gorenjci.si gorenjci.si
xČERIN Josip
Foto: Arhiv knjižnice
Galerija slik
ČERIN Josip ČERIN Josip ČERIN Josip ČERIN Josip ČERIN Josip ČERIN Josip ČERIN Josip ČERIN Josip ČERIN Josip ČERIN Josip Zapri ČERIN Josip
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice
Foto: Arhiv knjižnice

ČERIN, Josip


Rojen: 
29. marec 1867, Komenda
Umrl:  1. november 1951, Ljubljana error


Občina: Gimnazijo je končal leta 1886 v Ljubljani. Na Dunaju je študiral glasbo na Cecilijini šoli. Študij je končal leta 1896 z odliko. Na Dunaju je študiral tudi glasbo na konservatoriju ter muzikologijo in slavistiko na Filozofski fakulteti. Leta 1902 je promoviral z disertacijo Pesmi slovenskih protestantskih pesmaric, njih viri in njih poraba v poreformacijskih časih. Objavil jo je v Trubarjevem zborniku, leta 1908.
Med leti1894-96 je bil na Dunaju prvi organist pri cesarsko kraljevi dvorni cerkvi sv. Avguština. Bil je tudi pevovodja raznih pevskih društev. Leta 1896 je dobil službo pri Glasbeni matici v Ljubljani. Leta 1897 je prvi na naših tleh izvajal Bachov »Pasijon sv. Mateja«. Leta 1898 se je vrnil na Dunaj. Do leta 1902 je bil operni dirigent na Dunaju. Nato je bil v službi pri dvorni župni cerkvi sv. Mihaela. Leta 1905 je postal kapelnik vojaške godbe 6. pešpolka na Dunaju, potem se je preselil v Budimpešto. Med leti 1908-16 je bil vojaški kapelnik v Pragi. Njegova praška godba je slovela kot ena najboljših.
Leta 1919 se je vrnil v Ljubljano. Eno leto je bil dirigent v operi. Potem je od generala Smiljanića dobil nalogo, da naj v Ljubljani ustanovi vojaško godbo, ki je kmalu postala skoraj pravi simfonični orkester. Leta 1921 je z velikim uspehom ponovno izvajal Bachov »Pasijon sv. Mateja«.
Napisal je veliko člankov o glasbi in estetiki. Leta 1897 je izdal Pesmarico Glasbene matice.Delo:
Pesmi slovenskih protestantskih pesmaric..., Trubarjev zbornik 1908.Literatura

Slovenski biografski leksikon, 1. knjiga, Ljubljana 1925-32
Osebnosti, od A do L, Ljubljana 2008
Enciklopedija Slovenije, 2. zvezek, Ljubljana 1988

error


Glej tudi

link   dLib - fotografije, članki


Prispeval/-a: Lucijan Adam, Mestna knjižnica Kranj
Zadnja sprememba: 30.9.2009, Lucijan Adam, Mestna knjižnica Kranj

print  NatisniIzdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5