gorenjci.si gorenjci.si
x

     Poklici in dejavnosti

agronom(3)
aktivist NOB(5)
alpinist(28)
alpinistka(4)
alpska smučarka(4)
alpski smučar(26)
andragog(1)
anglistka(1)
antropolog(1)
antropologinja(2)
aranžer(3)
arheolog(7)
arheologinja(3)
arhitekt(13)
arhitektka(3)
arhivist(6)
astrolog(1)
astronom(3)
ataše(1)
atlet(1)
avguštinec(2)
bakrorezec(2)
baletnik(2)
balinar(2)
bančnik(2)
bankir(2)
baritonist(2)
baron(4)
basist(2)
biatlonec(1)


12345678910...

politik

 
ALBREHT, Roman
19. junij 1921 - 15. februar 2006
Udeležil se je NOB. Po končani drugi vojni je bil novinar. Med leti 1951-5...
Datum vnosa: 8. julij 2009
AMBROŽ, Mihael
14. februar 1808 - 25. april 1864
Pravo je študiral v Gradcu in na Dunaju. Med leti 1836-1849 je bil državni urad...
Datum vnosa: 8. julij 2009
BERTONCELJ, Ivan - Johan
5. januar 1908 - 5. september 1965
Rojen je bil na Dobravi nad Kropo, na domačiji z domačim imenom pr`Hrvat, v družini z devetimi otrok...
Datum vnosa: 16. junij 2010
BIZJAK, Ivan (Ivo)
6. januar 1956 -
Od rojstva do odhoda v Bruselj je živel v Zgornji Beli pri Preddvoru. Leta 1974 je maturiral na...
Datum vnosa: 31. januar 2011
BLEIWEIS, Janez
19. november 1808 - 29. november 1881
Po dokončanem študiju medicine in veterine na Dunaju (1832) je leta 1833 dosegel magisterij iz porod...
Datum vnosa: 17. november 2008
BOHINC, Rado
23. julij 1949 -
Le prva otroška leta je preživel v Trbojah pri Kranju. Starša sta bila učitelja, zato se je dru...
Datum vnosa: 6. april 2011
BREJC, Janko
18. november 1869 - 6. april 1934
Gimnazijo je obiskoval v Celovcu in Ljubljani. Leta 1895 je doštudiral pravo na Dunaju. Postal...
Datum vnosa: 9. julij 2009
BUČAR, France
2. februar 1923 - 20. oktober 2015
Klasično gimnazijo je obiskoval v Ljubljani. Diplomiral je 1947 na Pravni fakulteti v Ljubljani, kje...
Datum vnosa: 1. avgust 2009
CROBATH, Blaž
4. februar 1797 - 13. julij 1848
Gimnazijo in licej je obiskoval v Ljubljani. Študij prava je zaključil na Dunaj...
Datum vnosa: 10. julij 2009
DERMOTA, Anton
1. januar 1876 - 3. maj 1914
Pravo je študiral v Pragi. Leta 1905 je bil promoviran. V Pragi je poslušal tud...
Datum vnosa: 14. julij 2009
DOLINAR, Ivan
26. avgust 1840 - 6. junij 1866
Po končani osnovni šoli se je pri Štefanu Šubicu v Poljana...
Datum vnosa: 14. julij 2009
DRAGAR, Toni
7. maj 1961 -
Živi v Ihanu pri Domžalah. Je oče hčere in sina. Prva dva razreda osnovne šole je obiskoval v I...
Datum vnosa: 31. januar 2011
ERJAVEC, Karl Viktor
21. junij 1960 -
Do leta 1972 je živel v Belgiji, nato se je družina vrnila v Slovenijo. V Kranju je končal osnovno š...
Datum vnosa: 11. junij 2010
FAJFAR, Tone (Gašper)
20. februar 1913 - 12. december 1981
Najprej je končal nižjo gimnazijo nato pa se je v grafični šoli izučil za tipografa. Prvo zaposlitev...
Datum vnosa: 26. april 2011
FISTER, Anton
5. januar 1808 - 12. marec 1881
Filozofijo in bogoslovje je študiral v Ljubljani. Ordiniran je bil leta...
Datum vnosa: 15. julij 2009
GANTAR, Pavel
26. oktober 1949 -
V Gorenji vasi v Poljanski dolini, kamor se redno vrača, je živel do svojega 15. leta. Najmlajša le...
Datum vnosa: 29. marec 2011
GLOBOČNIK, Viktor
3. maj 1852 - 4. marec 1898
Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani. Maturiral je leta 1870. Po končanem študiju...
Datum vnosa: 16. julij 2009
GODEC, Tomaž
15. december 1905 - 20. april 1942
Tomaž Godec je bil najmlajši sin Jurija Godca, ki je že okoli leta 1900 v hiši...
Datum vnosa: 16. julij 2009
HACIN, Janko
20. december 1884 - 11. april 1956
Gimnazijo je obiskoval v Kranju. Maturiral je leta 1904. Pravo je študir...
Datum vnosa: 3. avgust 2009
HAFNER, Vinko
21. januar 1920 - 22. maj 2015
