gorenjci.si gorenjci.si
xŠUŠTERŠIČ Mirko
Foto: Forum Lov
Galerija slik
ŠUŠTERŠIČ Mirko ŠUŠTERŠIČ Mirko ŠUŠTERŠIČ Mirko ŠUŠTERŠIČ Mirko ŠUŠTERŠIČ Mirko ŠUŠTERŠIČ Mirko ŠUŠTERŠIČ Mirko ŠUŠTERŠIČ Mirko ŠUŠTERŠIČ Mirko ŠUŠTERŠIČ Mirko Zapri ŠUŠTERŠIČ Mirko
Foto: Forum Lov
Foto: Forum Lov
Foto: Lovska zveza Slovenije
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan

ŠUŠTERŠIČ, Mirko


Rojen: 
12. september 1891, Kropa
Umrl:  29. marec 1984, Ljubljana error


Občina: 
RadovljicaMirkov oče Tomaž je bil prvotno kovaški podjetnik, leta 1891 pa je postal kroparski župan in nato oskrbnik Thurnovih posestev v Radovljici. Ker je bil oče tudi zakupnik lovišč, je Mirko v otroštvu ter mladosti spoznaval naravo, živali in posebej ptice v radovljiških gozdovih z okolico. Osnovno šolo je končal v Radovljici, realko pa v Idriji. Študiral je med letoma 1911 in 1915 na Visoki šoli za agronomijo na Dunaju. 
V vojski je bil do leta 1917, po tem se je začela njegova bogata in pisana karierna pot. Postal je gozdarski praktikant in pomožni uradnik na veleposestvu grofov Thurnov v Radovljici, med letoma 1919 in 1921 pa je delal kot referent pri Agrarni direkciji v Ljubljani in bil upravitelj treh veleposestev v plebiscitni coni Rožek na Koroškem. Bil je tudi vodja najlepšega lovišča in gozdne uprave pri državnem posestvu Belje, upravitelj posestev, lovišč in ribištva Kranjske industrijske družbe na Jesenicah. V Ljubljani je bil pooblaščeni gozdarski inženir, do 1938 tudi upravitelj zakupnih lovišč v Karavankah. 
Drugo svetovno vojno je preživel v taborišču Dachau. Po vojni je postal šef oddelka za urejanje gozdov in lovstva LRS (taksacija) pri ministrstvu za gozdarstvo v Ljubljani. Sestavil je osnutek za prvi socialistični zakon o lovu. S skupino sodelavcev je izmeril in ovrednotil lesne zaloge v Sloveniji, določil ukrepe za gospodarjenje z gozdovi, razmejil slovenska lovišča in jih dodelil lovskim družinam. Delal je tudi kot predavatelj na gozdarski fakulteti, kjer je predaval predmet lovstvo.  

Izbor del: 
NAŠ lov: za poklicne lovce in ljubitelje lova po sklepu Slovenskega lovskega društva v Ljubljani / priredil Mirko Šušteršič. - V Celju: Družba sv. Mohorja, 1934
ŠUŠTERŠIČ, Mirko, Naš gozd: pouk kmetovavcem in malim gozdnim posestnikom / Mirko Šušteršič. - V Celju: Družba sv. Mohorja, 1935
ŠUŠTERŠIČ, Mirko, Gojitev srnjadi / Mirko Šušteršič. - [S. l.: s. n., 1946]
ŠUŠTERŠIČ, Mirko, Tablice za enomerne sestoje smreke, jelke, bora, bukve in deblovnice. - Ljubljana: [Samozaložba], 1946 
ŠUŠTERŠIČ, Mirko, Sistem debelinskih razredov / Ljubljana: [M. Šušteršič], 1946
ŠUŠTERŠIČ, Mirko, Okularna cenitev sestojev po debelinskih razredih / Ljubljana: [M. Šušteršič], 1946
ŠUŠTERŠIČ, Mirko, Prebiralni gozd / Ljubljana: Samozal., 1948
ŠUŠTERŠIČ, Mirko, Tablice za prebiralni gozd in njegovo normalizacijo / Ljubljana: [Samozal.], 1947
ŠUŠTERŠIČ, Mirko, Nega bukovja in jelovja / Ljubljana : "Les", 1951
ŠUŠTERŠIČ, Mirko, Gozdarstvo za gozdne delavce / Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1960 
PRIROČNIK za lovske izpite / [uredil Mirko Šušteršič]. - Ljubljana: Lovska zveza Slovenije, 1962 
SLOVENSKI lovski priročnik / [avtorji France Cvenkel ...[et al.]; uredil Mirko Šušteršič]. - Ljubljana: Lovska zveza Slovenije, 1971
ŠUŠTERŠIČ, Mirko, Po mojih lovskih stezah / Koper: Lipa ; [Ljubljana]: Lovska zveza Slovenije, 1972
ŠUŠTERŠIČ, Mirko, Na gamse / Ljubljana: Racoon, 2001 
ŠUŠTERŠIČ, Mirko, Za divjimi svinjami / Ljubljana: Racoon, 2002 


Literatura
 
OSEBNOSTI: veliki slovenski biografski leksikon / Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008 - 2 zv.

ŠUŠTERŠIČ, Mirko, Po mojih lovskih stezah / Koper: Lipa ; [Ljubljana]: Lovska zveza Slovenije, 1972

Urbas, Lavrič, Šušteršič, Lovstvo - Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1951
 
error


Glej tudi

link   Slovenska biografija
link   Forum Lov


Prispeval/-a: Tanja Smiljanič, Mestna knjižnica Kranj
Zadnja sprememba: 7.11.2017, Tanja Smiljanič, Mestna knjižnica Kranj

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5