gorenjci.si gorenjci.si
x

     Poklici in dejavnosti

agronom(3)
aktivist NOB(5)
alpinist(28)
alpinistka(4)
alpska smučarka(4)
alpski smučar(26)
andragog(1)
anglistka(1)
antropolog(1)
antropologinja(2)
aranžer(3)
arheolog(7)
arheologinja(3)
arhitekt(13)
arhitektka(3)
arhivist(6)
astrolog(1)
astronom(3)
ataše(1)
atlet(1)
avguštinec(2)
bakrorezec(2)
baletnik(2)
balinar(2)
bančnik(2)
bankir(2)
baritonist(2)
baron(4)
basist(2)
biatlonec(1)


12345678910...

pesnik

 
AHAČIČ, Kozma
27. april 1976 -
Po očetovi in dedovi strani izhaja iz družine tovarnarjev Kajtan....
Datum vnosa: 5. februar 2018
ALBREHT (ALBRECHT), Fran (Franta)
17. november 1889 - 11. februar 1963
Gimnazijo je obiskoval v Kranju. Maturiral je leta 1909. Pravo je študiral na D...
Datum vnosa: 8. julij 2009
ATANASOV, Saša
10. december 1978 -
Saša Atanasov ali Sasha Raven, kakršen je njegov psevdonim, prihaj...
Datum vnosa: 26. februar 2018
BALANTIČ, France
29. november 1921 - 24. november 1943
Pesnik France Balantič je izšel iz delavske družine v predmestju Kamnika. Po os...
Datum vnosa: 8. julij 2009
BATISTA, Milan
26. februar 1924 - 14. april 2010
Med drugo svetovno vojno je bil zaprt v italijanskih (Gonars, Treviso) in avstrijskih taboriščih (Be...
Datum vnosa: 31. julij 2009
BOBNAR, Pavel
1. julij 1912 - 9. marec 1940
Rodil se je na Podlipnikovi kmetiji. Bil je izvrsten učenec in je zelo zgodaj kazal velik smisel za...
Datum vnosa: 17. avgust 2010
BOR, Matej
14. april 1913 - 29. september 1993
Leta 1937 je diplomiral iz slavistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V  partizane je šel...
Datum vnosa: 9. julij 2009
CEGNAR, France
8. december 1826 - 14. februar 1892
Ljudsko šolo je obiskoval v Škofji Loki. Gimnazijo in licej je med leti 1839-47...
Datum vnosa: 10. julij 2009
ČOP, Janez
28. junij 1813 - 25. junij 1847
Med leti 1822-25 je obiskoval normalko, med leti 1825-31 pa gimnazijo v Ljublja...
Datum vnosa: 13. julij 2009
ČUFAR, Tone
15. november 1905 - 11. avgust 1942
Rodil se je pri Markežu na Murovi. Oče je bil tovarniški mizar. Večkrat so se selili in se ustalili...
Datum vnosa: 3. september 2012
CUNDRIČ, Valentin
14. februar 1938 -
Že od svojega osmega leta sestavlja pesmi in svojo prvo pesem še vedno zna na p...
Datum vnosa: 13. julij 2009
DEBELJAK, Tine
27. april 1903 - 20. januar 1989
Leta 1927 je diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 1936 je prav...
Datum vnosa: 13. julij 2009
DEV, Feliks Anton
15. januar 1732 - 7. november 1786
Rodil se je v ugledni meščanski družini. Obiskoval je jezuitski kolegij...
Datum vnosa: 14. julij 2009
DOLENC, Veno
1. april 1951 -
Likovno se je izobraževal pri slikarju Milanu Batisti in na Pedagoški akademiji v Ljubljani. Od leta...
Datum vnosa: 29. julij 2009
DOVJAK, Krištof
1. marec 1967 -
Doma je bil v Pristavi pri Tržiču, osnovno šolo je obiskoval v Križah. Sedaj živi v Ljubljani. Diplo...
