gorenjci.si gorenjci.si
x

     Poklici in dejavnosti

agronom(3)
aktivist NOB(5)
alpinist(28)
alpinistka(4)
alpska smučarka(4)
alpski smučar(26)
andragog(1)
anglistka(1)
antropolog(1)
antropologinja(2)
aranžer(3)
arheolog(7)
arheologinja(3)
arhitekt(13)
arhitektka(3)
arhivist(6)
astrolog(1)
astronom(3)
ataše(1)
atlet(1)
avguštinec(2)
bakrorezec(2)
baletnik(2)
balinar(2)
bančnik(2)
bankir(2)
baritonist(2)
baron(4)
basist(2)
biatlonec(1)


12345678910...

duhovnik

 
ALJANČIČ, Andrej
18. december 1813 - 9. april 1894
Iz Kovorja se je odšel k stricu v Šmarjetno (Labodska dolina, AUT) učit nemškeg...
Datum vnosa: 8. julij 2009
ALJAŽ, Jakob
6. julij 1845 - 4. maj 1927
Doma se je reklo pri Bačniku. Oče je bil ključar cerkve na Šmarni Gori. Ja...
Datum vnosa: 15. september 2009
AMBROŽIČ, Janez
24. avgust 1903 - 2. december 1970
Leta 1930 je stopil med frančiškane. Njegovo redovno ime je bilo Jozafat...
Datum vnosa: 8. julij 2009
AMBROŽIČ, Matjaž
20. september 1967 -
Po zaključeni družboslovno-jezikovni gimnaziji in odsluženi vojaščini leta 1987...
Datum vnosa: 8. julij 2009
BARAGA, Friderik Irenej
28. junij 1797 - 19. januar 1868
Študij prava je leta 1821 končal na Dunaju. Nato je vstopil v ljubljansko semenišče. Leta 1823...
Datum vnosa: 14. november 2008
BASAR, Jernej
20. avgust 1683 - 10. marec 1738
Na dunajski univerzi je študiral filozofijo in teologijo. Med jezuite je...
Datum vnosa: 8. julij 2009
BERCE, Anton
20. maj 1860 - 2. marec 1922
Gimnazijo in bogoslovje je končal v Ljubljani. Ordiniran je bil leta 1883.
Datum vnosa: 10. julij 2009
BERNIK, Valentin
9. februar 1861 - 1927
V Kranju je končal nižjo, v Ljubljani in Novem mestu pa višjo gimnazijo....
Datum vnosa: 10. julij 2009
BERNIK, Pavel
11. januar 1917 - 17. julij 2000
Pavel Bernik se je rodil kot četrti otrok enajstčlanske družine. K...
Datum vnosa: 21. september 2017
BLAZNIK, Blaž
27. januar 1786 - 27. julij 1862
Med leti 1800-11 je študiral v Ljubljani. Ordiniran je bil leta 1811. Najp...
Datum vnosa: 9. julij 2009
BLEIWEIS, Franc
7. april 1869 - verj. 1951
V gimnazijo je hodil v Kranju in Ljubljani. Teologijo je študiral v Ljubljani....
Datum vnosa: 9. julij 2009
BOHINC, Andrej
25. november 1795 - 30. december 1871
Duhovnik je postal leta 1819. Najprej je kot kaplan do leta 1825 služboval na V...
Datum vnosa: 9. julij 2009
BRENCE, Janez
4. maj 1818 - 28. april 1870
Leta 1883 je zaključil normalko in tri gimnazijske razrede v Celovcu. Med leti...
Datum vnosa: 9. julij 2009
BRENCE, Jernej
11. avgust 1820 - 14. maj 1882
Študiral je bogoslovje v Celovcu in Ljubljani. Dne 23. avgusta 18...
Datum vnosa: 19. oktober 2016
BREZNIK, Anton
14. junij 1737 - 27. marec 1793
Kmetom je želel v obliki knjige dati svetovalca v slovenskem jeziku. Izdal je V...
