gorenjci.si gorenjci.si
xŠMITEK Zmago
Foto: Gorazd Kavčič
Galerija slik
ŠMITEK Zmago ŠMITEK Zmago ŠMITEK Zmago ŠMITEK Zmago ŠMITEK Zmago ŠMITEK Zmago ŠMITEK Zmago ŠMITEK Zmago ŠMITEK Zmago ŠMITEK Zmago Zapri ŠMITEK Zmago
Foto: Gorazd Kavčič
Foto: Gorazd Kavčič
Foto: Andrej Mlakar
Foto: Andrej Mlakar
Foto: Andrej Mlakar
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan
Foto: Neznan

ŠMITEK, Zmago


Rojen: 
1949, Kropa
Umrl:  , error


Občina: 
RadovljicaEtnolog in kulturni antropolog, ki je s svojim obsežnim znanstvenim in pedagoškim opusom pomembno prispeval k samospoznavanju Slovencev, v odnosu do nas samih in v naši interakciji s kulturami sveta.

Rojen je bil leta 1949 v Kropi. Leta 1973 je diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani, iz etnologije in zgodovine umetnosti. Isto leto je postal stažist na Oddelku za etnologijo Filozofske fakultete in bil leta 1974 izvoljen za asistenta. Leta 1979 je opravil magisterij (Delitev dela kot sestavina socialne kulture Vitanja) in leta 1983 doktorat (Obzorje Slovencev na področju neevropskih kultur). Med drugim se je izpopolnjeval tudi v Indiji, na univerzi v New Delhiju. Leta 1990 je napredoval v naziv izrednega profesorja za neevropsko etnologijo in etnologijo Evrope in leta 1995 v rednega profesorja za neevropsko etnologijo in antropologijo religije. Nekaj let je opravljal tudi funkcijo predstojnika oddelka. Dejaven je tudi po upokojitvi - od konca leta 2012 ima naziv zaslužni profesor in se posveča študentom na podiplomski stopnji.

Temeljna področja njegovega raziskovanja so zgodovina slovenske etnologije in kulturne antropologije, religija, primerjalna mitologija, kultura Slovencev in Slovanov ter stiki Slovencev z neevropskimi kulturami, predvsem s kulturo Azije. Ne le v slovensko etnologijo in kulturno antropologijo, ampak tudi v širšo humanistiko in družboslovje že več desetletij uvaja povsem novo tematiko - stike Slovencev z neevropskimi svetovi, raziskave neevropskih kultur ter komparativno mitološke povezave slovenskih in indoevropskih mitoloških predstav. Raziskuje tudi antropologijo religije in kulturne elemente Indije ter drugih azijskih držav.

Zmago Šmitek je bil pobudnik in soorganizator Mednarodnega etnološkega mediteranskega simpozija, ki je več kot desetletje, od leta 1994, potekal v Piranu. Je prejemnik več priznanj: leta 1987 je za knjigo Klic daljnih svetov prejel Kajuhovo nagrado, leta 1999 zlato plaketo Univerze za izjemne zasluge in leta 2005 Murkovo priznanje za knjigo Mitološko izročilo Slovencev. Je član več domačih in tujih strokovnih društev in uredniških odborov revij.

Je izredno plodovit avtor, saj je poleg samostojnega avtorstva, soavtorstva ali uredništva prek dvajsetih knjig objavil več kot sto znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankov.

Dela:
Obzorje Slovencev na področju neevropskih kultur: doktorska disertacija, 1983
Klic daljnih svetov: Slovenci in neevropske kulture, 1986
Kruh in politika: poglavja iz etnologije Vitanja, 1987 (soavtor)
Poti do obzorja: antologija slovenskega potopisa z neevropsko tematiko, 1987
Dvanajst velikih Slovencev, 1994 (soavtor)
Srečevanja z drugačnostjo: slovenska izkustva eksotike, 1995
Kristalna gora: mitološko izročilo Slovencev, 1998
Odkod je ta naš svet?: zakladnica slovenskih pripovedi, 2000
Zemljevidi časa: zbornik ob 60. letnici Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo, 2001 (sourednik)
Sledovi potujočih duš: kresniki, vedomci in sorodna bitja. Zakladnica slovenskih pripovedi, 2003
Mitološko izročilo Slovencev: svetinje preteklosti, 2004
Moč ti je dana: slovenske pripovedi o junakih in zgodovinskih osebnostih, 2005 (izbor in priredba besedil ter uvodno besedilo)
Slovenske ljudske pripovedi: miti in legende, 2006 (izbor in uvodna beseda)
Videnja pokrajine: naravni in namišljeni prostori v slovenskem ljudskem izročilu, 2007 (izbor in priredba besedila ter uvodno besedilo)
Post-Yugoslav lifeworlds: results of the Slovenian/Macedonian ethnological and anthropological research project 2000-2002, 2008 (sourednik)
Ko so svetniki gostovali: slovenske ljudske legende, 2010 (izbor in priredba besedila ter uvodno besedilo)
Southern Slavs and India: Relations in Oral Tradition, 2011
R. Čeplak Mencin: V deželi nebesnega zmaja: 350 let stikov s Kitajsko, 2012 (soavtor)
Poetika in logika slovenskih mitov: ključi kraljestva, 2012
Rasla je jelka do neba: zgodbe iz našega ljudskega herbarija, 2012 (izbor in priredba besedila ter uvodno besedilo)

Celotna bibliografija:
http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20130403132412-02266.html


Literatura
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo: spletne strani, 2013
Slovenika: slovenska nacionalna enciklopedija, 2011
Avtorjev zapis, 2013


error


Glej tudi

link   Delo
link   Mladina
link   RTVSlo
link   Acta Histriae


Prispeval/-a: Petra Puhar Kejžar, Mestna knjižnica Kranj
Zadnja sprememba: 17.5.2013, Petra Puhar Kejžar, Mestna knjižnica Kranj

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5