gorenjci.si gorenjci.si
xBUNC Stanko
Foto: osebni arhiv
Galerija slik
BUNC Stanko BUNC Stanko BUNC Stanko BUNC Stanko BUNC Stanko BUNC Stanko BUNC Stanko BUNC Stanko BUNC Stanko BUNC Stanko Zapri BUNC Stanko
Foto: osebni arhiv
Foto: osebni arhiv
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan

BUNC, Stanko


Rojen: 
30. oktober 1907, Kobdilj
Umrl:  5. november 1969, Kranj error


Občina: 
KranjRodil se je v Spodnjem Kobdilju blizu Štanjela na Krasu. Po prvi svetovni vojni leta 1919 se je družina preselila v Novo mesto. Tam je Bunc končal gimnazijo. Leta 1931 je diplomiral iz slavistike na ljubljanski univerzi. Profesor Kidrič mu je po diplomi omogočil dvoletni študij na Češkem in Poljskem. Takoj nato se je zaposlil v I. realni gimnaziji v Ljubljani.
Med drugo svetovno vojno je bil kot sodelavec Osvobodilne fronte nekaj mesecev zaprt v Novem mestu.  Takoj po vojni je bil urednik slovenske izdaje Uradnega lista FLRJ v Beogradu.
Največ zaslug za to, da je Okrajni ljudski odbor  Kranja ustanovil Okrajno študijsko knjižnico, je imel prav gimnazijski profesor Stanko Bunc.  Nameščena je bila v eni sobi v Savnikovi vili. Zaradi hitrega naraščanja fonda se je ta knjižnica selila v primernejše prostore bivšega župnišča na Tavčarjevi 41, kjer je še danes (julij 2010). Njen ravnatelj je bil od januarja 1953 do upokojitve leta 1960.
V mladih letih se je ukvarjal s pesništvom. V zreli dobi pa se je posvetil znanstvenemu delu, predvsem jezikoslovju. Napisal oziroma priredil je 15 samostojnih knjig, predvsem jezikoslovnih priročnikov in učbenikov ter nad 300 člankov.

Njegovo strokovno delo je bilo predvsem poljudnoznanstveno. Tak je bil Pregled slovnice slovenskega jezika (1940). Izdal je tudi knjige Jezikovni svetovalec (1951), Mali slovenski pravopis (1966) in Slovar tujk (1952), ki je bil večkrat ponatisnjen.
Pisal je tudi literarno zgodovinske razprave, npr. o F. Prešernu, F. Levstiku, J. Jurčiču in o poljski književnosti ter o položaju in razvoju knjižnic in knjižničarstva na Slovenskem.
Leta 1967 mu je Društvo bibliotekarjev Slovenije podelilo Čopovo diplomo. Literatura
Osebnosti, Od A do L, Ljubljana 2008
A. Pavlič: Profesor Stanko Bunc, Delo okoli 10. nov. 1969, str.5
J. Toporišič: Stanko Bunc (30. X. 1907 - 5. XI. 1969), Ljubljana 1969
Osrednja knjižnica občine Kranj - Študijski oddelek: Stanko Bunc - kratek oris življenja in dela - bibliografija knjig in člankov, 1967
A. Pavlič: Stanko Bunc - šestdesetletnik, Jezik in slovstvo okt. 1967, str. 221-222
error


Glej tudi

link   Pravopis.si
link   Vodnik po Krasu.si
link   Osrednja knjižnica Kranj
link   dLib
link   dLib
link   dLib
link   dLib


Prispeval/-a: Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj
Zadnja sprememba: 26.11.2010, Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5