gorenjci.si gorenjci.si
x

     Poklici in dejavnosti

agronom(3)
aktivist NOB(5)
alpinist(28)
alpinistka(4)
alpska smučarka(4)
alpski smučar(26)
andragog(1)
anglistka(1)
antropolog(1)
antropologinja(2)
aranžer(3)
arheolog(7)
arheologinja(3)
arhitekt(13)
arhitektka(3)
arhivist(6)
astrolog(1)
astronom(3)
ataše(1)
atlet(1)
avguštinec(2)
bakrorezec(2)
baletnik(2)
balinar(2)
bančnik(2)
bankir(2)
baritonist(2)
baron(4)
basist(2)
biatlonec(1)


12345678910...

pisatelj

 
ALJAŽ, Jakob
6. julij 1845 - 4. maj 1927
Doma se je reklo pri Bačniku. Oče je bil ključar cerkve na Šmarni Gori. Ja...
Datum vnosa: 15. september 2009
AMBROŽIČ, Miroslav
15. julij 1885 - 7. september 1944
Nižjo gimnazijo je končal v Kranju. Od nadaljnega študija je odstopil, ker ga s...
Datum vnosa: 8. julij 2009
BASTIANČIČ, Jernej
1754 - 14. januar 1818
Ordiniran je bil leta 1779. Služboval je mdr. tudi kot kaplan v stolnici v Ljubljani (1783-88). Umrl...
Datum vnosa: 8. julij 2009
BEDENČIČ, Janez
22. december 1777 - 1. april 1841
Študiral je v Ljubljani. Posvečen je bil leta 1801. Kot kaplan je d...
Datum vnosa: 8. julij 2009
BEDENEK, Jakob
25. julij 1850 - 16. maj 1916
Po končanih šestih razredih gimnazije, ki jih je opravil v Ljubljani in Novem mestu, je tri leta slu...
Datum vnosa: 8. julij 2009
BELČIČ, Franc
3. januar 1945 -
V Kranu, kjer živi od rojstva, je obiskoval osnovno in srednjo tehniško tekstilno šolo. Diplomi...
Datum vnosa: 27. december 2011
BERNIK, Valentin
9. februar 1861 - 1927
V Kranju je končal nižjo, v Ljubljani in Novem mestu pa višjo gimnazijo....
Datum vnosa: 10. julij 2009
BEŽEK, Jože
6. marec 1899 - 26. julij 1968
Gimnazijo je končal leta 1917 v Ljubljani z odličnim uspehom. Takoj po maturi je moral na Dunaj v šo...
Datum vnosa: 10. marec 2011
BLAZNIK, Blaž
27. januar 1786 - 27. julij 1862
Med leti 1800-11 je študiral v Ljubljani. Ordiniran je bil leta 1811. Najp...
Datum vnosa: 9. julij 2009
BLEIWEIS, Franc
7. april 1869 - verj. 1951
V gimnazijo je hodil v Kranju in Ljubljani. Teologijo je študiral v Ljubljani....
Datum vnosa: 9. julij 2009
BOHINC, Andrej
25. november 1795 - 30. december 1871
Duhovnik je postal leta 1819. Najprej je kot kaplan do leta 1825 služboval na V...
Datum vnosa: 9. julij 2009
BOHINJEC, Peter
21. februar 1864 - 14. december 1919
Gimnazijo in bogoslovje je končal v Ljubljani. Ordiniran je bil leta 1888.
Datum vnosa: 9. julij 2009
BOŽIČ, Janez
15. oktober 1829 - 28. maj 1884
Gimnazijo je obiskoval med leti 1842-50 v Ljubljani. Bil je eden najboljših gim...
Datum vnosa: 9. julij 2009
BRENCE, Matej
19. september 1856 - 18. julij 1887
Pravo je študiral na Dunaju. Bil je korektor pri Slovenskem Narodu. Od leta 1855 dalje je bil...
