gorenjci.si gorenjci.si
xBOŠKIN Angela
Foto: Splošna bolnišnica Jesenice
Galerija slik
BOŠKIN Angela BOŠKIN Angela BOŠKIN Angela BOŠKIN Angela BOŠKIN Angela BOŠKIN Angela BOŠKIN Angela BOŠKIN Angela BOŠKIN Angela BOŠKIN Angela Zapri BOŠKIN Angela
Foto: Splošna bolnišnica Jesenice
Foto: Splošna bolnišnica Jesenice
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan

BOŠKIN, Angela


Rojena: 
6. junij 1885, Pevma pri Gorici
Umrla:  28. julij 1977, Pevma pri Gorici error


Občina: 
JeseniceAngela Boškin je bila prva šolana medicinska sestra na Slovenskem. Otroška leta je preživela v Pevmi pri Gorici. Dvajsetletna je odšla na Dunaj, kjer je skrbela za skupno gospodinjstvo z bratom ter mu tudi pomagala v trgovini. Po sedmih letih dela pri bratu se je odločila za izobraževanje za negovalko. Njeno obsežno teoretično in praktično znanje, pridobljeno od leta 1912 do 1914, ji je bilo v veliko pomoč pri nalogah, ki so jo čakale v vojnem času. Leta 1917 je sprejela odgovorno nalogo glavne sestre v rezervni vojaški bolnišnici. Leta 1918, ko je diplomirala kot skrbstvena (patronažna) sestra, je bila določena za službo skrbstvene sestre v Trstu. Ker je kmalu po tem prišlo do razpada avstro-ogrske monarhije, je prenehal veljati dekret o njeni nastanitvi in delu. Zato se je preselila v Slovenijo.

Povojne razmere na področju zdravstveno-socialnega varstva so bile slabe. Prvo zaposlitev je kot skrbstvena sestra dobila leta 1919 na Jesenicah. Njen delovni program je bil: hišni obiski družin z novorojenci, poučevanje mladih mater glede nege otroka, širjenje zdravstvene vzgoje med prebivalci, usmerjanje socialne pomoči in posredovanje zdravniške pomoči ljudem, ki so jo potrebovali. Avgusta, prav tako leta 1919, je na Jesenicah začela delovati tudi prva posvetovalnica za matere in otroke, ki jo je osnovala.

Maja leta 1922 je Boškinova obrnila nov list na svojem profesionalnem področju. Zapustila je Jesenice in sprejela nalogo, da uredi zavetišče v prostorih prenapolnjene in zanemarjene sirotišnice v Ljubljani. Leta 1924 je diplomirala na Šoli za zaščitne sestre pri Zavodu za socialno higiensko zaščito dece v Ljubljani. Že med šolanjem in po njem je sodelovala pri izobraževanju tudi kot inštruktorica za patronažno službo. Leta 1926 je sprejela delo v posvetovalnici za matere in otroke v Trbovljah in ga opravljala, dokler je niso leta 1939 poklicali nazaj v Ljubljano. Tam je v Higienskem zavodu je vodila higienske razstave. To so bile potujoče razstave po vaseh, ki so jih spremljala predavanja in propagandni filmi. Še istega leta pa je odšla v Škofjo Loko, kjer je delovala na področju varstvu mater in otrok ter v protituberkulozni službi. Kasneje je opravljala tudi delo pri rentgenu. Tam je ostala do svoje upokojitve. Bila je tudi dolgoletna predsednica poklicnega združenja medicinskih sester.

Po upokojitvi je s svojo sestro Valerijo živela v Pnevmi in bila še vedno zelo dejavna. Udeleževala se je prosvetne dejavnosti, bila je odbornica v društvu "Naš prapor" in članica Demokratične fronte Slovencev na Goriškem.

Na Jesenicah vsako leto v organizaciji Splošne bolnišnice Jesenice (SBJ) v sodelovanju z Visoko šolo za zdravstveno nego Jesenice (VŠZN) potekajo Dnevi Angele Boškin. Gre za tradicionalno srečanje, ki je namenjeno vsem zdravstvenim delavcem, udeležujejo pa se ga tako zaposleni v zdravstveni negi, zdravniki, predstavniki stanovskih društev in drugih organizacij, povezanih z zdravstvom
Nagrade in priznanja: zlati znak Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, reg zaslug za narod s srebrnimi žarki.


 

Literatura
A. Korenčan: Življenje in delo Angele Boškin, prve šolane medicinske sestre na Slovenskem, Gorica 2009 error


Glej tudi

link   Wikipedija


Prispeval/-a: Nina Jamar, Občinska knjižnica Jesenice
Zadnja sprememba: 15.5.2014, Nina Jamar, Občinska knjižnica Jesenice

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5