gorenjci.si gorenjci.si
x

     Poklici in dejavnosti

agronom(3)
aktivist NOB(5)
alpinist(28)
alpinistka(4)
alpska smučarka(4)
alpski smučar(26)
andragog(1)
anglistka(1)
antropolog(1)
antropologinja(2)
aranžer(3)
arheolog(7)
arheologinja(3)
arhitekt(13)
arhitektka(3)
arhivist(6)
astrolog(1)
astronom(3)
ataše(1)
atlet(1)
avguštinec(2)
bakrorezec(2)
baletnik(2)
balinar(2)
bančnik(2)
bankir(2)
baritonist(2)
baron(4)
basist(2)
biatlonec(1)


12345678910...

profesor

 
APIH, Josip
16. marec 1853 - 19. januar 1911
Osnovno šolo je obiskoval v Begunjah. V letu 1863-64 je četrti razred glavne šo...
Datum vnosa: 8. julij 2009
AVSEC, France
23. avgust 1930 - 18. december 2008
Prof. France Avsec  je poučeval matematiko, fiziko in računalništvo ter v okviru fizike tudi as...
Datum vnosa: 21. januar 2010
BENEDIK, Metod
30. julij 1943 -
Leta 1960 je stopil v kapucinski red, študiral teologijo v Ljubljani in bil 1968 posvečen v duhovnik...
Datum vnosa: 10. julij 2009
BERCE, Josip
18. marec 1883 - 12. november 1914
Gimnazijo je končal leta 1903 v Kranju. Na univerzi na Dunaju je študiral itali...
Datum vnosa: 10. julij 2009
BERČIČ, Herman
17. november 1941 -
 Osnovno šolo in Nižjo gimnazijo je zaključil v Tržiču. Sredno šolo je obiskoval v Kranju. Let...
Datum vnosa: 27. december 2017
BOHINC, Rado
23. julij 1949 -
Le prva otroška leta je preživel v Trbojah pri Kranju. Starša sta bila učitelja, zato se je dru...
Datum vnosa: 6. april 2011
BORŠTNIK, Ignacij
1. julij 1858 - 23. september 1919
V Cerkljah je obiskoval osnovno šolo. Končal je nekaj razredov gimnazije in uči...
Datum vnosa: 9. julij 2009
BOŽIČ, Dragan
13. oktober 1951 -
Osnovno šolo Franceta Prešerna v Kranju je končal leta 1966, gimnazijo v Kranju pa 1970. Leta 1967 j...
Datum vnosa: 17. junij 2010
BOŽIČ, Zoran
13. oktober 1951 -
Zoran je otrok primorske partizanske družine. Kot drugi od treh bratov se je rodil leta 1951 v Ljubl...
Datum vnosa: 30. maj 2011
BOZOVIČAR, Pavle (Pavel)
10. januar 1910 - 17. avgust 2001
Skalarjev Pavle se je rodil očetu Francu Bozovičarju, ki je v Podpulferci pri Zmincu, na južnem obro...
Datum vnosa: 27. oktober 2011
BRINOVEC, Slavko
25. april 1936 -
Rojen je bil kot prvi od štirih otrok v trgovski družini. Po končani osnovni šoli se je leta 1947 vp...
Datum vnosa: 19. oktober 2010
BUBNOV DMITRIJEVIČ, Aleksandr
29. maj 1883 - 2. februar 1963
Rodil se je v plemiški družini Bubnovih. Mati Elizabeta je bila hči znanega norveškega ladjedelničar...
Datum vnosa: 17. december 2010
BUNC, Stanko
30. oktober 1907 - 5. november 1969
Rodil se je v Spodnjem Kobdilju blizu Štanjela na Krasu. Po prvi svetovni vojni leta 1919 se je druž...
Datum vnosa: 14. julij 2010
ČADEŽ (ZADESIUS), Lovrenc
16. stol. - pred 13. marcem 1582
Bil je kanonik na Dunaju in v Passauu. Učil je tudi na protestantski šoli na Du...