Datum vnosa: 9. julij 2009
ČRNOLOGAR, Ladislav
31. oktober 1935 -
Sedemnajstletnega so Nemci izselili v Nemčijo v "logor" z mlajšo sestro in mamo. Po vrnitvi je nared...
Datum vnosa: 1. avgust 2013
ČUFAR, Tone
15. november 1905 - 11. avgust 1942
Rodil se je pri Markežu na Murovi. Oče je bil tovarniški mizar. Večkrat so se selili in se ustalili...
Datum vnosa: 3. september 2012
CUNDRIČ, Valentin
14. februar 1938 -
Že od svojega osmega leta sestavlja pesmi in svojo prvo pesem še vedno zna na p...
Datum vnosa: 13. julij 2009
DETELA, Fran
3. december 1850 - 11. julij 1926
Med leti 1863-71 je obiskoval gimnazijo v Ljubljani. Na Dunaju je študiral klas...
Datum vnosa: 14. julij 2009
DOLŽAN, Jernej
16. avgust 1815 - 3. februar 1880
Med leti 1829-30 je dva razreda gimnazije naredil v Ljubljani. Šolanje j...
Datum vnosa: 15. julij 2009
DORNIK, Ivan
8. februar 1892 - 23. junij 1968
Leta 1913 je maturiral na gimnaziji v Šentvidu nad Ljubljano. Slavistiko in kla...
Datum vnosa: 15. julij 2009
ELSNER GROŠELJ, Marko
28. julij 1959 -
Marko Elsner Grošelj je pesnik, esejist in pisec radijskih iger. Rojen je leta 1959 v Ljubljani. Iz...
Datum vnosa: 2. september 2015
FINŽGAR, Fran Saleški
9. februar 1871 - 2. junij 1962
Rodil se je v Doslovčah pri Breznici na Gorenjskem, v družini kajžarja in krojača. Doma se je reklo...
Datum vnosa: 3. september 2012
GABROVŠEK, Josip
1867 - 29. november 1894
Eno leto je bil vojak. Leta 1892 je končal učiteljišče v Ljubljani. Bil...
Datum vnosa: 15. julij 2009
GABRŠEK, Fran
13. oktober 1856 - 16. januar 1937
Osnovno šolo je obiskoval v Homcu, Mengšu, Kamniku in Ljubljani. Nižjo gimnazij...
Datum vnosa: 15. julij 2009
GEISTER, Iztok
20. avgust 1945 -
V mladosti je živel v Kranju, kjer je v dijaških letih skupaj z Markom Pogačnikom izdajal &sc...
Datum vnosa: 3. avgust 2009
GOLAR, Cvetko
4. maj 1879 - 18. december 1965
Slovenski literat se je rodil v Gostečah pri Škofji Loki. Njegova usoda je bila nemirna - ker ni dok...
Datum vnosa: 16. oktober 2012
GOLOB, Borut
19. april 1973 -
Odraščal je s staro mamo na Laborah pri Kranju. V osnovno šolo je hodil v Stražišče, gimnazijo pa je...
Datum vnosa: 3. februar 2016
GRACER, Benjamin
23. februar 1942 -
Benjamin Gracer je bil izredno dejaven na pedagoškem področju. Štirideset let je deloval kot učitelj...
Datum vnosa: 22. oktober 2012
GREGORAČ, Viktor
27. julij 1920 - 21. januar 1942
Viktor Gregorač se je rodil leta 1920 na Slovenskem Javorniku. Na...
Datum vnosa: 26. februar 2018
GROSS, Peter
17. februar 1834 - 18. februar 1913
Štiri razrede ljudske šole je obiskoval v Tržiču. Nato je bil eno leto na tečaj...
Datum vnosa: 17. julij 2009
HACIN, Josip
25. november 1881 - 12. december 1957
Med leti 1893-1901 je obiskoval gimnazijo, najprej v Kranju nato v Ljubljani. M...
Datum vnosa: 3. avgust 2009
HAFNER, Mate
25. avgust 1865 - 31. julij 1946
Med leti 1871-73 je ljudsko šolo obiskoval v Žabnici, med leti 1873-75 pa v Ško...
