gorenjci.si gorenjci.si
x

     Poklici in dejavnosti

agronom(3)
aktivist NOB(5)
alpinist(28)
alpinistka(4)
alpska smučarka(4)
alpski smučar(26)
andragog(1)
anglistka(1)
antropolog(1)
antropologinja(2)
aranžer(3)
arheolog(7)
arheologinja(3)
arhitekt(13)
arhitektka(3)
arhivist(6)
astrolog(1)
astronom(3)
ataše(1)
atlet(1)
avguštinec(2)
bakrorezec(2)
baletnik(2)
balinar(2)
bančnik(2)
bankir(2)
baritonist(2)
baron(4)
basist(2)
biatlonec(1)


12345678910...

publicist

 
ALBREHT, Roman
19. junij 1921 - 15. februar 2006
Udeležil se je NOB. Po končani drugi vojni je bil novinar. Med leti 1951-5...
Datum vnosa: 8. julij 2009
BAJT, Drago (Dragomil)
7. februar 1948 -
Rodil se je v ljubljanski porodnišnici na Šlajmerjevi 3, očetu Stanku in materi Pavli, rojeni Koblar...
Datum vnosa: 15. junij 2011
BENEDIK, Božo
14. september 1916 - 5. april 2004
Leta 1942 je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Svojo delovno pot je začel na ministrs...
Datum vnosa: 26. november 2010
BOHINJEC, Peter
21. februar 1864 - 14. december 1919
Gimnazijo in bogoslovje je končal v Ljubljani. Ordiniran je bil leta 1888.
Datum vnosa: 9. julij 2009
BOŽIČ, Zoran
13. oktober 1951 -
Zoran je otrok primorske partizanske družine. Kot drugi od treh bratov se je rodil leta 1951 v Ljubl...
Datum vnosa: 30. maj 2011
BRADAŠKA, Franjo
3. december 1829 - 30. januar 1904
Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani. Študiral je v Gradcu in na Dunaju. Na Dunaj...
Datum vnosa: 9. julij 2009
BUČAR, France
2. februar 1923 - 20. oktober 2015
Klasično gimnazijo je obiskoval v Ljubljani. Diplomiral je 1947 na Pravni fakulteti v Ljubljani, kje...
Datum vnosa: 1. avgust 2009
CHVATAL, Matjaž
1. maj 1960 -
Otroštvo in mladost je preživel v Kranju, kjer je živel do leta 1990. Pisati je pričel že v...
Datum vnosa: 3. december 2010
COLNAR, Peter
4. marec 1937 -
Peter Colnar je 1962 diplomiral na Višji trenerski šoli in tako postal prvi višji športni trener za...
Datum vnosa: 15. junij 2010
DERMOTA, Anton
1. januar 1876 - 3. maj 1914
Pravo je študiral v Pragi. Leta 1905 je bil promoviran. V Pragi je poslušal tud...
Datum vnosa: 14. julij 2009
DROLC, Franc
21. junij 1939 - 1. april 2012
Rodil se je v nekdanji mežnariji očetu organistu in mežnarju ter materi šivilji in cerkveni pevki. J...
Datum vnosa: 29. oktober 2010
FAJFAR, Tone (Gašper)
20. februar 1913 - 12. december 1981
Najprej je končal nižjo gimnazijo nato pa se je v grafični šoli izučil za tipografa. Prvo zaposlitev...
Datum vnosa: 26. april 2011
FLORJANČIČ, Alojzij Pavel
10. oktober 1940 -
Osnovno šolo je obiskoval v bližnji vasi Laze, kamor se je družina preselila kmalu po vojni. Selili...
Datum vnosa: 14. november 2011
FUGINA, Ivan
26. november 1900 - 1. marec 1970
Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Kranju, kamor so se preselili iz Dobrepolja na Dolenjskem....
Datum vnosa: 12. januar 2018
FURLAN, Tomaž
9. december 1901 - 20. junij 1960
Medicino je študiral v Ljubljani, Zagrebu in Innsbrucku, kjer je bil leta 1927 promoviran za »doktor...
Datum vnosa: 16. april 2011
GERKMAN, Viktor
6. januar 1952 - 6. april 2009
Po maturi na poljanski gimnaziji v Ljubljani se je po dveh letih študija teologije prepisa...
Datum vnosa: 19. februar 2010
Giacomelli, Oto
20. januar 1942 -
Prvo polletje 1. razreda osnovne šole je obiskoval v Kranju, ostalih sedem let in pol pa v Žireh. Tr...
Datum vnosa: 23. julij 2011
JAN, Rado
8. oktober 1925 - 6. september 2008