Pred drugo vojno je bil kot delavec zaposlen v tekstilni tovarni Jugobruna v Kr...
Datum vnosa: 3. avgust 2009
HOMAN, Bojan
26. julij 1969 -
Po šolanju si je pridobil naziv komunalni inženir in družinski mediator. Z družino živi v Zgorn...
Datum vnosa: 12. januar 2011
HRIBAR, Ivan
19. september 1851 - 18. april 1941
Leta 1867 je v Ljubljani dokončal nižjo gimnazijo. Od 1870 je delal v banki Slavija v Pragi in...
Datum vnosa: 2. avgust 2010
ILIJA, Lojze
19. junij 1905 - 4. november 1982
Po treh razredih ljudske šole v Cerkljah so ga poslali v Kamnik na ljudsko šolo, ki jo je končal z z...
Datum vnosa: 9. avgust 2010
JEGLIČ, Anton Bonaventura
29. maj 1850 - 2. julij 1937
Rodil se je v kmečki družini. Ob krstu je dobil ime Anton, drugo ime Bonaventura pa je dobil leta 18...
Datum vnosa: 21. november 2014
KACIN, Jelko
26. november 1955 -
Leta 1981 je diplomiral iz obramboslovja na temo Ženske v oboroženih silah. Nato je pisal članke za...
Datum vnosa: 14. junij 2010
KAJDIŽ, Tomo
21. december 1834 - 17. junij 1914
Gimnazijo je med leti 1846-54 obiskoval v Ljubljani 1846-54. Prav tam je &scaro...
Datum vnosa: 4. avgust 2009
KAVČIČ, Niko
7. december 1915 - 31.10.2011
Šolal se je na Trgovski akademiji v Ljubljani. Od leta 1937 dalje je bil zaposl...
Datum vnosa: 4. avgust 2009
KAVČIČ, Blaž
3. oktober 1951 -
V Ljubljani je končal osnovno šolo, gimnazijo in Ekonomsko fakulteto. Kasneje je zaključil še m...
Datum vnosa: 17. avgust 2010
KERN, Ivan
3. oktober 1898 - 26. junij 1991
Rodil se je finančnemu uradniku in zato se je njegova družina precej selila. Osnovno šolo je obiskov...
Datum vnosa: 17. december 2010
KOŠIR, Martin
11. november 1926 - 26. december 2016
Rodil se je kot eden od sedmih otrok očetu Valentinu Koširju in materi Mariji, rojeni Ribnikar. Otro...
Datum vnosa: 12. avgust 2011
KRVINA, Zdravko
7. januar 1937 - 19. avgust 2013
Leta 1967 je diplomiral na Fakulteti za sociologijo, politologijo in novinarstvo v Ljubljani. O...
Datum vnosa: 23. november 2010
LAP, Sašo
4. oktober 1953 -
Osnovno šolo in tehniško srednjo šolo Iskra je obiskoval v Kranju. Leta 1972 se je vpisal na Fakult...
Datum vnosa: 20. april 2015
MENCINGER, Jože
5. marec 1941 -
Diplomiral je leta 1964 na Pravni fakulteti v Ljubljani. Leta 1974 je doktoriral na Pensilvanski uni...
Datum vnosa: 28. oktober 2010
ODAR, Alojzij
19. junij 1902 - 20. maj 1953
Med leti 1908-13 je obiskoval ljudsko šolo v Bohinjski Bistrici, v letih 1913-1...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
OMAN, Ivan
10. september 1929 -
Rodil se je v Zmincu pri Škofji Loki, kjer živi še danes. Po osnovni šoli je začel delati na očetovi...
Datum vnosa: 12. november 2010
OVIJAČ (OVJIAZH), Blaž
okoli 1790 - 4. oktober 1859
Leta 1818 je bil na dunajski univerzi promoviran iz prava. Kot finančni in upravni  uradn...
Datum vnosa: 16. junij 2010
PAGLIARUZZI, Natalis
5.12.1745 - 25. april 1832
Rodil se je očetu Jerneju. Leta 1777 se je poročil z Frančiško Jenko pl. Jenkersheim. V zakonu se j...
Datum vnosa: 21. februar 2011
PERNE, Damijan
16. april 1968 -
Damijan Perne je Kranjčan. Maturiral je na Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani, diplomiral je na Me...
Datum vnosa: 30. junij 2009
PESTOTNIK, Pavel
10. januar 1879 - 2. avgust 1955
Osnovno šolo je obiskoval v Šmartnu in Kamniku, gimnazijo pa v Ljubljani. Na univerzi v Pragi je štu...
Datum vnosa: 11. september 2018
PINTAR, Lovro
2. avgust 1814 - 10. oktober 1875
Ljudsko šolo je obiskoval v Škofji Loki. Gimnazijo je obiskoval v Karlovcu. Fil...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
PIRC, Ciril
17. februar 1865 - 29. maj 1941
Nižjo gimnazijo je obiskoval v Kranju. Višjo gimnazijo je obiskoval v Ljubljani...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
