gorenjci.si gorenjci.si
xAVGUŠTIN Cene
Foto: Arhiv knjižnice
Galerija slik
AVGUŠTIN Cene AVGUŠTIN Cene AVGUŠTIN Cene AVGUŠTIN Cene AVGUŠTIN Cene AVGUŠTIN Cene AVGUŠTIN Cene AVGUŠTIN Cene AVGUŠTIN Cene AVGUŠTIN Cene Zapri AVGUŠTIN Cene
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice

AVGUŠTIN, Cene


Rojen: 
2. januar 1923, Radovljica
Umrl:  30. marec 2010, Radovljica error


Občina: 
RadovljicaDiplomiral je leta 1952 na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je 1971 tudi doktoriral. Najprej je opravljal službo ravnatelja, nato je postal muzejski svetovalec Mestnega oz. Gorenjskega muzeja v Kranju.
Posveča se predvsem starejšemu urbanizmu in sodobni likovni ustvarjalnosti. Raziskave o urbanizmu je začel z monografskim orisom Kranja v disertaciji, v kateri je predstavil začetke srednjeveškega mesta. Svoje študije je razširil in nadaljeval z orisom drugih gorenjskih mest. (Tržič, Radovljica, Škofja LOka). Ugotovitve je kot monografije izdal v zbirki Kulturni in naravni spomeniki Slovenije. Zbiral je tudi dokumentacijo meščanskega podeželskega stavbarstva na Gorenjskem.
Ob Andreju Pavlovcu velja za enega ključnih poznavalcev in populizatorjev sodobnega gorenjskega slikarstva. S premišljeno izbiro in predstavitvijo je najvidnejše dosežke ustvarjalcev s tega področja vpeljal v narodno zakladnico likovne umetnosti. Objavlja v številnih strokovnih revijah.

Najpomembnejša dela:
Tržič in okolica (1970), Prešernov muzej v Kranju (1974), Radovljica (1974), Oris urbanističnega in arhitekturnega razvoja slovenskih mest (1976), Gorenjska mesta v stari fotografiji (1985), Škofja Loka (1988), Gorenjski kraji in ljudje, 7 zv. (1986 - 1994), Turistični vodnik po Kranju in okolici (1991), Srednjeveška mesta (1998), Kranj : naselbinski razvoj od prazgodovine do 20. stoletja (1999)


Literatura
J. Košnjek, Leta 2004 so nam ostali v spominu, Dr. Cene Avguštin umetnostni zgodovinar prvi ravnatelj Gorenjskega muzeja, Gorenjska 2004-2005, str. 28
Avguštinov zbornik: 50 let Gorenjskega muzeja, Kranj 2003
Enciklopedija Slovenije, 1. zvezek, Ljubljana 1987
M. Volčjak; Cene Avguštin - Valvazorjev nagrajenec, let. 34, št. 17, 6.3.1981, str. 5

error


Glej tudi

link   KS Radovljica
link   Gorenjskiglas.si (Gorenjska 2010)
link   intelyway.com


Prispeval/-a: Jana Bešter, Mestna knjižnica Kranj
Zadnja sprememba: 25.11.2011, Jana Bešter, Mestna knjižnica Kranj

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5