Datum vnosa: 12. november 2015
DROLC, Franc
21. junij 1939 - 1. april 2012
Rodil se je v nekdanji mežnariji očetu organistu in mežnarju ter materi šivilji in cerkveni pevki. J...
Datum vnosa: 29. oktober 2010
ELSNER GROŠELJ, Marko
28. julij 1959 -
Marko Elsner Grošelj je pesnik, esejist in pisec radijskih iger. Rojen je leta 1959 v Ljubljani. Iz...
Datum vnosa: 2. september 2015
GEISTER, Iztok
20. avgust 1945 -
V mladosti je živel v Kranju, kjer je v dijaških letih skupaj z Markom Pogačnikom izdajal &sc...
Datum vnosa: 3. avgust 2009
GOLAR, Cvetko
4. maj 1879 - 18. december 1965
Slovenski literat se je rodil v Gostečah pri Škofji Loki. Njegova usoda je bila nemirna - ker ni dok...
Datum vnosa: 16. oktober 2012
GRACER, Benjamin
23. februar 1942 -
Benjamin Gracer je bil izredno dejaven na pedagoškem področju. Štirideset let je deloval kot učitelj...
Datum vnosa: 22. oktober 2012
HICINGER, Peter
29. junij 1812 - 29. avgust 1867
Na njegovo življenjsko pot sta pomembno vplivala učitelj Jožef Tomaževič in učitelj verouka Tomaž Je...
Datum vnosa: 20. december 2013
HOLZAPFEL, Ignac
15. julij 1799 - 21. januar 1868
Med leti 1812-18 je obiskoval gimnazijo, med leti 1818-20 licej in med leti 182...
Datum vnosa: 3. avgust 2009
HRIBAR, Ivan
19. september 1851 - 18. april 1941
Leta 1867 je v Ljubljani dokončal nižjo gimnazijo. Od 1870 je delal v banki Slavija v Pragi in...
Datum vnosa: 2. avgust 2010
HRIBOVŠEK, Ivan
19. junij 1923 - domnevno junij 1945
Ivan Hribovšek se je rodil v uradniško kmečki družini v Predtrgu pri Radovljici, po osnovni šoli je...
Datum vnosa: 30. julij 2015
HUDNIK, Marko
17. december 1931 -
Čas druge svetovne vojne (1941/45) je preživel kot izgnanec v Beogradu. Od jeseni 1945 je žive...
Datum vnosa: 7. december 2010
JENKO, Ivan
21. december 1853 - 17. maj 1891
Med leti 1864-72 je obiskoval gimnazijo v Ljubljani. Klasično filologijo in slavistiko je štu...
Datum vnosa: 4. avgust 2009
JENKO, Simon
27. oktober 1835 - 18. oktober 1869
Mlada leta je preživel na Podreči, na domu Matevža Jenka, očima svoje matere Mine, ki se je pisala p...
Datum vnosa: 4. avgust 2009
JENSTERLE, Damjan
15. avgust 1951 -
Mladost je preživel v Zasipu pri Bledu. Kasneje je živel še na Jesenicah, v Ljubljani in na Hrušici....
Datum vnosa: 3. februar 2015
JERAN, Luka
16. oktober 1818 - 25. april 1896
Najprej je obiskoval šolo v Škofji Loki, potem pa je šel v Karlovac na gimnazijo, kjer je živel v le...
Datum vnosa: 4. februar 2011
JONTEZ, Ivan
2. oktober 1902 - 1. maj 1979
O njegovi mladosti je znano le to, da je v domačem kraju končal ljudsko šolo, nato pa je služil kot...
Datum vnosa: 2. avgust 2010
KALTNEKAR, Zdravko
11. maj 1929 - 10. maj 2013
Otroška leta in ves čas do preselitve v Kranj leta 1960 je živel pri starših v Retnjah in Pristavi....