Datum vnosa: 3. avgust 2009
HICINGER, Peter
29. junij 1812 - 29. avgust 1867
Na njegovo življenjsko pot sta pomembno vplivala učitelj Jožef Tomaževič in učitelj verouka Tomaž Je...
Datum vnosa: 20. december 2013
HITZINGER, Peter
29. junij 1812 - 29. avgust 1867
Ljudsko šolo je obiskoval v Tržiču in Novem mestu. Med leti 1823-26 je v Novem...
Datum vnosa: 3. avgust 2009
HOLZAPFEL, Ignac
15. julij 1799 - 21. januar 1868
Med leti 1812-18 je obiskoval gimnazijo, med leti 1818-20 licej in med leti 182...
Datum vnosa: 3. avgust 2009
HRIBAR, Ivan
19. september 1851 - 18. april 1941
Leta 1867 je v Ljubljani dokončal nižjo gimnazijo. Od 1870 je delal v banki Slavija v Pragi in...
Datum vnosa: 2. avgust 2010
HUDNIK, Marko
17. december 1931 -
Čas druge svetovne vojne (1941/45) je preživel kot izgnanec v Beogradu. Od jeseni 1945 je žive...
Datum vnosa: 7. december 2010
ILIJA, Lojze
19. junij 1905 - 4. november 1982
Po treh razredih ljudske šole v Cerkljah so ga poslali v Kamnik na ljudsko šolo, ki jo je končal z z...
Datum vnosa: 9. avgust 2010
JALEN, Janez
26. maj 1891 - 21. april 1966
Bil je najmlajši od desetih otrok. Leta 1898 je začel obiskovati dvorazrednico na Breznici. Bre...
Datum vnosa: 3. avgust 2009
JAN, Ivan (Ivo) - Srečko
25. maj 1921 - 3. junij 2007
Že njegov oče je bil kovač in tudi on se je po končani osemletki izučil za ta poklic. Zaradi na...
Datum vnosa: 3. avgust 2009
JELENC, Vitomir Fe(o)dor
24. december 1885 - 10. april 1922
V osnovno dvorazredno šolo je hodil v Šenčurju. Gimnazijo je obiskoval v Kranju, Ljubljani in na Suš...
Datum vnosa: 16. avgust 2010
JONTEZ, Ivan
2. oktober 1902 - 1. maj 1979
O njegovi mladosti je znano le to, da je v domačem kraju končal ljudsko šolo, nato pa je služil kot...
Datum vnosa: 2. avgust 2010
KALAN, Janez
20. oktober 1868 - 27. april 1945
V Ljubljani je med leti 1879-87 obiskoval gimnazijo, med leti 1887-91 pa je štu...
Datum vnosa: 4. avgust 2009
KALIŠNIK, Štefan
15. december 1929 - 3. marec 2004
Pisatelj Štefan Kališnik je osnovno šolo je obiskoval v Kamniku v letih 1936-1941, med vojno pa nemš...
Datum vnosa: 31. marec 2016
KALTNEKAR, Zdravko
11. maj 1929 - 10. maj 2013
Otroška leta in ves čas do preselitve v Kranj leta 1960 je živel pri starših v Retnjah in Pristavi....
Datum vnosa: 19. december 2011
KAPUS (KAPPUS) VON PILCHENSTEIN, Vladimir
30. april 1885 - pogrešan po 1943
Ljudsko šolo je obiskoval doma in v Ljubljani. Realko je obiskoval v Ljubljani....
Datum vnosa: 4. avgust 2009
KAVČIČ, Vladimir
20. julij 1932 - 22. julij 2014
Rodil se je v delavski družini. Prvi razred osnovne šole je končal v Žireh, sredi drugega (na Trebij...
Datum vnosa: 12. marec 2014
KLINAR, Miha
13. julij 1922 - 23. marec 1983
Maturiral leta 1943 v Beljaku, po maturi pa je odšel v partizane. Bil je v Ziljski četi, ki je delov...