Datum vnosa: 9. julij 2009
ČADEŽ (ZADESIUS), Lovrenc
16. stol. - pred 13. marcem 1582
Bil je kanonik na Dunaju in v Passauu. Učil je tudi na protestantski šoli na Du...
Datum vnosa: 13. julij 2009
ČEBAŠEK, Andrej
14. november 1820 - 27. januar 1899
Med leti 1830-32 je obiskoval normalko v Ljubljani. Med leti 1832-44 je v Ljubl...
Datum vnosa: 13. julij 2009
ČEBULJ, Janez (Ivan)
13. oktober 1832 - 3. avgust 1898
Leta 1855 je končal gimnazijo in bogoslovje je končal v Ljubljani. Najprej je b...
Datum vnosa: 13. julij 2009
ČERNE, Jakob
3. marec 1883 - 20. stoletje
Gimnazijo je delal v Kranju. Leta 1902 je vstopil v St. Paul Seminary v St. Pau...
Datum vnosa: 13. julij 2009
CHRISTIAN, Karl Fran Saleški
10. januar 1756 - 3. februar 1830
Njegov oče je bil ljubljanski zdravnik Janez Krstnik Christian (1712-85)....
Datum vnosa: 10. julij 2009
DAGARIN, Jožef
5. marec 1785 - 22. april 1850
Dva razreda gimnazije in študije na liceju je opravil v Ljubljani. Teolo...
Datum vnosa: 13. julij 2009
DEBELJAK, Mihael
29. september 1818 - 25. avgust 1888
Gimnazijo je končal v Ljubljani. Bogoslovje je študiral v Gorici. Posveč...
Datum vnosa: 13. julij 2009
DEMŠAR, Jože (Josip)
12. marec 1877 - 30. maj 1980
Končal je bogoslovje v Ljubljani. Leta 1906 je na Dunaju doktoriral iz teologij...
Datum vnosa: 14. julij 2009
DEV, Feliks Anton
15. januar 1732 - 7. november 1786
Rodil se je v ugledni meščanski družini. Obiskoval je jezuitski kolegij...
Datum vnosa: 14. julij 2009
DOLAR, Janez Krstnik
ok. 1620 - 13. februar 1673
Šolal se je pri jezuitih v Ljubljani. Filozofijo in teologijo je &scaron...
Datum vnosa: 14. julij 2009
DOLINAR, Anton
13. januar 1894 - 3. avgust 1953
Leta 1913 je končal gimnazijo v Šentvidu nad Ljubljano. Teologijo je &sc...
Datum vnosa: 14. julij 2009
DOLŽAN, Jernej
16. avgust 1815 - 3. februar 1880
Med leti 1829-30 je dva razreda gimnazije naredil v Ljubljani. Šolanje j...
Datum vnosa: 15. julij 2009
FABIJAN, Janez Evangelist
9. november 1889 - 13. junij 1967
Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani. Med leti 1911-17 je študiral bogoslovje na...
Datum vnosa: 15. julij 2009
FAJDIGA, Vilko
22. junij 1903 - 5. september 1984
Bogoslovje je študiral v Ljubljani. Leta 1929 je doktoriral na Katoli&sc...
Datum vnosa: 15. julij 2009
FINŽGAR, Fran Saleški
9. februar 1871 - 2. junij 1962
Rodil se je v Doslovčah pri Breznici na Gorenjskem, v družini kajžarja in krojača. Doma se je reklo...
Datum vnosa: 3. september 2012
FISTER, Anton
5. januar 1808 - 12. marec 1881
Filozofijo in bogoslovje je študiral v Ljubljani. Ordiniran je bil leta...
Datum vnosa: 15. julij 2009
GLAVAR, Peter Pavel
2.5.1721 - 24. januar 1784
Le nekaj tednov starega so ga našli na pragu komendske graščine. Bil je nezakonski otrok lepe domači...
