gorenjci.si gorenjci.si
x

     Poklici in dejavnosti

agronom(3)
aktivist NOB(5)
alpinist(28)
alpinistka(4)
alpska smučarka(4)
alpski smučar(26)
andragog(1)
anglistka(1)
antropolog(1)
antropologinja(2)
aranžer(3)
arheolog(7)
arheologinja(3)
arhitekt(13)
arhitektka(3)
arhivist(6)
astrolog(1)
astronom(3)
ataše(1)
atlet(1)
avguštinec(2)
bakrorezec(2)
baletnik(2)
balinar(2)
bančnik(2)
bankir(2)
baritonist(2)
baron(4)
basist(2)
biatlonec(1)


12345678910...

pravnik

 
BENEDIK, Božo
14. september 1916 - 5. april 2004
Leta 1942 je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Svojo delovno pot je začel na ministrs...
Datum vnosa: 26. november 2010
BEŽEK, Božidar
8. oktober 1866 - 22. marec 1935
Pravo je študiral na Dunaju in v Gradcu. Od leta 1893 dalje je delal v sodstvu...
Datum vnosa: 9. julij 2009
BOGATAJ, Miran
16. maj 1948 - 27. december 2012
Po starših izvira iz okolice Sovodenj v Poljanski dolini. Z matično družino se je preselil v Kranj l...
Datum vnosa: 29. junij 2011
BOHINC, Rado
23. julij 1949 -
Le prva otroška leta je preživel v Trbojah pri Kranju. Starša sta bila učitelja, zato se je dru...
Datum vnosa: 6. april 2011
BOHINJEC, Joža
27. oktober 1880 - 6. november 1941
Iz prava je doktoriral v Pragi, leta 1919. Zaposlil se je pri delavskem zavarov...
Datum vnosa: 9. julij 2009
BREJC, Janko
18. november 1869 - 6. april 1934
Gimnazijo je obiskoval v Celovcu in Ljubljani. Leta 1895 je doštudiral pravo na Dunaju. Postal...
Datum vnosa: 9. julij 2009
BUČAR, France
2. februar 1923 - 20. oktober 2015
Klasično gimnazijo je obiskoval v Ljubljani. Diplomiral je 1947 na Pravni fakulteti v Ljubljani, kje...
Datum vnosa: 1. avgust 2009
BULOVEC, Anton
25. julij 1869 - 23. september 1930
Pravo je študiral na Dunaju. Po opravljeni sodni praksi je služboval kot višji...
Datum vnosa: 9. julij 2009
BURGER, Janez
leta 1761 - leta 1822
Rodil se je uglednemu kmetu pri Purgarju v Vogljah. Omogočil mu je šolanje in Janez je postal pravni...
Datum vnosa: 9. september 2010
ČOP, Anton
19. junij 1786 - 2. avgust 1865
Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani med leti 1803-08. Med leti 1080-09 je obisko...
Datum vnosa: 13. julij 2009
ČOP, Janez
28. junij 1813 - 25. junij 1847
Med leti 1822-25 je obiskoval normalko, med leti 1825-31 pa gimnazijo v Ljublja...
Datum vnosa: 13. julij 2009
CROBATH, Blaž
4. februar 1797 - 13. julij 1848
Gimnazijo in licej je obiskoval v Ljubljani. Študij prava je zaključil na Dunaj...
Datum vnosa: 10. julij 2009
DERMOTA, Anton
1. januar 1876 - 3. maj 1914
Pravo je študiral v Pragi. Leta 1905 je bil promoviran. V Pragi je poslušal tud...
Datum vnosa: 14. julij 2009
DOBIDA, Karel
26. julij 1896 - 16. september 1964
Leta 1919 je na Dunaju doktoriral iz prava. Služboval je v Dalmaciji in v Ljubl...
Datum vnosa: 14. julij 2009
DOLINAR, Jurij
19. april 1764 - 21. oktober 1858
Šolal se je v Ljubljani. Leta 1784 je s pomočjo frančiškanov končal gimnazijo....
Datum vnosa: 14. julij 2009
DOLINAR, Tomaž
12. december 1760 - 15. februar 1839
V šolo je hodil doma in v Trbižu. Med leti 1773-82 je v Ljubljani naredi...