PIRNAT, Maks
24. september 1875 - 6. januar 1933
Osnovno šolo je obiskoval v Moravčah. Med leti 1888-96 je obiskoval gimn...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
POGAČNIK, Lovro
16. avgust 1880 - 5. oktober 1919
Rodil se je v delavski družini v Kamni Gorici. Po končani gimnazij...
Datum vnosa: 29. november 2017
POGAČNIK, Josip (Jožef) vitez
19. oktober 1866 - 18. avgust 1932
Sin posestnika Jožefa Pogačnika in Julijane, rojene Mali, iz Podvi...
Datum vnosa: 18. maj 2016
POTOČNIK, Janez
22. marec 1958 -
Po opravljeni maturi na kranjski gimnaziji je Janez Potočnik leta 1983 diplomiral na ljubljanski Eko...
Datum vnosa: 11. junij 2010
PUHAR, Franc (Aci)
3. december 1926 - 21. februar 2004
Rodil se je v znani kranjski družini Puharjev, po domače Reginčevih, v rodbini, ki je v današnj...
Datum vnosa: 10. avgust 2010
RAPE, Stane
29. december 1898 - 13. avgust 1969
Od leta 1909 je obiskoval klasično gimnazijo v Ljubljani. Maturiral je leta 1917. Dodatno maturo je...
Datum vnosa: 16. avgust 2010
RUS, Josip (Andrej)
16. marec 1893 - 15. september 1985
Rodil se je očetu Ivanu, krojaču, in materi Katarini, rojeni Wester. Osnovno šolo je obiskoval na Bl...
Datum vnosa: 1. april 2011
SCHREY REDELWERTH, Robert
2. junij 1838 - 8. november 1893
Oče Franc je bil po poklicu sodnik, mati Jeanetta roj. Strangfeld.
Datum vnosa: 21. avgust 2009
SCHWEGEL (ŠVEGEL, ŽVEGEL), Jožef
29. februar 1836 - 16. september 1914
Osnovno šolo je obiskoval v Gorjah in na Bledu. Med leti 1846-54 je obiskoval g...
Datum vnosa: 21. avgust 2009
ŠELIGO, Rudi
14. maj 1935 - 22. januar 2004
Šolal se je na Jesenicah in v Tolminu, kjer je končal učiteljišče. Na ljubljanski filozofski fakulte...
Datum vnosa: 15. januar 2010
ŠKERBEC, Matija
5. november 1886 - 17. oktober 1963
V Ljubljani je v osmih letih (1900–08) zaključil šolanje na II. državni gimnaziji. Študij bogoslovja...
Datum vnosa: 17. februar 2011
STANOVNIK, Aleš
17. julij 1901 - 2. junij 1942
Aleš Stanovnik se rodil materi Mini in očetu Ivanu, vaškemu čevlja...
Datum vnosa: 3. februar 2017
ŠVEGEL (SCHWEGEL, ŽVEGELJ), Ivan Krizostom
17. december 1875 - 5. februar 1962
Osnovno šolo je obiskoval najprej v Gorjah, med leti 1882-84 pa v Beljaku. Med...
Datum vnosa: 21. avgust 2009
TAVČAR, Ivan
28. avgust 1851 - 19. februar 1923
Doma se je reklo »pri Kosmu«. Oče Jernej je bil četrtgruntar, mati Neža roj. Pe...
Datum vnosa: 15. september 2009
TAVČAR, Frank
8. oktober 1886 - 11. oktober 1945
Osnovno šolo je obiskoval v domačem kraju. Nato je pomagal očetu na kmetiji in...
Datum vnosa: 21. avgust 2009
TOMAN, Lovro
10. avgust 1827 - 15. avgust 1870
Rodil se je kot deveti otrok mami Heleni rojeni Hribar in očetu Janezu, fužinarju in premožnemu pose...
Datum vnosa: 26. april 2011
TRILLER, Karel
21. april 1862 - 20. maj 1926
Med leti 1873-77 je gimnazijo obiskoval v Ljubljani, nato v letih 1881-82 v Trs...
Datum vnosa: 21. avgust 2009
VENCELJ, Peter
28. maj 1939 - 1. januar 2017
Osnovno šolo in osemletno gimnazijo je končal v Kranju leta 1958. Na FNT v Ljubljani je 1963 diplomi...
Datum vnosa: 18. januar 2017
ŽAGAR, Stane
19. februar 1896 - 27. marec 1942
Rodil se je lesnemu trgovcu Ferdinandu in učiteljici Avgusti, rojeni Uršič. V letih 1902 - 1907 je v...
Datum vnosa: 31. marec 2011
ŽAKELJ, Viktor
6. maj 1943 -
Osnovno šolo in nižjo gimnazijo je končal v Žireh, učiteljišče pa v Ljubljani. Študij na Pedagoški a...
Datum vnosa: 19. november 2010
ZIHERL, Boris
25. september 1910 - 11. februar 1976
Rodil se je v Trstu, a se je z materjo Ano, rojeno Kobal, kmalu preselil v Škofjo Loko. Tu sta bila...
Datum vnosa: 26. oktober 2010Izdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5