Datum vnosa: 6. avgust 2010
GLOBOČNIK, Janez
10. april 1824 - 14. december 1877
Študiral je bogoslovje. Posvečen je bil leta 1847. Najprej je bil v službi...
Datum vnosa: 16. julij 2009
GOGALA, Janez
22. junij 1825 - 4. maj 1884
Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani. Bogoslovje je študiral prav tam. Posvečen j...
Datum vnosa: 16. julij 2009
GOLLMAYER, Andrej
28. november 1797 - 17. marec 1883
Leta 1822 je končal študij filozofije in bogoslovja v Ljubljani. Posvečen je bi...
Datum vnosa: 17. julij 2009
GOLLMAYER, Jurij
15. marec 1755 - 10. avgust 1822
Med leti 1767-73 je obiskoval gimnazijo v Ljubljani (verj. tudi filozofijo). &S...
Datum vnosa: 17. julij 2009
GOLLMAYR, Urban
21. maj 1820 - 2. julij 1905
Med 1834-39 je obiskoval gimnazijo v Ljubljani. Dve leti je pravo študiral v Gr...
Datum vnosa: 17. julij 2009
GRAŠIČ, Josip
4. marec 1863 - 6. maj 1949
Ljudsko šolo in nižjo gimnazijo je obiskoval v Kranju. Višjo gimn...
Datum vnosa: 17. julij 2009
GRČA, Blazij
29. januar 1846 - 25. december 1938
Gimnazijo je obiskoval v Kranju in Ljubljani. Maturiral je leta 1867. V gimnazi...
Datum vnosa: 17. julij 2009
GROS, Severin
13. januar 1829 - 3. december 1893
Krščen je bil na ime Anton. Gimnazijo in bogoslovje je končal v Lju...
Datum vnosa: 17. julij 2009
HAJNRIHAR, Zdravko
3. januar 1924 - 11. november 2004
Zdravko Hajnrihar se je rodil 3. januarja 1924 očetu Janezu (1897) in materi Jožefi (1894), roj. Zup...
Datum vnosa: 16. julij 2012
HITZINGER, Peter
29. junij 1812 - 29. avgust 1867
Ljudsko šolo je obiskoval v Tržiču in Novem mestu. Med leti 1823-26 je v Novem...
Datum vnosa: 3. avgust 2009
HOLZAPFEL, Ignac
15. julij 1799 - 21. januar 1868
Med leti 1812-18 je obiskoval gimnazijo, med leti 1818-20 licej in med leti 182...
Datum vnosa: 3. avgust 2009
JAGODIC, Jože(f)
13. december 1899 - 16. september 1974
Rodil se je v številni in verni Šnekovi kmetiji na Visokem pri Šenčurju. Gimnazijo je obiskoval v Kr...
Datum vnosa: 16. avgust 2010
JALEN, Janez
26. maj 1891 - 21. april 1966
Bil je najmlajši od desetih otrok. Leta 1898 je začel obiskovati dvorazrednico na Breznici. Bre...
Datum vnosa: 3. avgust 2009
JENKO, Janez
5. maj 1910 - 24. december 1994
Prvo šolsko znanje si je nabiral v Mavčičah, potem pa je živel na Bledu pri stricu Janezu, župniku i...
Datum vnosa: 16. marec 2015
KACIJANAR, Franc
ok. 1488 - 31. marec 1544
Bil je sin Lenarta Kacijanarja iz graščine Katzenstein v Begunjah in Uršule roj...
Datum vnosa: 4. avgust 2009
KAJDIŽ, Tomo
21. december 1834 - 17. junij 1914
Gimnazijo je med leti 1846-54 obiskoval v Ljubljani 1846-54. Prav tam je &scaro...
Datum vnosa: 4. avgust 2009
KALAN, Janez
20. oktober 1868 - 27. april 1945
V Ljubljani je med leti 1879-87 obiskoval gimnazijo, med leti 1887-91 pa je štu...