Datum vnosa: 13. julij 2009
ČESEN, Andrej
Rojen leta 1921. -
V letih 1952/53 do 56/57 je bil profesor slovenščine na Gimnaziji v Škofji Loki. Bil je član ma...
Datum vnosa: 24. november 2014
CROBATH, Jože Friderik
4. marec 1795 - 5. februar 1877
Leta 1814 je končal študij filozofije v Gradcu. Nato je študiral...
Datum vnosa: 10. julij 2009
CUNDRIČ, Valentin
14. februar 1938 -
Že od svojega osmega leta sestavlja pesmi in svojo prvo pesem še vedno zna na p...
Datum vnosa: 13. julij 2009
DEBELJAK, Tine
27. april 1903 - 20. januar 1989
Leta 1927 je diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 1936 je prav...
Datum vnosa: 13. julij 2009
DEMŠAR, Jože (Josip)
12. marec 1877 - 30. maj 1980
Končal je bogoslovje v Ljubljani. Leta 1906 je na Dunaju doktoriral iz teologij...
Datum vnosa: 14. julij 2009
DEMŠAR, Jure
9. september 1970 -
Leta 1995 je diplomiral na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Leta...
Datum vnosa: 14. julij 2009
DEMŠAR, Alojz
13. marec 1955 -
Do leta 1980 je živel v domačem kraju, nato dve leti v Škofji Loki in leta 1982 se je preselil v Lju...
Datum vnosa: 6. december 2011
DETELA, Fran
3. december 1850 - 11. julij 1926
Med leti 1863-71 je obiskoval gimnazijo v Ljubljani. Na Dunaju je študiral klas...
Datum vnosa: 14. julij 2009
DOLAR, Davorin
1. februar 1921 - 12. november 2005
Diplomiral je leta 1944, doktoriral pa leta 1957 na Tehniški fakulteti v Ljublj...
Datum vnosa: 14. julij 2009
DOLENC, Janez
5. september 1926 -
V nižjo gimnazijo v Kranju se je vpisal leta 1937. Nemška okupacija Slovenije mu je za več let preki...
Datum vnosa: 3. februar 2011
DOLENEC, Ivan
24. oktober 1884 - 12. februar 1971
Med leti 1896-1904 je obiskoval gimnazijo v Kranju. Med leti 1904-09 je na Duna...
Datum vnosa: 14. julij 2009
DOLINAR, Jurij
19. april 1764 - 21. oktober 1858
Šolal se je v Ljubljani. Leta 1784 je s pomočjo frančiškanov končal gimnazijo....
Datum vnosa: 14. julij 2009
DOLINAR, Tomaž
12. december 1760 - 15. februar 1839
V šolo je hodil doma in v Trbižu. Med leti 1773-82 je v Ljubljani naredi...
Datum vnosa: 15. julij 2009
DORNIK, Ivan
8. februar 1892 - 23. junij 1968
Leta 1913 je maturiral na gimnaziji v Šentvidu nad Ljubljano. Slavistiko in kla...
Datum vnosa: 15. julij 2009
DRINOVEC, Borut Janez
23. avgust 1938 -
Skoraj vse živjenje živi v Kranju (Zlato polje, Struževo), le v šestdesetih letih 20. stoletja je ne...
Datum vnosa: 28. oktober 2011
FABIJAN, Janez Evangelist
9. november 1889 - 13. junij 1967
Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani. Med leti 1911-17 je študiral bogoslovje na...
Datum vnosa: 15. julij 2009
FAJDIGA, Vilko
22. junij 1903 - 5. september 1984
Bogoslovje je študiral v Ljubljani. Leta 1929 je doktoriral na Katoli&sc...
Datum vnosa: 15. julij 2009
FINŽGAR, Alojzij
30. december 1902 - 28. marec 1994
Diplomiral in doktoriral je na Pravni fakulteti v Ljubljani. Promoviral je leta...