Osnovno šolo je obiskoval v Žireh. Po njej se je vpisal na gimnazijo in jo obiskoval v Idriji, Posto...
Datum vnosa: 25. november 2010
JEGLIČ, Anton Bonaventura
29. maj 1850 - 2. julij 1937
Rodil se je v kmečki družini. Ob krstu je dobil ime Anton, drugo ime Bonaventura pa je dobil leta 18...
Datum vnosa: 21. november 2014
JURCA, Stanislav (Stane)
23. oktober 1933 -
Stane Jurca se je rodil v Ljubljani, kjer je končal osnovno šolo in gimnazijo ter leta 1958 diplomir...
Datum vnosa: 16. februar 2015
KACIN, Jelko
26. november 1955 -
Leta 1981 je diplomiral iz obramboslovja na temo Ženske v oboroženih silah. Nato je pisal članke za...
Datum vnosa: 14. junij 2010
KALIŠNIK, Štefan
15. december 1929 - 3. marec 2004
Pisatelj Štefan Kališnik je osnovno šolo je obiskoval v Kamniku v letih 1936-1941, med vojno pa nemš...
Datum vnosa: 31. marec 2016
KALTNEKAR, Zdravko
11. maj 1929 - 10. maj 2013
Otroška leta in ves čas do preselitve v Kranj leta 1960 je živel pri starših v Retnjah in Pristavi....
Datum vnosa: 19. december 2011
KAPUS (KAPPUS) VON PILCHENSTEIN, Vladimir
30. april 1885 - pogrešan po 1943
Ljudsko šolo je obiskoval doma in v Ljubljani. Realko je obiskoval v Ljubljani....
Datum vnosa: 4. avgust 2009
KAVAR, Janez
23. junij 1950 -
Od rojstva živi v Križah pri Tržiču. Njegova starša sta bila dolgoletna učitelja v osnovni šoli v Kr...
Datum vnosa: 9. februar 2011
KIMOVEC, Franc
21. september 1878 - 12. januar 1964
Ljudsko šolo je obiskoval v Zalogu, Cerkljah in Kranju, gimnazijo pa v Ljubljani (matura 1898). Leta...
Datum vnosa: 3. avgust 2010
KLINAR, Stanko
29. april 1933 -
Stanko Klinar je maturo opravil na Jesenicah leta l951, iz angleščine in nemščine pa je diplomiral l...
Datum vnosa: 23. oktober 2013
KOBAL, Svetko (Cveto, Florjan)
15. december 1921 - 4. februar 2010
Rojen je bil kot zadnji otrok Valentinu in Mariji Kobav. Osnovno šolo je obiskoval v Škofji Loki, gi...
Datum vnosa: 18. marec 2011
KOLLER, Jože (Jožef)
25.3.1798 - 2.8.1870
Rodil se je Andreju in Jožefini Seethal. Oče je bil upravnik Zoisovih fužin v Bohinju. Gimnazij...
Datum vnosa: 23. februar 2011
KRIŠELJ, Marijan
15. avgust 1931 - 4. januar 2005
V osnovno in srednjo šolo je hodil v Olševek in Kranj. V Ljubljani je leta 1960 diplomiral na Filozo...
Datum vnosa: 13. avgust 2010
KURALT, Martin
21. oktober 1757 - 31. december 1845
Podatki o šolanju niso znani. Znano pa je, da je že pred oktobrom leta 1778 šel v cistercijanski sam...
Datum vnosa: 22. marec 2016
KURILLO, Jurij
2. marec 1933 -
Po končani Medicinski fakulteti v Ljubljani je delal kot splošni zdravnik v Zdravstvenem domu Tržič,...
Datum vnosa: 10. junij 2010
MALOVRH, Lojze
15. junij 1926 -
V osnovno šolo je hodil v Škofji Loki, v gimnazijo pa v Kranju. Jeseni 1946 je začel študirati biolo...
Datum vnosa: 22. marec 2011
METERC, Janez
12. junij 1951 - 23. november 2000
Že kot dijak je zbiral ustno izročilo in materialne ostanke preteklosti. Zanimalo  ga je obd...
Datum vnosa: 5. julij 2012
MOČNIK, Matej
13. september 1827 - 15. april 1895
Po končani ljudski šoli in šestih razredih latinske šole (gimnazije) v Ljubljani (1845) se je odloči...
Datum vnosa: 3. avgust 2010
MOHORIČ, Jakob
27. april 1888 - 7. februar 1976
Med leti 1900-08 je obiskoval gimnazijo v Kranju. Pravo je študiral na Dunaju....
Datum vnosa: 14. avgust 2009
PAPLER, Drago
3. julij 1960 -
Otroštvo je preživel v Naklem pri Kranju, sedaj pa živi in ustvarja na Mlaki pri Kranju. V sre...
Datum vnosa: 22. julij 2011
PERŠAK, Anton (Tone)
2. januar 1947 -