Datum vnosa: 4. avgust 2009
KALAN, Andrej
2. december 1858 - 3. junij 1933
Med letoma 1871 in 1879 je obiskoval gimnazijo, med letoma 1879 in 1883 študij teologije v Ljubljani...
Datum vnosa: 11. september 2018
KARLIN, Andrej
15. november 1857 - 5. april 1933
Gimnazijo je končal leta 1876 v Ljubljani. Med leti 1876-80 je v Ljubljani štud...
Datum vnosa: 4. avgust 2009
KLOFUTAR, Leonard
6. november 1819 - 26. oktober 1901
Srednje šole in bogoslovje je končal v Ljubljani. Eno leto je bil adjunkt v ljubljanskem duhovnem se...
Datum vnosa: 4. avgust 2009
KNAFELJ (KNAFFL), Jernej
16. stoletje - 17. stoletje
Kot duhovnik je prestopil med protestante. Leta 1563 je prišel v Kranj, kjer je nasledil...
Datum vnosa: 14. januar 2009
KOBLAR, Anton
12. junij 1854 - 8. avgust 1928
Prvi pouk je dobil pri pisatelju Josipu Levičniku. Končal je dva razreda ljudske šole. Izučil s...
Datum vnosa: 14. januar 2009
KOŠIR, Borut
21. april 1954 -
Otroštvo in mladost je preživel v Tržiču, stanoval je v znani tržiški gostilni Pr' Damulnek. Leta 19...
Datum vnosa: 29. oktober 2013
KRSTNIK, Janez
9. junij 1656 - 28. september 1704
Leta 1674 je končal šolanje v jezuitskem kolegiju v Ljubljani. Med &scar...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
KURALT, Martin
21. oktober 1757 - 31. december 1845
Podatki o šolanju niso znani. Znano pa je, da je že pred oktobrom leta 1778 šel v cistercijanski sam...
Datum vnosa: 22. marec 2016
KURALT, Robert (Valentin)
14. februar 1739 - neznan
Robert (Valentin) Kuralt, sin Gašperja in Helene, je stopil v cist...
Datum vnosa: 28. februar 2017
LAP, Jožef
4. marec 1819 - 13. april 1855
Filozofijo je doštudiral v Ljubljani leta 1839. Potem je stopil v bogosl...
Datum vnosa: 5. avgust 2009
LAVTIŽAR, Lovrenc
11. december 1820 - 3. december 1858
Gimnazijo, filozofijo in bogoslovje je študiral v Ljubljani. Ordiniran j...
Datum vnosa: 5. avgust 2009
LAVTIŽAR, Josip
12. december 1851 - 20. november 1943
Rodil se je »Pri Žnidarji« v Kranjski Gori, kot tretji od šestih otrok v družini. Dvorazrednico je o...
Datum vnosa: 3. september 2012
LEDINSCHEK, Lenart
ok. 1600 - 15.11.1663
Leta 1617 je končal šolanje na nižjih šolah v Ljubljani.  Ok...
Datum vnosa: 5. avgust 2009
LEGAT, Jernej
16. avgust 1808 - 12. februar 1875
Njegov oče je bil cerkovnik in organist. Poročen je bil s polsestro goriškega n...
Datum vnosa: 5. avgust 2009
LEVIČNIK, Alfonz
28. julij 1869 - 6. marec 1966
Njegov oče je bil davčni nadzornik. Alfonz je osnovno šolo obiskoval v L...
Datum vnosa: 5. avgust 2009
LEVIČNIK, Jernej
15. avgust 1808 - 9. maj 1883
Jernej Levičnik se je rodil kot najstarejši izmed sedmih otrok žeb...