Datum vnosa: 15. julij 2009
FISTER, Peter
16. junij 1940 -
Od 1941. do 1958. leta je prebival na Ovsišah pri Podnartu, nato do leta 1969 v Kranju, sedaj ...
Datum vnosa: 28. september 2010
FORTIČ, Bojan
25. julij 1921 - 19. marec 2009
Osnovno in srednje šolanje je opravil v rojstnem kraju v Idriji. Leta 1949 je diplomiral na Med...
Datum vnosa: 18. april 2011
FRELIH, Črtomir
20. avgust 1960 -
Na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost je leta 1985 diplomiral na oddelku za grafiko pri prof....
Datum vnosa: 19. januar 2010
FURLAN, Boris
10. november 1894 - 10. junij 1957
Pravo je študiral v Bologni. Tam je leta 1920 tudi doktoriral. Do l. 1930...
Datum vnosa: 15. julij 2009
GAŠPERŠIČ, Branko
11. januar 1935 - 5. julij 2006
Leta 1961 je diplomiral, leta 1970 pa doktoriral na Fakulteti za strojni&scaron...
Datum vnosa: 15. julij 2009
GAŠPERŠIČ, Dominik
19. februar 1940 -
Leta 1966 je diplomiral, leta 1981 pa doktoriral na Medicinski fakulteti v Ljub...
Datum vnosa: 16. julij 2009
GLOBOČNIK, Frančišek
25. marec 1825 - 24. februar 1891
Študij slikarstva je končal na Dunaju. Po študiju je v takratnem madžarske...
Datum vnosa: 16. julij 2009
GLOBOČNIK, Stojan
31. december 1895 - 24. april 1985
Diplomiral je leta 1925 na Tehniški fakulteti v Ljubljani. Od leta 1927...
Datum vnosa: 16. julij 2009
GOLLMAYER, Andrej
28. november 1797 - 17. marec 1883
Leta 1822 je končal študij filozofije in bogoslovja v Ljubljani. Posvečen je bi...
Datum vnosa: 17. julij 2009
HLADNIK, Miran
19. december 1954 -
Po končani gimnaziji v Kranju je na Filozofski fakulteti v Ljubljani študiral slovenščino in primerj...
Datum vnosa: 3. avgust 2009
HLEBANJA, Jože
31. marec 1926 -
Rodil se je na Srednjem Vrhu nad Kranjsko Goro. Bil je prvorojenec...
Datum vnosa: 13. marec 2017
HOČEVAR (RIFLE), Janez
1. februar 1940 -
Rodil se je Jožefu, ki je bil po poklicu trgovec, in materi Dori, ki je bila gospodinja. Odraščal je...
Datum vnosa: 4. november 2010
JAN, Rado
8. oktober 1925 - 6. september 2008
Osnovno šolo je obiskoval v Žireh. Po njej se je vpisal na gimnazijo in jo obiskoval v Idriji, Posto...
Datum vnosa: 25. november 2010
JANŠA, Tone
5. maj 1943 -
Tone Janša je med letoma 1969 in 1975 v Gradcu študiral klasični in jazzovski saksofon; oba študija...
Datum vnosa: 26. oktober 2011
JENKO, Ivan
21. december 1853 - 17. maj 1891
Med leti 1864-72 je obiskoval gimnazijo v Ljubljani. Klasično filologijo in slavistiko je štu...
Datum vnosa: 4. avgust 2009
KALTNEKAR, Zdravko
11. maj 1929 - 10. maj 2013
Otroška leta in ves čas do preselitve v Kranj leta 1960 je živel pri starših v Retnjah in Pristavi....
Datum vnosa: 19. december 2011
KAPUS (KAPPUS), Andrej
19. februar 1644 - 19. avgust 1678
V jezuitski red je bil sprejet leta 1667. Na Dunaju je poučeval poetiko, v Zagr...