Rodil se je v naselju Ločki vrh v občini Destrnik na Ptujskem. Potem je živel v več krajih po Sloven...
Datum vnosa: 27. januar 2011
PIBERNIK, France
2. september 1928 -
Klasično gimnazijo je obiskoval v Ljubljani v letih 1940-1941. Med vojno se je...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
PROSEN, Marijan
13. marec 1937 -
Šolal se je na Jesenicah in Postojni, kjer je maturiral. Leta 1961 je diplomiral iz astronomije na U...
Datum vnosa: 10. februar 2010
REPE, Božo
6. marec 1956 -
Osnovno šolo je obiskoval v Zgornjih Gorjah pri Bledu, gimnazijo pa v Tolminu. Leta 1979 je končal P...
Datum vnosa: 21. januar 2011
SAJOVIC, Evgen
12. maj 1880 - 31. oktober 1916
Med leti 1891-95 je obiskoval gimnazijo v Ljubljani, nato med leti 1895-97 v No...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
ŠEGULA, Pavle
10. december 1923 - 26. december 2017
V rodnem kraju je obiskoval osnovno šolo in sedem razredov realne...
Datum vnosa: 27. junij 2016
ŠELHAUS, Edi
15. avgust 1919 - 6.3.2011
Prva leta otroštva je preživel v Trstu. Med obema vojnama se je zaradi fašizma z družino preselil v...
Datum vnosa: 16. november 2010
ŠIMENC, Stanko
11. maj 1934 - 14. julij 2008
Ob njegovem rojstvu je družina živela v Mariboru, leta 1937 pa se je preselila v Kamnik. Tu je obi...
Datum vnosa: 15. december 2010
ŠKERBEC, Matija
5. november 1886 - 17. oktober 1963
V Ljubljani je v osmih letih (1900–08) zaključil šolanje na II. državni gimnaziji. Študij bogoslovja...
Datum vnosa: 17. februar 2011
ŠTIGLIC, France
12. november 1919 - 4. maj 1993
Rodil se je uradniku Francu in Mariji rojeni Strmec. Bil je deseti od enajstih otrok, od katerih jih...
Datum vnosa: 2. marec 2011
ŠUBIC, Simon
28. oktober 1830 - 27. julij 1903
Rodil se je kočarju Lovrencu in Mariji rojeni Oblak. Do 12. leta starosti je pastiroval v Brode...
Datum vnosa: 25. februar 2011
TAVČAR, Frank
8. oktober 1886 - 11. oktober 1945
Osnovno šolo je obiskoval v domačem kraju. Nato je pomagal očetu na kmetiji in...
Datum vnosa: 21. avgust 2009
TAVČAR, Marijan
20. december 1912 - 27. november 1981
Rodil se je v Ljubljani, vendar je zadnjih osemnajst let, od leta 1963 do smrti leta 1981 preživel v...
Datum vnosa: 30. september 2010
TOMAZIN, Iztok
30. januar 1960 -
Živi v Križah pri Tržiču. V osnovno šolo je hodil v Tržiču (1966-1973), gimnazijo je zaključil v Kra...
Datum vnosa: 18. januar 2011
UDE, Lojze
18. junij 1896 - 28. februar 1982
Ljudsko šolo je obiskoval v Tržiču (1903-1907), ter nato nadaljeval na klasični gimnaziji v Šentvid...
Datum vnosa: 23. november 2010
ŽABKAR, Anton
23. november 1935 -
Izhaja iz častniške družine. Oče Hinko je bil polkovnik vojske Kraljevine Jugoslavije, po osvoboditv...
Datum vnosa: 10. junij 2010
ZAGORIČNIK, Franci
16. november 1933 - 18. junij 1997
Po končani nižji gimnaziji v Kranju se je zaposlil v tekstilni tovarni Tekstilindus. Z literaturo se...
Datum vnosa: 14. januar 2010
ZAPLOTNIK, Janez
19. september 1883 - 10. januar 1978
Na osnovno šolo je hodil v Olševek, na srednjo pa v Kranj. Kot devetnajstletnik je odšel v Ame...
Datum vnosa: 6. september 2010
ZAPLOTNIK, Nejc
15. april 1952 - 24. april 1983
V rojstnem Kranju je končal osnovno šolo in gimnazijo, v Ljubljani je dva semestra študiral na Filoz...
Datum vnosa: 20. oktober 2009
ZOREC, Črtomir
14. oktober 1907 - 13. september 1991
V letih od 1927 do 1929 je študiral na umetniški industrijski šoli in Akademiji za upodabljajočo ume...
Datum vnosa: 14. julij 2010Izdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5