Datum vnosa: 3. oktober 2016
MLAKAR, Janko
25. junij 1874 - 11. avgust 1953
Ljudsko šolo in gimnazijo je končal v Ljubljani. Maturiral je leta 1893. Bogosl...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
NASTRAN, Gašper (Joahim)
12. november 1802 - 13. oktober 1863
V frančiškanski red je vstopil 7. decembra 1825. Ordiniran je bil 20. se...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
ODAR, Alojzij
19. junij 1902 - 20. maj 1953
Med leti 1908-13 je obiskoval ljudsko šolo v Bohinjski Bistrici, v letih 1913-1...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
OLBEN, Janez Jakob
5. julij 1643 - 10. junij 1725
Teologijo je študiral na Dunaju. Ordiniran je bil leta 1668. Tri leta je b...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
PERNE, Franc
28. marec 1861 - 27. marec 1935
Ljudsko šolo in dva razreda gimnazije je obiskoval v Kranju. Nato se je preseli...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
PETERNEL, Mihael
22. september 1808 - 6. avgust 1884
Rodil se je v domačiji Laniše v naselju Podlanišče pri Sovodnju v Poljanski dolini očetu Jožefu in m...
Datum vnosa: 24. februar 2011
PEZDIČ (PESDIZH), Jurij Vincenc
13. april 1750 - 4. avgust 1828
Bogoslovje in civilno pravo je študiral v Salzburgu. Ordiniran je bil le...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
PINTAR, Anton
10. januar 1817 - 20. junij 1881
Med leti 1831-36 je obiskoval gimnazijo v Ljubljani. Filozofijo in bogoslovje j...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
PINTAR, Lovro
2. avgust 1814 - 10. oktober 1875
Ljudsko šolo je obiskoval v Škofji Loki. Gimnazijo je obiskoval v Karlovcu. Fil...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
POGAČAR, Sebastijan
17.01.1693 - 7. december 1762
Sebastijan Pogačar je deloval kot duhovnik v 18. stoletju. Najbolj znan je po svojih kronogramih. Za...
Datum vnosa: 6. april 2018
POLDA, Tone
4. junij 1916 - 21. junij 1945
Tone Polda se je rodil v skromni kmečki družini. Po osnovni šoli v domačem kraju je obiskoval Škofij...
Datum vnosa: 6. oktober 2015
PORENTA, Luka
12. oktober 1823 - 3. junij 1882
Gimnazijo je obiskoval med letoma 1835 in 1841 v Ljubljani. Vpisal...
Datum vnosa: 30. april 2018
POTOČNIK, Blaž
31. januar 1799 - 20. junij 1872
Gimnazijo in licej je obiskoval v Ljubljani. Posvečen je bil l. 1822. Najprej je bil kaplan v Šentje...
Datum vnosa: 26. januar 2009
PREMRU, Frančišek
4. januar 1850 - 4. november 1908
Rojen je bil kot drugi otrok v družini. Po rojstvu enajstega otroka je mama Marjeta umrla. Morda tud...
Datum vnosa: 19. november 2013
PREŠEREN, Valentin
12. februar 1779 - 3. julij 1833
Bil je stric pesnika Franceta Prešerna in sorodnik tržiškega župnika Antona Vovka. Ordiniran je bil...
Datum vnosa: 29. oktober 2013
PUHAR, Janez Avguštin
26. avgust 1814 - 7. avgust 1864
Kranjčan Janez Puhar je izumitelj fotografije na steklo in naš prvi znani fotograf. Bil je slovenski...
Datum vnosa: 26. januar 2009
RASP, Maksimilijan Leopold
19. november 1673 - 12. december 1742
Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani. Filozofijo je študiral v Gradcu. Niž...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
ROBIČ, Simon
11. februar 1824 - 7. marec 1897
Rodil se je »Pri Urbani« v Kranjski Gori, kot šesti od devetih otrok v družini. Osnovnošolsko i...
Datum vnosa: 25. september 2009
ROKAVEC, Gašper
datum ni znan - verj. 1565
Še l. 1547 je bil vikar stolne cerkve v Ljubljani. V neki pridigi je sramotil Mater Božjo. Bil je ob...