Datum vnosa: 4. avgust 2009
KERSNIK, Janez Krstnik
26. marec 1783 - 24. junij 1850
Janez Krstnik Kersnik je bil sin premožnega kmeta, mlinarja in žagarja. Po domače se je pri njih rek...
Datum vnosa: 29. avgust 2017
KOCIJAN, Gregor
9. junij 1933 -
Po rojstvu v ljubljanski porodnišnici so ga prinesli v Kranj, kjer je kot otrok živel do okupatorjev...
Datum vnosa: 30. maj 2011
KODRE, Alojz
22. februar 1944 -
Dr. Alojz Kodre je z obiskovanjem osnovne šole začel na Hrušici (1950-1954), nadaljeval pa na Jeseni...
Datum vnosa: 13. maj 2016
KOGOJ, Franjo
13. oktober 1894 - 30. september 1983
Franjo Kogoj se je rodil kot sin zdravnika. Šolal se je na Jesenic...
Datum vnosa: 26. februar 2018
KOŠIR, Niko
29. november 1919 - 4. december 2000
Rodil se je na kmetiji v družbi petih otrok. Najprej je pet let hodil v škofijsko klasično gimnazijo...
Datum vnosa: 3. januar 2011
KRALJ, Niko
7. september 1920 -
Rojen je bil 7. septembra 1920 pri Grebinarju v Zavrhu pri Trojanah. Njegov oče je bil mizar in tako...
Datum vnosa: 29. oktober 2010
KRAŠOVEC, Stane
14. julij 1905 - 13. april 1991
Rodil se je v Begunjah na Gorenjskem očetu Ivanu in materi Ivanki....
Datum vnosa: 24. februar 2017
KREK, Gregor
8. marec 1840 - 2. avgust 1905
Gimnazijo je med leti 1852-60 obiskoval v Ljubljani. Klasično filologijo je študiral v Gradcu, kjer...
Datum vnosa: 4. avgust 2009
KREVSEL, Viktor
1. junij 1935 -
Vojno je kot otrok preživel v Žirovnici na Gorenjskem. Šolal se je na Breznici, Jesenicah, Koroški B...
Datum vnosa: 24. julij 2012
LAVTAR, Luka
20. oktober 1846 - 9. marec 1915
Osnovno šolo je obiskoval v Škofji Loki. Gimnazijo je med leti
Datum vnosa: 5. avgust 2009
MACHER, Ivan
25. avgust 1857 - 11. marec 1919
Med leti 1869-77 je obiskoval gimnazijo v Ljubljani. Nato je študiral na...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
MAJCIGER, Janez
15. november 1829 - 26. avgust 1909
Odraščal je na Koroškem pri teti na gradu Annabühel, kjer je bil tetin mož oskr...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
MALOVRH, Lojze
15. junij 1926 -
V osnovno šolo je hodil v Škofji Loki, v gimnazijo pa v Kranju. Jeseni 1946 je začel študirati biolo...
Datum vnosa: 22. marec 2011
MALOVRH, Vincenc
17. julij 1915 - maj 2000
Prof. dr. Vincenc Malovrh, v literaturi tudi Cene, je odraščal na graščini gradu Brdo pri Kranju, kj...
Datum vnosa: 5. marec 2018
MARTINAK, Luka
13. oktober 1798 - 5. februar 1850
Med leti 1811-16 je obiskoval gimnazijo v Ljubljani. Filozofijo in prvi letnik...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
MAZEK, Anton
14. junij 1836 - 8. december 1920
Osnovno šolo je obiskoval v Radovljici. Leta 1856 je gimnazijo v Ljubljani konč...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
MISSON, Andrej
2. avgust 1960 -
Leta 1979 je maturiral na škofjeloški gimnaziji. Na Akademiji za glasbo v Ljubljani je leta 1985 pri...
