
Galerija slik
DOLGAN Milan DOLGAN Milan DOLGAN Milan DOLGAN Milan DOLGAN Milan DOLGAN Milan DOLGAN Milan DOLGAN Milan DOLGAN Milan DOLGAN Milan Zapri DOLGAN Milan
Foto: Arhiv dr. Milana Dolgana
Foto: Arhiv dr. Milana Dolgana
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan

DOLGAN, Milan


Rojen: 
26. november 1933, Sevnica ob Savi
Umrl:  , error


Občina: 
Jesenice



Dr. Milan Dolgan je osnovno šolo obiskoval v Sevnici in Trstu. Družino so na začetku druge svetovne vojne (leta 1941) Nemci izselili, nakar so živeli na Primorskem in v Beli Krajini (Zagozdac pri Starem trgu ob Kolpi). Leta 1945 so zaživeli na Potokih, najbolj vzhodnem naselju v Občini Jesenice. Po končani jeseniški gimnaziji (maturiral je leta 1951), je dr. Milan Dolgan na Filozofski fakulteti v Ljubljani začel s študijem slavistike. Diplomiral je leta 1956. Končal je vojaško šolanje za rezervnega častnika. Leta 1981 je na AGRFT v Ljubljani magistriral iz teatrologije, leta 1985 pa je iz teatrologije tudi doktoriral na Filozofski fakulteti v Zagrebu. Študijsko se je izpopolnjeval v slovanskih deželah in državah ter v Celovcu, Trstu in Londonu. Vse življenje je družbeno, kulturno, narodno in politično aktiven.
S službovanjem je kot profesor slovenščine najprej začel na osnovni šoli Preddvor (1956/57), nadaljeval pa na osnovni šoli na Jesenicah (od 1958 do 1961). Delal je kot uslužbenec na sekretariatu za informacije pri Izvršnem svetu republike Slovenije (1961/1962), potem pa je bil med leti 1962 in 1970 profesor slovenščine na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo Ljubljana. Od leta 1970 do leta 1998, ko se je upokojil, je bil predavatelj (docent, nazadnje izredni profesor) na Pedagoški akademiji / fakulteti v Ljubljani. Dve leti je bil tudi predstojnik oddelka za razredni pouk. Njegovo strokovno-znanstveno delo je posvečeno slovenskemu jeziku, lingvistiki in didaktiki, ter literarni zgodovini. Občasno je pomagal pri urejanju gesel za Slovar slovenskega knjižnega jezika pri SAZU Objavlja razprave o sodobni književnosti, raziskuje slovensko politično zgodovino ter prevaja iz hrvaščine in angleščine. Bil je sodelavec gimnazijskega literarnega glasila Vigenj, predsednik študentske organizacije na slavistiki, deloval je v sindikalni organizaciji, sodeloval je pri jeseniškem Železarju, bil odbornik in predsednik pri Slavističnem društvu Slovenije ter sourednik revij Jezik in slovstvo ter Oznanjenje. Deloval je kot sodelavec različnih literarnih in družbenih revij (npr. revije 2000). Njegova bibliografija obsega več kot sto petdeset znanstvenih in strokovnih člankov ter prispevkov na konferencah.
Dr. Milan Dolgan je odkrival predvsem nekatere manj znane in na prvi pogled manj pomembne slovenske avtorje, urejal in izdajal njihova dela. Za slovensko kulturo pa so ti avtorji prav tako značilni kot znameniti pisci. Tako je pripravil knjigo pesmi in proze Ane Galetove. Pripravil in uredil je tudi dela Jožeta Hameršaka, izdal je pregledno knjigo o ustvarjalnosti duhovnika Jožeta Topolovca Haložana, zadnja leta pa intenzivno raziskuje življenje in delo dr. Metoda Turnška. Njegov arhiv o Metodu Turnšku se nahaja v samostanu v Stični. V posebni knjigi je prikazal Turnškovo časnikarsko ter drugo delovanje in objavil izbor njegovih tovrstnih spisov. Bil je organizator velike razstave o dr. Metodu Turnšku v Narodni in univerzitetni knjižnici. Pomemben je njegov prevod del Marina Držića z naslovom Poetične komedije. Med njimi sta velika pastorala Tirena in enodejanka Novela od Stanca. Dr. Milan Dolgan je tudi urednik dveh knjig Moškričeve dramatike, njegovih pesmi ter mladinske povesti. Omeniti velja še, da se je raziskovalno ukvarjal tudi z Janezom Evangelistom Krekom, Bogumilom Vošnjakom in Nikom Zupaničem. Osebni arhiv dr. Milana Dolgana se nahaja v rokopisnem oddelku Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani.
Nagrade in priznanja: odlikovanje zveze sindikatov, priznanje za delo na Pedagoški fakulteti.

Dela:
Ko je vojna, 2016 (avtor dodatnega besedila)
A. Gale: Skozi našo vas, 2010 (urednik)
10 knjig zbranih leposlovnih del Metoda Turnška, 2007-2018 (urednik)
J. Stopar: Nagovori v kiticah, 2000, 2010 (urednik)
Vinko Poljanec, 2009 (urednik)
J. Hameršak: Skoz drugo svetovno, 2003 (urednik)
J. Topolovec Haložan: Pokošena trava, 2002 (urednik)
Pravilni in nepravilni glagoli v slovenščini, 1998
Glavan: Urban, 1997 (urednik)
Pedagoški prosti spisi, 1996
Romanje : ob papeževem obisku, o naši zgodovini in sedanjosti, 1996
Govorno ustvarjanje, 1996
J. Hameršak: Skoz prvo svetovno, 1994, (urednik)
Sestrski jeziki : doživljanje in učenje slovanskih jezikov, 1993
Ustvarjanje jezika, 1991
Preizkušanje jezika, 1985
4 knjige zbranih del Jožeta Moškriča, 1984-1989 (urednik)
Spoznavanje jezika, 1983
M. Držić: Poetične komedije, 1979 (urednik)
Že berem in pišem, 1975 (učbenik, soavtorstvo)
A. Gale: Pesmi, povesti, 1971 (urednik)
Priprava in rezultati dveh dramatizacij, 1962




 


Literatura
D. Samec: Galetova in Turnšek v družbi dr. Milana Dolgana, Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje 2015, št. 28, str. 141-146 error


Glej tudi

link   Delo
link   Družina


Prispeval/-a: Nina Jamar, Občinska knjižnica Jesenice
Zadnja sprememba: 18.2.2019, Nina Jamar, Občinska knjižnica Jesenice

print  Natisni



Izdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5