gorenjci.si gorenjci.si
xBLAZNIK Pavle (Pavel)
Foto: hrani Loški muzej Škofja Loka
Galerija slik
BLAZNIK Pavle (Pavel) BLAZNIK Pavle (Pavel) BLAZNIK Pavle (Pavel) BLAZNIK Pavle (Pavel) BLAZNIK Pavle (Pavel) BLAZNIK Pavle (Pavel) BLAZNIK Pavle (Pavel) BLAZNIK Pavle (Pavel) BLAZNIK Pavle (Pavel) BLAZNIK Pavle (Pavel) Zapri BLAZNIK Pavle (Pavel)
Foto: hrani Loški muzej Škofja Loka
Foto: hrani Loški muzej Škofja Loka
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan

BLAZNIK, Pavle (Pavel)


Rojen: 
28. junij 1903, Škofja Loka
Umrl:  13. junij 1984, Ljubljana error


Občina: 
Škofja LokaŠtudiral je zgodovino in geografijo na filozofski fakulteti v Ljubljani. Iz zgodovine je doktoriral leta 1928. Od leta 1929 je poučeval na celjski gimnaziji in bil med leta 1945 in 1949 tudi njen ravnatelj. Nato se je zaposlil v Državnem arhivu Slovenije. Leta 1957 je postal znanstveni sodelavec na Zgodovinskem inštitutu pri SAZU v Ljubljani.
Bil je član jugoslovanske restitucijske komisije v Avstriji. Po letu 1975 je bil med pomembnimi pogajalci o izpolnitvi arhivskega sporazuma med Jugoslavijo in Avstrijo iz leta 1923.
Znanstveno se je ukvarjal predvsem z zgodovino Škofje Loke, kolonizaciji njenih posameznih delov, razvoju podeželjstva in mesta Škofje Loke. Obravnaval je tudi širša vprašanja agrarne zgodovine in sistema podložništva na Slovenskem ter starejšo topografijo.

Leta 1937 je ustanovil Muzejsko društvo Škofja Loka, katerega predsednik je bil kar 38 let.
Škofja Loka ga je leta 1973 imenovala tudi za častnega meščana.

Dela:
O cehih na Slovenskem, Ponatis iz Zbornika slovenskega obrta 1918-1938, v Škofji Loki 1994
Histroična topografija slovenske Štajerske in jugoslovanskega dela Koroške do leta 1500 (A-M), 1986
Historična topografija Slovenije, Maribor 1986
Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev : Zgodovina agrarnih panog, Ljubljana 1970, 1980
Škofja Loka in loško gospostvo (973-1803), 1973
Srednjeveški urbarji za Slovenijo. Urbarji freisinške škofije, v Ljubljani 1963
Zemljiška gospostva v območju freisinške dolenjske posesti, Ljubljana 1958
Kolonizacija Poljanske doline, Ljubljana 1938


Literatura
Osebnosti od A do L, Ljubljana 2008
M. Bizjak, Matjaž: Blaznikov zbornik : In memoriam Pavle Blaznik, Ljubljana 2005
M. Lebar: Bibliografija dr. Pavleta Blaznika : 1903-1984, Škofja Loka 2003
J. Curk: Pavle Blaznik: Historična topografija Slovenske Štajerske in jugoslovanskega dela Koroške do leta 1500, Časopis za zgodovino in narodopisje 1990, št. 1, str. 124-128
B. Grafenauer, »Pavletu Blazniku - v slovo in spomin«, Loški razgledi 31 (1984). S. 19-22. v pdf
F. Planina, »Bibliografija dr. Pavleta Blaznika«, Loški razgledi 30 (1983). S. 193-195. v pdf
error


Glej tudi

link   Wikipedija.org
link   Muzejsko društvo Škofja Loka.si
link   dlib.si
link   dlib.si
link   dlib.si


Prispeval/-a: Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj
Zadnja sprememba: 1.2.2011, Miran Lola Božič, Mestna knjižnica Kranj

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5