Datum vnosa: 19. december 2011
KAPUS (KAPPUS), Marko Anton
12. april 1657 - 30. november 1717
Šolal se je v Ljubljani. Teologijo je študiral v Gradcu. Let...
Datum vnosa: 4. avgust 2009
KNOBL (KNOBELL), Pavel
24. januar 1765 - 22. oktober 1830
Iz Postojne, kjer je opravljal službo cerkovnika in organista, se je leta 1795 preselil v Kranj. V K...
Datum vnosa: 14. januar 2009
KODER, Anton
21. maj 1851 - 21. februar 1918
Petleten se je s starši preselil v Poženik. Tu je preživljal najsrečnejša mlada leta in se vse življ...
Datum vnosa: 3. avgust 2010
KOLMAN, Emanuel
25. januar 1917 - 16. avgust 1987
Emanuel Kolman je nekaj časa služboval in živel na Jesenicah, zato je bil leta 2014 uvrščen v a...
Datum vnosa: 28. november 2016
KRSNIK, Milan
28. maj 1956 -
 S kulturno dejavnostjo se je začel ukvarjati že v Osnovni šoli heroja Bračiča v Tržiču. Njego...
Datum vnosa: 27. december 2017
KRSTNIK, Janez
9. junij 1656 - 28. september 1704
Leta 1674 je končal šolanje v jezuitskem kolegiju v Ljubljani. Med &scar...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
KURALT, Martin
21. oktober 1757 - 31. december 1845
Podatki o šolanju niso znani. Znano pa je, da je že pred oktobrom leta 1778 šel v cistercijanski sam...
Datum vnosa: 22. marec 2016
KUSTERLE, Jernej
9. avgust 1987 -
Jernej Kusterle se je rodil 9. avgusta 1987 na Jesenicah. Je magister profesor slovenistike in dokto...
Datum vnosa: 18. februar 2015
LEVIČNIK, Jernej
15. avgust 1808 - 9. maj 1883
Jernej Levičnik se je rodil kot najstarejši izmed sedmih otrok žeb...
Datum vnosa: 3. oktober 2016
LINHART, Anton Tomaž
11. december 1756 - 14. julij 1795
Med leti 1767-73 je obiskoval jezuitsko gimnazijo v Ljubljani. Verjetno je obis...
Datum vnosa: 6. avgust 2009
LUŽAN, Pavel
6. april 1946 -
Živi v Kranju. Dramaturgijo je študiral na AGRFT v Ljubljani. Lužan je v svoji pesniški us...
Datum vnosa: 2. avgust 2010
MAISTER VOJANOV, Rudolf
29. marec 1874 - 26. julij 1934
Rodil se je kot najmlajši od treh sinov očetu Francu in materi Frančiški, rojeni Tomšič. Oče mu je u...
Datum vnosa: 1. april 2011
MAUSER, Karel
11. avgust 1918 - 21. januar 1977
Karel Mauser se je rodil očetu Francu in materi Heleni, hčerki znanega obrtnika ključavničarja. Druž...
Datum vnosa: 6. december 2016
NAGLIČ, Martin
1. november 1748 - 15. november 1795
Med leti 1759-68 je obiskoval gimnazijo in filozofijo v Ljubljani. Leta 1768 je...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
OKORN, Janez
13. november 1901 - 27. februar 1925
Ljudsko šolo je obiskoval v Škofji Loki. Gimnazijo je obiskoval v...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
PERNE, Andrej
17. november 1844 - 19. januar 1914
Nižjo gimnazijo in učiteljišče je obiskoval v Ljubljani. Poučeval j...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
PIBERNIK, France
2. september 1928 -
Klasično gimnazijo je obiskoval v Ljubljani v letih 1940-1941. Med vojno se je...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
PISK, Bojan
27. marec 1933 - 10. februar 2008
Osnovno šolo je obiskoval v Škofji Loki, gimnazijo pa v Kranju. Nato je študiral slavistiko v Ljublj...