Datum vnosa: 15. julij 2009
ERJAVEC, Karl Viktor
21. junij 1960 -
Do leta 1972 je živel v Belgiji, nato se je družina vrnila v Slovenijo. V Kranju je končal osnovno š...
Datum vnosa: 11. junij 2010
FINŽGAR, Alojzij
30. december 1902 - 28. marec 1994
Diplomiral in doktoriral je na Pravni fakulteti v Ljubljani. Promoviral je leta...
Datum vnosa: 15. julij 2009
FURLAN, Boris
10. november 1894 - 10. junij 1957
Pravo je študiral v Bologni. Tam je leta 1920 tudi doktoriral. Do l. 1930...
Datum vnosa: 15. julij 2009
GEIGER, Fran
19. avgust 1862 - 3. februar 1896
Gimnazijo je obiskoval v Gorici. Pravo je študiral na Dunaju. Leta...
Datum vnosa: 16. julij 2009
GEISTER, Iztok
20. avgust 1945 -
V mladosti je živel v Kranju, kjer je v dijaških letih skupaj z Markom Pogačnikom izdajal &sc...
Datum vnosa: 3. avgust 2009
GERTSCHER, Adalbert
27. marec 1846 - 13. september 1908
Leta 1856 je prvi razred gimnazije obiskoval v Ljubljani. Šolanje je nad...
Datum vnosa: 16. julij 2009
GLOBOČNIK, Viktor
3. maj 1852 - 4. marec 1898
Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani. Maturiral je leta 1870. Po končanem študiju...
Datum vnosa: 16. julij 2009
GLOBOČNIK, Anton pl. Sorodolski
20. maj 1825 - 2. marec 1912
Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani. Med leti 1844-48 je študiral pravo na Dunaj...
Datum vnosa: 16. julij 2009
GOGALA, Anton pl. Leesthal
25. maj 1780 - 9. oktober 1841
Po materi Barbari je bil mlajši polbrat goriškega nadškofa...
Datum vnosa: 16. julij 2009
GOGALA, Ivan
29. avgust 1850 - 24. junij 1901
Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani. Pravo je študiral na Dunaju. Od...
Datum vnosa: 16. julij 2009
GRASSELI, Peter
28. junij 1841 - 17. november 1933
Med leti 1851-59 je obiskoval gimnazijo v Ljubljani. Med leti 1859-63 je študir...
Datum vnosa: 17. julij 2009
HACIN, Janko
20. december 1884 - 11. april 1956
Gimnazijo je obiskoval v Kranju. Maturiral je leta 1904. Pravo je študir...
Datum vnosa: 3. avgust 2009
HACIN, Josip
25. november 1881 - 12. december 1957
Med leti 1893-1901 je obiskoval gimnazijo, najprej v Kranju nato v Ljubljani. M...
Datum vnosa: 3. avgust 2009
HACIN, Lovro
23. avgust 1886 - 4. september 1946
Pravo je študiral na Dunaju. Leta 1916 je doktoriral. Leta 1936 je...
Datum vnosa: 3. avgust 2009
HAFNER, Mate
25. avgust 1865 - 31. julij 1946
Med leti 1871-73 je ljudsko šolo obiskoval v Žabnici, med leti 1873-75 pa v Ško...
Datum vnosa: 3. avgust 2009
HOMAN, Anton
30. junij 1895 - 13. avgust 1972
Rudarstvo je študiral v Leobnu in Přibramu. Diplomiral je leta 1921 v Přibramu....
Datum vnosa: 3. avgust 2009
JAKOPIČ, Blaž
1. november 1945 -
Bil je član ŠD-SK Jesenice. Nastopil je na olimpijskih igrah v Grenoblu leta 1968. Takrat je na...
Datum vnosa: 3. avgust 2009
JENKO, Davorin
9. november 1835 - 25. november 1914
Ljudsko šolo je obiskoval v Kranju in Ljubljani. Nižjo gimnazijo je obiskoval v Ljubljani. Višjo gim...
Datum vnosa: 4. avgust 2009
JENKO, Simon
27. oktober 1835 - 18. oktober 1869
Mlada leta je preživel na Podreči, na domu Matevža Jenka, očima svoje matere Mine, ki se je pisala p...