Datum vnosa: 25. oktober 2012
KOCJANČIČ, Anton
26. maj 1884 - 14. april 1962
Bil je kmečki človek in samouk. Risanje, glasba in pisan...
Datum vnosa: 16. december 2015
KOKALJ, Alojzij
22. junij 1869 - 16. april 1931
Srednjo šolo je obiskoval v Kranju, Ljubljani in Novem mestu. Nato je na Dunaju študiral pravo ter l...
Datum vnosa: 6. september 2010
KOŠIR, Niko
29. november 1919 - 4. december 2000
Rodil se je na kmetiji v družbi petih otrok. Najprej je pet let hodil v škofijsko klasično gimnazijo...
Datum vnosa: 3. januar 2011
KRANJC, Cene
28. julij 1911 - 27. februar 1993
Kranjc je leta 1936 diplomiral iz slavistike na ljubljanski Filozofski fakulteti. 
Datum vnosa: 26. julij 2016
KUGY, Julius
19. julij 1858 - 5. februar 1944
Julius Kugy je živel v Trstu v premožni trgovski družini. Po starših je imel slovenske prednike. Obi...
Datum vnosa: 18. april 2013
LAPUH, Nikolaj
september 1932 - 11. junij 2009
Njegov oče je bil prof. Stanko Lapuh. Pred drugo vojno je stanoval v Mariboru, med vojno v Ljub...
Datum vnosa: 17. julij 2009
LEVIČNIK, Alfonz
28. julij 1869 - 6. marec 1966
Njegov oče je bil davčni nadzornik. Alfonz je osnovno šolo obiskoval v L...
Datum vnosa: 5. avgust 2009
LUŽAN, Pavel
6. april 1946 -
Živi v Kranju. Dramaturgijo je študiral na AGRFT v Ljubljani. Lužan je v svoji pesniški us...
Datum vnosa: 2. avgust 2010
MAJCIGER, Janez
15. november 1829 - 26. avgust 1909
Odraščal je na Koroškem pri teti na gradu Annabühel, kjer je bil tetin mož oskr...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
MANDELC, Valentin
16. februar 1837 - 12. maj 1872
Rodil se je v Kranju. Gimnazijo je končal v Ljubljani (1855). V gimnaziji je zbolel za jetiko. Doštu...
Datum vnosa: 15. januar 2009
MASELJ (PODLIMBARSKI), Fran
23. november 1852 - 19. september 1917
Rodil se je srednjemu kmetu v Spodnjih Lokah pod Limbarsko goro (zato je kasneje izbral psevdon...
Datum vnosa: 15. junij 2016
MAUSER, Karel
11. avgust 1918 - 21. januar 1977
Karel Mauser se je rodil očetu Francu in materi Heleni, hčerki znanega obrtnika ključavničarja. Druž...
Datum vnosa: 6. december 2016
MAZZINI, Miha
3. junij 1961 -
Leta 1984 je diplomiral na Visoki šoli za organizacijo dela Kranj. Zaposlen je kot računalniški svet...
Datum vnosa: 19. september 2012
MENCINGER, Janez
26. marec 1838 - 12. april 1912
Ljudsko šolo je obiskoval v Bohinjski Bistrici. Med leti 1849-57 je obiskoval gimnazijo v Ljubljani....
Datum vnosa: 15. januar 2009
MOČNIK, Matej
13. september 1827 - 15. april 1895
Po končani ljudski šoli in šestih razredih latinske šole (gimnazije) v Ljubljani (1845) se je odloči...
Datum vnosa: 3. avgust 2010
PEČJAK, Rudolf
9. maj 1891 - 27. december 1940
Prvi razred gimnazije je obiskoval v šolskem letu 1903/04 v Novem mestu. V pripravljalni razred trgo...
Datum vnosa: 10. januar 2011
PERNE, Franc
28. marec 1861 - 27. marec 1935
Ljudsko šolo in dva razreda gimnazije je obiskoval v Kranju. Nato se je preseli...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
PERŠAK, Anton (Tone)
2. januar 1947 -
Rodil se je v naselju Ločki vrh v občini Destrnik na Ptujskem. Potem je živel v več krajih po Sloven...