Datum vnosa: 19. oktober 2009
POGAČAR, Sebastijan
17.01.1693 - 7. december 1762
Sebastijan Pogačar je deloval kot duhovnik v 18. stoletju. Najbolj znan je po svojih kronogramih. Za...
Datum vnosa: 6. april 2018
POGAČNIK, Jožef
29. september 1902 - 25. marec 1980
Študiral je v Collegium Canisianum v Innsbrucku, kjer je leta 1929 doktoriral iz teologije. Leta 192...
Datum vnosa: 20. december 2013
POTOČNIK, Blaž
31. januar 1799 - 20. junij 1872
Gimnazijo in licej je obiskoval v Ljubljani. Posvečen je bil l. 1822. Najprej je bil kaplan v Šentje...
Datum vnosa: 26. januar 2009
PRAPROTNIK, Andrej
9. oktober 1827 - 25. junij 1895
Njegov prvi učitelj in podpornik mu je bil podbreški župni vikar Franc Pirc, kasneje misionar v Seve...
Datum vnosa: 18. oktober 2010
PREGELJ, Ivan
27. oktober 1883 - 30. januar 1960
Ker sta mu starša zgodaj umrla sta dečka vzgajala stara mati Ana, posebno pa domači župnik Jožef Fab...
Datum vnosa: 7. julij 2010
PREŠEREN, France
3. december 1800 - 8. februar 1849
Rodil se je v kmečki družini. Pri hiši je bilo osem otrok. Leta 1808 ali 1...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
PRETNAR, Mirko
12. september 1898 - 9. september 1962
Leta 1912 je začel obiskovati gimnazijo v Ljubljani. K vojakom je...
Datum vnosa: 31. avgust 2017
RAMOVEŠ, Janez
21. september 1965 -
Živi in ustvarja v Suši v Poljanski dolini. V letih 1987-89 je bil soustvarjalec in član...
Datum vnosa: 17. januar 2011
RAVNIKAR (POŽENČAN), Matevž
1. avgust 1802 - 14. februar 1864
Kot 10-letnik je bil sošolec 12-letnemu Francetu Prešernu. Bogoslovje je študiral v Ljubljani. Posve...
Datum vnosa: 4. avgust 2010
REDESKINI, Maksimilijan Adam Jošt
12.10.1740 - 12. marec 1814
Kot sedmi od devetih otrok meščanskih staršev se je izšolal v Ljubljani. Tudi bogoslovje je študiral...
Datum vnosa: 5. avgust 2010
REMIC, Janez
11. junij 1921 - junij 1945
Kratko življenje Janeza Remica se je začelo v Bohinjski Bistrici, ker pa je bil oče v orožniški služ...
Datum vnosa: 6. oktober 2015
RESMAN, Ivan
23. april 1848 - 5. januar 1905
Med leti 1861-68 je obiskoval gimnazijo v Ljubljani. Bil je odličen dijak. Pote...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
ROŠ, Fran
14. januar 1898 - 22. avgust 1976
Fran Roš se je rodil v Kranju. Ko je bil star tri leta, se je druž...
Datum vnosa: 22. november 2016
SAVINŠEK, Slavko
30. september 1897 - 11. avgust 1942
Rodil se je v Tiroseku. Po končanem šolanju je v letih 1917-1919 študiral pravo na Dunaju in v...
Datum vnosa: 25. september 2009
SEKOVANIČ, Franc
14. november 1895 - 14. julij 1972
Oče Ferdinand je bil trgovec in gostilničar, mati Marija Vovk....
Datum vnosa: 21. avgust 2009
ŠIFRER, Tone
8. junij 1911 - 20. april 1942
V rojstni Žabnici je končal osnovno šolo, gimnazijo pa v Kranju. Po maturi (l. 1931), je v Ljubljani...
Datum vnosa: 28. april 2015
ŠIMAC, Miha
26. oktober 1981 -
Svojo mladost je preživel v Tržiču, kjer je tudi obiskoval osnovno šolo. Že kot osnovnošolec se je p...