Datum vnosa: 4. avgust 2009
KAPPUS von PILCHENSTEIN, Karl Jožef
24. oktober 1664 ali 1668 -
Bil je vicedomski tajnik. Bil je član akademije Operosorum v Ljubljani. Njegov...
Datum vnosa: 4. avgust 2009
KLEMENČIČ, Goran
18. maj 1972 -
Mladost je preživel v Žireh v Poljanski dolini, kjer je zaključil osnovno šolanje. Še kot osnovnošol...
Datum vnosa: 7. april 2011
KOKALJ, Alojzij
22. junij 1869 - 16. april 1931
Srednjo šolo je obiskoval v Kranju, Ljubljani in Novem mestu. Nato je na Dunaju študiral pravo ter l...
Datum vnosa: 6. september 2010
KOZELJ, Miro
2. oktober 1946 -
Z družino stanuje v Hotemažah, kjer živi že od rojstva. V osnovno šolo je hodil v Preddvor. Ob...
Datum vnosa: 21. januar 2011
KRISTAN, Ivan
12. junij 1930 -
Rodil se je očetu Antonu, ki je na Brežiško prišel iz Jarčje Doline pri Žireh. Osnovno šolo je obisk...
Datum vnosa: 10. november 2010
KUGY, Julius
19. julij 1858 - 5. februar 1944
Julius Kugy je živel v Trstu v premožni trgovski družini. Po starših je imel slovenske prednike. Obi...
Datum vnosa: 18. april 2013
LAMBERG, Žiga (Sigismund)
ok. 1420 - 18. junij 1488
Bil je šesti od osmih otrok Jurija Lamberga. Leta 1444 je bil župnik v Šma...
Datum vnosa: 5. avgust 2009
LEVIČNIK, Gašpar
6. januar 1772 - 20. januar 1824
S petnajstimi leti je prišel v gimnazijo v Ljubljano. Ker ga očim ni hot...
Datum vnosa: 5. avgust 2009
MENCINGER, Janez
26. marec 1838 - 12. april 1912
Ljudsko šolo je obiskoval v Bohinjski Bistrici. Med leti 1849-57 je obiskoval gimnazijo v Ljubljani....
Datum vnosa: 15. januar 2009
MOHORIČ, Jakob
27. april 1888 - 7. februar 1976
Med leti 1900-08 je obiskoval gimnazijo v Kranju. Pravo je študiral na Dunaju....
Datum vnosa: 14. avgust 2009
ODAR, Alojzij
19. junij 1902 - 20. maj 1953
Med leti 1908-13 je obiskoval ljudsko šolo v Bohinjski Bistrici, v letih 1913-1...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
OGRIZEK, Dušan
26. november 1940 -
Od rojstva leta 1940 do konca 1968 je živel v Kranju. Ko je v letih 1947-1951 hodil v osnovno šolo,...
Datum vnosa: 16. junij 2010
OSREDKAR, Slavko
21. januar 1933 -
Slavko Osredkar, po poklicu univerzitetni diplomirani pravnik, je živel na Jesenicah od 1955 do 1980...
Datum vnosa: 23. december 2013
OSTERMAN, Andrej
4. oktober 1960 -
V letu 1986 je zaključil dodiplomski študij na Pravni fakulteti v Ljubljani in si pridobil strokovni...
Datum vnosa: 3. marec 2011
OVIJAČ (OVJIAZH), Blaž
okoli 1790 - 4. oktober 1859
Leta 1818 je bil na dunajski univerzi promoviran iz prava. Kot finančni in upravni  uradn...
Datum vnosa: 16. junij 2010
PERNE, Ivan
8. september 1889 - 27. november 1933
Osnovno šolo je obiskoval v domači vasi Povlje in nato v mestu Kranju. Vseskozi je bil odličnjak in...
Datum vnosa: 12. november 2010
PETRIČ, Ernest
18. november 1936 -
Leta 1955 je maturiral z odliko na gimnaziji v Kranju. Diplomiral je leta 1960 z univerzitetno Preše...
Datum vnosa: 19. oktober 2010
POGAČNIK, Lovro
16. avgust 1880 - 5. oktober 1919
Rodil se je v delavski družini v Kamni Gorici. Po končani gimnazij...