Datum vnosa: 27. januar 2011
PETERNELJ - MAUSAR, Jože
12. januar 1927 - 28. februar 2013
Jože Peternelj se je po vojni 2. svetovni vojni izučil za čevljarja in se zaposlil v tovarni Alpina....
Datum vnosa: 19. marec 2014
PINTAR, Boris
18. marec 1964 -
Njegovo umetniško ime je Gojmir Polajnar. Mladost je preživel v Poljanah nad Škofjo Loko. Gimnazijo...
Datum vnosa: 8. april 2014
PINTAR, Anton
10. januar 1817 - 20. junij 1881
Med leti 1831-36 je obiskoval gimnazijo v Ljubljani. Filozofijo in bogoslovje j...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
PINTAR, Lovro
2. avgust 1814 - 10. oktober 1875
Ljudsko šolo je obiskoval v Škofji Loki. Gimnazijo je obiskoval v Karlovcu. Fil...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
PIRNAT, Maks
24. september 1875 - 6. januar 1933
Osnovno šolo je obiskoval v Moravčah. Med leti 1888-96 je obiskoval gimn...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
PODRŽAJ, Ivan
27. februar 1888 - 7. oktober 1958
Rojen je bil kot sin očeta Dolenjca in matere Gorenjke. Oče je bil železničar in je služboval v razl...
Datum vnosa: 12. avgust 2010
POLDA, Tone
4. junij 1916 - 21. junij 1945
Tone Polda se je rodil v skromni kmečki družini. Po osnovni šoli v domačem kraju je obiskoval Škofij...
Datum vnosa: 6. oktober 2015
POTOČNIK, Blaž
31. januar 1799 - 20. junij 1872
Gimnazijo in licej je obiskoval v Ljubljani. Posvečen je bil l. 1822. Najprej je bil kaplan v Šentje...
Datum vnosa: 26. januar 2009
PRAPROTNIK, Andrej
9. oktober 1827 - 25. junij 1895
Njegov prvi učitelj in podpornik mu je bil podbreški župni vikar Franc Pirc, kasneje misionar v Seve...
Datum vnosa: 18. oktober 2010
PREGELJ, Ivan
27. oktober 1883 - 30. januar 1960
Ker sta mu starša zgodaj umrla sta dečka vzgajala stara mati Ana, posebno pa domači župnik Jožef Fab...
Datum vnosa: 7. julij 2010
ROGELJ, Janko
26. maj 1895 - 6. maj 1974
Rodil se je na Primskovem pri Kranju kovaču Janezu in kmetici Marijani Švegelj. Osnovno šolo je v le...
Datum vnosa: 22. junij 2011
ROJEC, Vlado
26. julij 1898 - 28. november 1967
Učiteljišče je obiskoval v Ljubljani. Maturiral je leta 1920. Med leti 1...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
ROŠ, Fran
14. januar 1898 - 22. avgust 1976
Fran Roš se je rodil v Kranju. Ko je bil star tri leta, se je druž...
Datum vnosa: 22. november 2016
ROZMAN TREBANJSKI, Jožef
11. februar 1801 - 10. julij 1871
Gimnazijo, filozofijo in bogoslovje je obiskoval v Ljubljani. Študij je...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
SARGAR, Elizej
2. ali 3. avgust 1625 - 23. november 1703
Doma se je reklo »pri Žagarju«. Leta 1645 je v Bambergu vstopi...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
SAVINŠEK, Slavko
30. september 1897 - 11. avgust 1942
Rodil se je v Tiroseku. Po končanem šolanju je v letih 1917-1919 študiral pravo na Dunaju in v...
Datum vnosa: 25. september 2009
ŠELIGO, Rudi
14. maj 1935 - 22. januar 2004
Šolal se je na Jesenicah in v Tolminu, kjer je končal učiteljišče. Na ljubljanski filozofski fakulte...