Datum vnosa: 24. december 2010
MOHOR, Miha
6. oktober 1945 -
Po maturi na kranjski gimnaziji leta 1964 se je vpisal na ljubljansko slavistiko in anglistiko in na...
Datum vnosa: 11. julij 2011
NAGLIČ, Martin
1. november 1748 - 15. november 1795
Med leti 1759-68 je obiskoval gimnazijo in filozofijo v Ljubljani. Leta 1768 je...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
NOVAK, Franc
2. junij 1908 - 29. september 1999
Medicino je študiral v Ljubljani in Innsbrucku. Leta 1931 diplomiral na medicinski fakulteti v Beogr...
Datum vnosa: 6. julij 2010
OMERSA, Nikolaj
5. december 1878 - 18. junij 1932
Osnovno šolo je obiskoval v Kranju. Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani. Maturir...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
PEKLENIK, Janez
11. junij 1926 -
Znanstvenik in univerzitetni profesor mednarodnega slovesa, akademik Janez Peklenik j...
Datum vnosa: 14. december 2012
PETERNEL, Mihael
22. september 1808 - 6. avgust 1884
Rodil se je v domačiji Laniše v naselju Podlanišče pri Sovodnju v Poljanski dolini očetu Jožefu in m...
Datum vnosa: 24. februar 2011
PETRIČ, Ernest
18. november 1936 -
Leta 1955 je maturiral z odliko na gimnaziji v Kranju. Diplomiral je leta 1960 z univerzitetno Preše...
Datum vnosa: 19. oktober 2010
PINTAR (BINTER, PINTER), Ignacij
26. julij 1776 - 17. september 1835
Kot diplomirani kirurg se je nastanil v Ljubljani. Leta 1813, po razpadu Ilirsk...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
PIRC, Matija
21. marec 1875 - 24. februar 1927
Med leti 1882-87 je obiskoval ljudsko šolo v Kropi, nato v letih 1887-88 v Kran...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
PIRNAT, Maks
24. september 1875 - 6. januar 1933
Osnovno šolo je obiskoval v Moravčah. Med leti 1888-96 je obiskoval gimn...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
PIVK, Valentin
1. februar 1933 -
Rodil se je na kmetiji Pri petelinu, kjer je bilo šest otrok. Jeseni leta 1940 je pričel obiskovati...
Datum vnosa: 8. november 2010
PLANINA, France
29. september 1901 - 14. januar 1992
Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je diplomiral leta 1925. Poučeval je na gimnazijah na Otočcu (HR...
Datum vnosa: 15. januar 2009
PLEMELJ, Josip
11. december 1873 - 22. maj 1967
Po osnovni šoli v domačem kraju je obiskoval gimnazijo v Ljubljani (1886-94). Že kot dijak je obvlad...
Datum vnosa: 2. november 2010
PREŠERN, Vasilij
4. julij 1947 -
Prof. dr. Vasilij Prešern je osnovno šolo obiskoval na Jesenicah (1958-1962) in gimnazijo v Ljubljan...
Datum vnosa: 4. oktober 2016
PROSEN, Marijan
13. marec 1937 -
Šolal se je na Jesenicah in Postojni, kjer je maturiral. Leta 1961 je diplomiral iz astronomije na U...
Datum vnosa: 10. februar 2010
RAMOVŠ, Anton
17. december 1924 - 1. maj 2011
Osnovno šolo je obiskoval v Selcih, klasično gimnazijo pa v Šentvi...
Datum vnosa: 1. junij 2015
RAVNIK, Vladimir (Vlado)
7. oktober 1924 -
Rodil se je v Kranju, kjer še vedno živi v hiši blizu reke Save. Svoj talent je podedoval po očetu J...
Datum vnosa: 14. oktober 2010
RAVNIKAR, Ljubo
19. september 1905 - 31. julij 1973
Rodil se je kot osmi otrok nadpoštarja in posestnika Vekoslava Ravnikarja in Albine, rojene Mauri.