Datum vnosa: 29. november 2017
POTOČNIK, Miha
29. september 1907 - 28. oktober 1995
Dr. Miha Potočnik (1919-1927) je bil rojen na Belci v Zgornjesavski dolini. Po končani gimnaziji v K...
Datum vnosa: 18. julij 2017
PREŠEREN, France
3. december 1800 - 8. februar 1849
Rodil se je v kmečki družini. Pri hiši je bilo osem otrok. Leta 1808 ali 1...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
PREŠERN, Jakob
19. junij 1888 - 12. februar 1975
Kaj vse ni bil ta rojak naše Dežele: doktor prava, vojak, sodnik, planinski delavec, potopisec, krit...
Datum vnosa: 15. junij 2015
RUS, Josip (Andrej)
16. marec 1893 - 15. september 1985
Rodil se je očetu Ivanu, krojaču, in materi Katarini, rojeni Wester. Osnovno šolo je obiskoval na Bl...
Datum vnosa: 1. april 2011
ŠAVNIK, Karel ml.
30. junij 1874 - 21. september 1928
Njegov oče Karel Šavnik st. je bil župan mesta Kranja in farmacevt, mati L...
Datum vnosa: 21. avgust 2009
SCHREY REDELWERTH, Robert
2. junij 1838 - 8. november 1893
Oče Franc je bil po poklicu sodnik, mati Jeanetta roj. Strangfeld.
Datum vnosa: 21. avgust 2009
ŠORLI, Ivo
19. april 1877 - 17. november 1958
Rodil se je sedmi od osmih otrok na kmetiji Podrobnik v Podmelcu v Baški grapi na Tolminskem kmetu A...
Datum vnosa: 20. maj 2011
STANOVNIK, Aleš
17. julij 1901 - 2. junij 1942
Aleš Stanovnik se rodil materi Mini in očetu Ivanu, vaškemu čevlja...
Datum vnosa: 3. februar 2017
ŠTEMPIHAR, Juri (Jurij)
21. april 1891 - 24. september 1978
Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Kranju. Leta 1909 je začel študirati pravo na Dunaju in pro...
Datum vnosa: 25. november 2010
ŠVEGEL (SCHWEGEL, ŽVEGELJ), Ivan Krizostom
17. december 1875 - 5. februar 1962
Osnovno šolo je obiskoval najprej v Gorjah, med leti 1882-84 pa v Beljaku. Med...
Datum vnosa: 21. avgust 2009
TAVČAR, Ivan
28. avgust 1851 - 19. februar 1923
Doma se je reklo »pri Kosmu«. Oče Jernej je bil četrtgruntar, mati Neža roj. Pe...
Datum vnosa: 15. september 2009
TOMAN, Lovro
10. avgust 1827 - 15. avgust 1870
Rodil se je kot deveti otrok mami Heleni rojeni Hribar in očetu Janezu, fužinarju in premožnemu pose...
Datum vnosa: 26. april 2011
TOMINŠEK, Stanko
2. september 1895 - 4. september 1961
Stanko Tominšek je bil slovenski alpinist in pravnik. Osnovno šolo...
Datum vnosa: 29. avgust 2017
TRILLER, Karel
21. april 1862 - 20. maj 1926
Med leti 1873-77 je gimnazijo obiskoval v Ljubljani, nato v letih 1881-82 v Trs...
Datum vnosa: 21. avgust 2009
UDE, Lojze
18. junij 1896 - 28. februar 1982
Ljudsko šolo je obiskoval v Tržiču (1903-1907), ter nato nadaljeval na klasični gimnaziji v Šentvid...
Datum vnosa: 23. november 2010
WOHINIZ (BOHINC, BOHINJEC), Jurij
0k. 1618 - 5. februar 1684
Do leta 1633 je obiskoval jezuitski kolegij v Ljubljani. Nato je študiral filoz...
Datum vnosa: 24. avgust 2009
ŽONTAR, Josip
23. september 1895 - 24. april 1982
Rodil se je čebelarju Primožu in Ani rojeni Bauer. Osnovno šolo je obiskoval v Škofji Loki, gimnazij...
Datum vnosa: 13. januar 2009
ŽUN, Uroš
6. marec 1903 - 4. maj 1977
Uroš Žun se je rodil v Radovljici v družini pravnika, davčnega nad...
Datum vnosa: 8. november 2017Izdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5