Datum vnosa: 25. oktober 2013
SLAPAR , Janez
24. junij 1937 -
Vsestranski ljudski umetnik Janez Slapar – Temšak izhaja iz kmečkega sveta, njegov dom je domačija,...
Datum vnosa: 29. oktober 2014
ŠORLI, Ivo
19. april 1877 - 17. november 1958
Rodil se je sedmi od osmih otrok na kmetiji Podrobnik v Podmelcu v Baški grapi na Tolminskem kmetu A...
Datum vnosa: 20. maj 2011
ŠPAROVEC, Valentin
16. februar 1925 - 17. september 2010
Od rojstva do smrti je živel v Kamni Gorici, v hiši št. 4. Njegova starša sta bila kovača, kar je za...
Datum vnosa: 13. oktober 2010
STARE, Marjan
7. maj 1932 - 3. oktober 1996
Marjan Stare se je rodil 7. maja leta 1932 na Koroški Beli. Istega leta se je družina preselila v la...
Datum vnosa: 24. julij 2013
STRNIŠA, Gustav
6. avgust 1887 - 4. november 1970
Gustav Strniša je v osnovno šolo hodil v Kranju, gimnazijo je nadaljeval v Rakovniku pri Ljubljani....
Datum vnosa: 17. februar 2015
SVETINA, Janez
25. december 1941 - 28. junij 1991
Osnovno šolo je obiskoval na Bledu. Šolanje je nadaljeval na Gimna...
Datum vnosa: 15. december 2015
TOMAN, Lovro
10. avgust 1827 - 15. avgust 1870
Rodil se je kot deveti otrok mami Heleni rojeni Hribar in očetu Janezu, fužinarju in premožnemu pose...
Datum vnosa: 26. april 2011
VALJAVEC (KRAČMANOV), Matija
17. februar 1831 - 15. marec 1897
Najprej je hodil tri leta v normalko v Kranj. Leta 1842 pa so ga poslali v gimnazijo v Ljubljano. Te...
Datum vnosa: 17. avgust 2010
VODNIK, Valentin
3. februar 1758 - 8. januar 1819
Pri hiši, v kateri se je rodil Valentin Vodnik, se je reklo »pri Žibertu«. Kasneje se je uveljavilo...
Datum vnosa: 29. marec 2019
VOLARIČ, Jože
1. januar 1932 - september 2012
Oče je bil ameriški Slovenec, ki se je 1919 vrnil iz Amerike, po rodu s Primorske, mati pa Madžarka....
Datum vnosa: 9. marec 2010
VOVK, Joža
17. februar 1911 - 17. februar 1957
Rodil se je kmetu Janezu in Luciji, rojeni Šolar. Pokopan je na Ovsišah pri Podnartu. Gi...
Datum vnosa: 9. junij 2011
VRHUNEC (Blaž Ostrovrhar), Oton
10. februar 1915 - 5. april 1945
Kot ključavničar je pred 2. svetovno vojno delal v sindikalnih in kulturnih društvih. Od ...
Datum vnosa: 7. junij 2010
ZAGORIČNIK, Franci
16. november 1933 - 18. junij 1997
Po končani nižji gimnaziji v Kranju se je zaposlil v tekstilni tovarni Tekstilindus. Z literaturo se...
Datum vnosa: 14. januar 2010
ZAGORSKI, Cveto
22. marec 1916 - 2. september 2006
Rojen je bil na Jesenicah, vendar se je družina po prvi svetovni vojni preselila v osvobojeni Maribo...
Datum vnosa: 24. september 2012
ZIDAR (SLAMNIK), Pavle (Zdravko)
6. januar 1932 - 12. avgust 1992
Bil je pisatelj in pesnik. Rodil se je v delavski družini na Slovenskem Javorniku pri Jesenicah. Osn...
Datum vnosa: 3. september 2012Izdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5