Datum vnosa: 26. januar 2009
ROZMAN TREBANJSKI, Jožef
11. februar 1801 - 10. julij 1871
Gimnazijo, filozofijo in bogoslovje je obiskoval v Ljubljani. Študij je...
Datum vnosa: 14. avgust 2009
SEEBACH (Sepach, Sepacher), Peter
ok. 1500 - 25. december 1568
Na duhovniški poklic se je pripravljal v Gornjem gradu. Nato je od&scaro...
Datum vnosa: 21. avgust 2009
SEKOVANIČ, Franc
14. november 1895 - 14. julij 1972
Oče Ferdinand je bil trgovec in gostilničar, mati Marija Vovk....
Datum vnosa: 21. avgust 2009
ŠIMENEC, Andrej
21. november 1849 - 19. december 1919
Gimnazijo in bogoslovje je obiskoval v Ljubljani. Ordiniran je bil v tretjem le...
Datum vnosa: 21. avgust 2009
SKALAR, Adam
n.n. - po 28. oktobru 1658
Do leta 1647 je bil kaplan v Šmartinu pri Kranju, nato pa vsaj do 28. oktobra 1...
Datum vnosa: 21. avgust 2009
ŠKERBEC, Matija
5. november 1886 - 17. oktober 1963
V Ljubljani je v osmih letih (1900–08) zaključil šolanje na II. državni gimnaziji. Študij bogoslovja...
Datum vnosa: 17. februar 2011
ŠLAKAR (ŠLAKER, SCHLAKER), Janez Nepomuk
19. april 1791 - 3. marec 1863
Rodil se je očetu Janezu (Johann Schlacker), premožnemu usnjarskemu mojstru in materi Jeri Šporn (Ge...
Datum vnosa: 13. december 2011
SLUGA, Avguštin
17.9.1753 - 19.7.1842
V Ljubljani je dokončal študij humanistike in filozofije. Nato je stopil v cistercijanski samostan v...
Datum vnosa: 23. februar 2011
SMOLEJ, Ivan
30. januar 1873 - 23. julij 1936
Med leti 1883-91 je obiskoval gimnazijo v Ljubljani, nato med leti 1891-93 v Be...
Datum vnosa: 21. avgust 2009
SODJA, Franc
31. avgust 1914 - 15. julij 2007
Rodil se je v veliki, razmeroma premožni obrtniško-kmečki družini...
Datum vnosa: 23. november 2016
SOKLIČ, Jakob
7. maj 1893 - 21. december 1972
Osnovno šolo je obiskoval na Bledu. Med leti 1905-1914 je obiskoval gimnazijo v...
Datum vnosa: 21. avgust 2009
ŠOLAR, Jakob
29. april 1896 - 22. junij 1968
Med leti 1902-04 je obiskoval osnovno šolo v Dražgošah, leta 1905 v Škofji Loki...
Datum vnosa: 21. avgust 2009
SVETINA, Ivan (Janez)
18. april 1851 - 22. julij 1936
Kot deseti od enajstih otrok se je rodil očetu Antonu, bratrancu pesnika Prešerna in posestniku Muho...
Datum vnosa: 18. november 2011
TRPIN, Filip
1603 ali 1604 - 23. junij 1638
Filozofijo in teologijo je verjetno študiral v Gradcu. Dosegel je naslova magis...
Datum vnosa: 21. avgust 2009
URBANIJA, Franc
22. september 1942 -
France Urbanija je opravil osnovnošolsko izobrazbo v domačem kraju...
Datum vnosa: 13. julij 2013
UŠENIČNIK, Aleš
3. julij 1868 - 30. marec 1952
Med leti 1874-80 je osnovno šolo obiskoval najprej v Poljanah, nato v Škofji Lo...
Datum vnosa: 24. avgust 2009
12Izdelava in oblikovanje Qualitas
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5