Datum vnosa: 2. julij 2010
REINER, Johann Baptist
1. april 1825 - 17. september 1897
Na Akademiji za likovno umetnost na Dunaju je študiral portretno in zgodovinsko slikarstvo. Od leta...
Datum vnosa: 28. oktober 2010
REPE, Božo
6. marec 1956 -
Osnovno šolo je obiskoval v Zgornjih Gorjah pri Bledu, gimnazijo pa v Tolminu. Leta 1979 je končal P...
Datum vnosa: 21. januar 2011
SAMEC, Maks
27. junij 1881 - 1. junij 1964
Njegov oče se je prav tako imenoval Maks Samec. Bil je zdravnik, župan in tudi naravoslovec. O...
Datum vnosa: 25. februar 2011
SARAČEVIĆ, Edin
11. marec 1964 -
Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Kranju. Leta 1991 je končal študij filozofije in primerjaln...
Datum vnosa: 10. marec 2016
SAVNIK, Viktor
16. april 1910 - 2. november 1988
Maturiral je v Kranju leta 1928. Študiral je na Tehniški visoki šoli v Brnu in leta 1933 diplomiral...
Datum vnosa: 12. november 2010
ŠELIGO, Rudi
14. maj 1935 - 22. januar 2004
Šolal se je na Jesenicah in v Tolminu, kjer je končal učiteljišče. Na ljubljanski filozofski fakulte...
Datum vnosa: 15. januar 2010
ŠIMENC, Stanko
11. maj 1934 - 14. julij 2008
Ob njegovem rojstvu je družina živela v Mariboru, leta 1937 pa se je preselila v Kamnik. Tu je obi...
Datum vnosa: 15. december 2010
ŠINKOVEC, Stane
15. september 1923 - 14. junij 2009
Rodil se je v drugem zakonu, kot tretji otrok šestčlanske družine kranjskega trgovca in obrtnika Ant...
Datum vnosa: 13. junij 2011
ŠKERLJ, Ivan
8. april 1884 - 3. december 1956
Bil je sin pravnika Ivana Škerlja in Ane, rojene Trdina. Med letoma 1894 i...
Datum vnosa: 21. avgust 2009
ŠLAKAR (ŠLAKER, SCHLAKER), Janez Nepomuk
19. april 1791 - 3. marec 1863
Rodil se je očetu Janezu (Johann Schlacker), premožnemu usnjarskemu mojstru in materi Jeri Šporn (Ge...
Datum vnosa: 13. december 2011
ŠMITEK, Zmago
1949 -
Etnolog in kulturni antropolog, ki je s svojim obsežnim znanstvenim in pedagoškim opusom pomembno pr...
Datum vnosa: 15. april 2013
ŠORLI, Jurij
1. marec 1942 -
Na Medicinski fakulteti v Ljubljani je diplomiral leta 1966. Poleg podiplomskega študija pulmologije...
Datum vnosa: 19. april 2011
ŠTANGL, Branko
16. december 1920 - 2. maj 2011
Mladost je preživel v Radovljici, kjer je bil njegov oče davčni uradnik. Klasično gimnazijo je obisk...
Datum vnosa: 15. april 2011
ŠTIGLIC, France
12. november 1919 - 4. maj 1993
Rodil se je uradniku Francu in Mariji rojeni Strmec. Bil je deseti od enajstih otrok, od katerih jih...
Datum vnosa: 2. marec 2011
ŠTULAR, Pavel
18. december 1922 - 10. maj 2007
Rodil se je sodniku dr. Josipu in Pavli rojeni Peternel. Osnovno šolo je v letih 1929–33 obiskoval v...
Datum vnosa: 2. junij 2011
ŠUBIC, Simon
28. oktober 1830 - 27. julij 1903
Rodil se je kočarju Lovrencu in Mariji rojeni Oblak. Do 12. leta starosti je pastiroval v Brode...
Datum vnosa: 25. februar 2011
12Izdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5