Datum vnosa: 15. januar 2010
ŠIMENEC, Andrej
21. november 1849 - 19. december 1919
Gimnazijo in bogoslovje je obiskoval v Ljubljani. Ordiniran je bil v tretjem le...
Datum vnosa: 21. avgust 2009
SIVEC, Ivan
23. maj 1949 -
Osemletno osnovno šolo je obiskoval v letih 1955-1963, najprej dve leti v Komendi, nato v Mostah. Ve...
Datum vnosa: 30. september 2010
SKALAR, Adam
n.n. - po 28. oktobru 1658
Do leta 1647 je bil kaplan v Šmartinu pri Kranju, nato pa vsaj do 28. oktobra 1...
Datum vnosa: 21. avgust 2009
ŠKARJA, Tone
15. januar 1937 -
Od rojstva živi v Mengšu. Tam je hodil v štiriletno osnovno šolo in triletno nižjo gimnazijo. Na Teh...
Datum vnosa: 21. december 2011
ŠKERL, Jakob
ok. 1622 - 2. februar 1672
Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani. Po končani gimnaziji je leta 1639 vstopil v...
Datum vnosa: 21. avgust 2009
SLAPAR , Janez
24. junij 1937 -
Vsestranski ljudski umetnik Janez Slapar – Temšak izhaja iz kmečkega sveta, njegov dom je domačija,...
Datum vnosa: 29. oktober 2014
SODJA, Franc
31. avgust 1914 - 15. julij 2007
Rodil se je v veliki, razmeroma premožni obrtniško-kmečki družini...
Datum vnosa: 23. november 2016
ŠORLI, Ivo
19. april 1877 - 17. november 1958
Rodil se je sedmi od osmih otrok na kmetiji Podrobnik v Podmelcu v Baški grapi na Tolminskem kmetu A...
Datum vnosa: 20. maj 2011
STRNIŠA, Gustav
6. avgust 1887 - 4. november 1970
Gustav Strniša je v osnovno šolo hodil v Kranju, gimnazijo je nadaljeval v Rakovniku pri Ljubljani....
Datum vnosa: 17. februar 2015
SVETINA, Tone
15. november 1925 - 14. april 1998
Njegova starša sta bila lovski čuvaj Anton Svetina in Marjeta Jereb iz Zasipa. Na Bledu se je rodil,...
Datum vnosa: 16. november 2011
TAVČAR, Ivan
28. avgust 1851 - 19. februar 1923
Doma se je reklo »pri Kosmu«. Oče Jernej je bil četrtgruntar, mati Neža roj. Pe...
Datum vnosa: 15. september 2009
TAVČAR, Frank
8. oktober 1886 - 11. oktober 1945
Osnovno šolo je obiskoval v domačem kraju. Nato je pomagal očetu na kmetiji in...
Datum vnosa: 21. avgust 2009
TORKAR, Edo
30. julij 1952 -
Edo Torkar se je rodil leta 1952 na Jesenicah, kjer je tudi končal srednjo šolo. Po končanem šolanju...
Datum vnosa: 16. avgust 2017
VANDOT, Josip
15. januar 1884 - 11. julij 1944
Med leti 1891-96 je obiskoval osnovno šolo v domačem kraju. Med leti 1896-1905...
Datum vnosa: 24. avgust 2009
VOVK, Joža
17. februar 1911 - 17. februar 1957
Rodil se je kmetu Janezu in Luciji, rojeni Šolar. Pokopan je na Ovsišah pri Podnartu. Gi...
Datum vnosa: 9. junij 2011
ZAGORSKI, Cveto
22. marec 1916 - 2. september 2006
Rojen je bil na Jesenicah, vendar se je družina po prvi svetovni vojni preselila v osvobojeni Maribo...
Datum vnosa: 24. september 2012
ZIDAR (SLAMNIK), Pavle (Zdravko)
6. januar 1932 - 12. avgust 1992
Bil je pisatelj in pesnik. Rodil se je v delavski družini na Slovenskem Javorniku pri Jesenicah. Osn...
Datum vnosa: 3. september 2012
12Izdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5